19. 12. 2019 Nabídka zaměstnání: Administrativní pracovník projektů / zpracování cestovních příkazů
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Administrativní pracovník projektů / zpracování cestovních příkazů.
17. 12. 2019 Narození a zemřelí do 1 roku 2018
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu. Publikace obsahuje podrobné údaje o narozených (živě, mrtvě), zemřelých dětech a úmrtnosti dětí do 1 roku, které jsou tříděny podle vitality, porodní hmotnosti, pohlaví, kraje a okresu bydliště, věku a příčiny smrti. Od roku 1998 je publikace rozšířena o vývoj ukazatelů o narozených a zemřelých do 1 roku.
17. 12. 2019 Narození a zemřelí do 1 roku 2017
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu. Publikace obsahuje podrobné údaje o narozených (živě, mrtvě), zemřelých dětech a úmrtnosti dětí do 1 roku, které jsou tříděny podle vitality, porodní hmotnosti, pohlaví, kraje a okresu bydliště, věku a příčiny smrti. Od roku 1998 je publikace rozšířena o vývoj ukazatelů o narozených a zemřelých do 1 roku.
16. 12. 2019 Konec podpory kryptografických protokolů SSLv2, SSLv3, TLSv1.0 a TLSv1.1
  • Od prosince 2019 dojde na webech ÚZIS ČR ke změně v konfiguraci šifrované komunikace. Jmenovitě dojde k ukončení podpory starších kryptografických protokolů SSLv2, SSLv3, TLSv1.0 a TLSv1.1. Podporován bude pouze novější protokol TLSv1.2.
12. 12. 2019 Nabídka zaměstnání: Účetní, pracoviště Praha
  • Do našeho týmu hledáme novou kolegyni/nového kolegu se zkušeností na pozici účetní.
29. 11. 2019 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2018
  • Aktuální informace A07/19 - V roce 2018 u 193 poskytovatelů lůžkové péče v ČR čerpalo zdravotní služby 119,2 tisíc cizinců, s celkovými náklady v hodnotě 1,021 mld. Kč. Z tohoto počtu 59,8 tisíc ošetřených cizinců (50 %) pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska (22 %), Ukrajiny (16 %), Ruska (7 %) a Německa (7 %). Největší objem plateb za ošetření byl cizinci hrazen prostřednictvím zahraničního zdravotního pojištění (34 %) a v hotovosti (33 %). Ke konci sledovaného období činily pohledávky za neuhrazenou...
29. 11. 2019 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení ČR v roce 2018
  • Aktuální informace A06/19 - Tato zpráva podává informace o stavu vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01 (dále jen T1). Výkaz se zaměřuje převážně na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívajícího ionizující záření. V roce 2018 došlo k nárůstu o 363 vykázaných sonografů (6 %), 115 zubních rentgenů (1,5 %), 85 hemodialyzačních přístrojů (3,5 %), 10 tomografů pro magnetickou rezonanci (10 %), 6 gama kamer (5,0 %), 4 CT přístroje (2,4 %), 41 laserů (3,0 %) a 72 laparoskopů (11 %). Naopak byl zaznamenán...
25. 11. 2019 Asistovaná reprodukce v České republice 2017
  • Zdravotnická statistika - Data, uvedená v této publikaci, vychází z údajů sbíraných v Národním registru reprodukčního zdraví – Národním registru asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice. Zpracovávané údaje jsou v publikaci tříděny zejména podle věku ženy při zahájení cyklu, zamýšleného cíle cyklu a diagnózy ženy, resp. neplodného páru.
21. 11. 2019 Lékárenská péče 2018
  • Aktuální informace A05/19 - Lékárenskou péči zajišťovalo (k 31. 12. 2018) 2 769 lékáren včetně odloučených oddělení výdeje léčiv a 208 výdejen zdravotnických prostředků. Na 1 lékárnu v roce 2018 připadalo v průměru 3 846 obyvatel. Zařízení za loňský rok přijala více než 69,7 mil. receptů a téměř 3,9 mil. poukazů na zdravotnické prostředky, tj. 6,55 receptů a 0,36 poukazu na 1 obyvatele ČR. Každý obyvatel v průměru zaplatil v lékárně na doplatcích k receptům a poukazům spolu s volným prodejem léčivých přípravků a zdravotnických prostředků 1 658 Kč. Celková částka za doplatky léků činila 7,70 mld. Kč,...
20. 11. 2019 Vyřizování žádostí o analýzu dat z NZIS
  • Vážení žadatelé, vzhledem k nahromaděnému množství žádostí o analýzu dat ke konci kalendářního roku budou požadavky přijaté po 20.11.2019 z kapacitních důvodů vyřizovány až po 1.1.2020.