WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0)

Region: 
Česká republika
WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0)

Dotazník WHODAS 2.0 vznikl ve spolupráci Světové zdravotnické organizace (WHO) a následujících organizací v USA: Národního úřadu duševního zdraví (NIMH), Národního úřadu pro zneužívání alkoholu (NIAAA) a Národního úřadu pro zneužívání drog (NIDA). Projekt měl název WHO/NIH Joint Project on Assessment and Classification of Disablement.

WHODAS 2.0 byl vyvinut pro použití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - MKF (v originále ICF) v praxi.

Nástroj obsahuje následující domény: porozumění a komunikace; mobilita; sebeobsluha; vztahy s lidmi; životní aktivity (domácnost, práce, škola); účast (participace) ve společnosti.

Je k dispozici řada verzí dotazníku WHODAS 2.0. Jde jednak o verzi k použití odborným testujícím, o verzi k použití osobami blízkými a o verzi k použití samotným respondentem. Jsou rovněž dostupné dotazníky různých rozsahů: 12, 24 a 36 otázek.

Do českého jazyka byly přeloženy:

Tyto verze poskytují maximum údajů o respondentovi. Pro vyhodnocení obou verzí je možné použít níže zveřejněné Scoring Templates pro jednoduché nebo komplexní skórování.

K dispozici je také elektronická verze dotazníku, která umožňuje vyplnění během rozhovoru a následné vytisknutí dotazníku včetně výsledků nebo uložení ve formátu XML. Aplikace upozorňuje na chybějící hodnoty a okamžitě vypočítává skóre. Dotazník je vytvořen ve formě webové stránky, zpracovává tak údaje pouze na straně uživatele a neodesílá údaje druhé straně. Elektronická verze dotazníku WHODAS 2.0 je dostupná ve dvou verzích:

Informační video o české verzi dotazníku WHODAS 2.0 je dostupné na adrese https://youtu.be/XLhJ2FDGN_4

 

V případě dotazů kontaktujte, prosím, hlavní autorku českého překladu:

as. MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Albertov 7, 128 08 Praha 2
Email: petra.sladkova@vfn.cz
Tel: 224 968 475

V případě nalezených chyb nebo problémů s použitím souborů nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy mkf@uzis.cz

Český překlad WHODAS 2.0 vznikl s podporou projektu Measuring health and disability in Europe: supporting policy development (MHADIE SP24-CT-2004-513708).

Odkazy:

Přílohy: