I. kapitola
NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI
(A00–B99)
STŘEVNÍ INFEKČNÍ NEMOCI (A00–A09)
A00Cholera
. 0Cholera‚ původce: Vibrio cholerae 01‚ biotyp cholerae
Klasická cholera
. 1Cholera‚ původce: Vibrio cholerae 01‚ biotyp el Tor
Cholera eltor [Cholera el Tor]
. 9Cholera NS
A01Břišní tyfus a paratyfus
. 0Břišní tyfus
Infekce‚ původce: Salmonella typhi
. 1Paratyfus A
. 2Paratyfus B
. 3Paratyfus C
. 4Paratyfus NS
Infekce‚ původce: Salmonella paratyphi
A02Jiné infekce způsobené salmonelami
Patří sem:infekční onemocnění‚ nebo potravou přenesená intoxikace‚ způsobené jinými
salmonelami (nebo jejich toxiny)‚ než je S. typhi a S. paratyphi
. 0Salmonelová enteritis
Salmonelóza
. 1Salmonelová sepse
. 2Salmonelové infekce lokalizované
Salmonelová(-é):
. artritida+ (M01.3*)
. meningitida+ (G01*)
. osteomyelitida+ (M90.2*)
. pneumonie+ (J17.0*)
. tubulo-intersticiální porucha ledvin+ (N16.0*)
. 8Jiné určené infekce salmonelami
. 9Infekce salmonelami NS
A03Shigelóza
. 0Shigelóza‚ původce: Shigella dysenteriae
Shigellosis‚ skupiny A [dysenterie Shiga-Kruse]
. 1Shigelóza‚ původce: Shigella flexneri
Shigellosis‚ skupiny B
. 2Shigelóza‚ původce: Shigella boydii
Shigellosis‚ skupiny C
. 3Shigelóza‚ původce: Shigella sonnei
Shigellosis‚ skupiny D
. 8Shigelóza jiná
. 9Shigelóza NS
Bacilární dysenterie NS
A04Jiné bakteriální střevní infekce
Nepatří sem:otrava přenesená potravou zařazená jinde
tuberkulózní enteritida (A18.3)
. 0Enteropatogenní infekce‚ původce: Escherichia coli
. 1Enterotoxikogenní infekce‚ původce: Escherichia coli
. 2Enteroinvazivní infekce‚ původce: Escherichia coli
. 3Enterohemoragické infekce‚ původce: Escherichia coli
. 4Jiné střevní infekce‚ původce: Escherchia coli
Enteritida‚ původce: Escherichia coli NS
. 5Enteritida‚ původce: Campylobacter
. 6Enteritida‚ původce: Yersinia enterocolitica
Nepatří sem:extraintestinální yersinióza (A28.2)
. 7Enterokolitida‚ původce: Clostridium difficile
Alimentární intoxikace Clostridium difficile
Pseudomembranózní kolitida
. 8Jiná určená bakteriální střevní infekce
. 9Bakteriální střevní infekce NS
Bakteriální enteritida NS
A05Jiné bakteriální intoxikace – otravy‚ přenesené potravou
Nepatří sem:infekce nebo otrava potravinami‚ původce: Clostridium difficile (A04.7)
infekce‚ původce: Escherichia coli (A04.0–A04.4)
listerióza (A32.–)
infekce nebo otrava potravinami‚ způsobená salmonelami (A02.–)
toxické účinky škodlivých potravin (T61–T62)
. 0Stafylokoková intoxikace přenesená potravou
. 1Botulismus
Klasická‚ potravou přenesená intoxikace‚ původce: Clostridium botulinum
. 2Intoxikace přenesená potravou‚ původce: Clostridium perfingens [Clostridium welchii]
Enteritis necrotisans
Pig-bel
. 3Intoxikace přenesená potravou‚ původce: Vibrio paraheamolyticus
. 4Intoxikace přenesená potravou‚ původce: Bacillus cereus
. 8Jiné specifikované bakteriální intoxikace přenesené potravinami
. 9Bakteriální intoxikace přenesená potravou NS
A06Amébóza
Patří sem:infekce‚ původce: Entamoeba histolytica
Nepatří sem:jiná protozoární střevní onemocnění (A07.–)
. 0Akutní amébová dysenterie
Akutní amébóza
Střevní amébóm NS
. 1Chronická střevní amébóza
. 2Amébová nedysenterická kolitida
. 3Střevní amébóm
Amoeboma NS
. 4+Amébový jaterní absces (K77*)
Jaterní amébóza
. 5+Amébový plicní absces
Amébový absces plic (a jater) (J99.8*)
Amébový absces plic (a jater) s pneumonií (J17.3*)
. 6+Amébový mozkový absces (G07*)
Amébový absces mozku (a jater)(a plic)
. 7Kožní amébóza
. 8Amébová infekce jiných lokalizací
Amébová:
. apendicitida
. balanitida+ (N51.2*)
. 9Amébóza NS
A07Jiné protozoární střevní nemoci
. 0Balantidióza
Dysenterie‚ původce: Balantidium coli
. 1Giardiósa (lamblióza)
. 2Kryptosporidióza
. 3Izosporóza
Infekce‚ původce: Isospora belli a Isospora hominis
Střevní kokcidióza
Izosporóza
. 8Jiné určené protozoární střevní nemoci
Střevní trichomoniáza
Sarkocystóza
Sarcosporidióza
. 9Střevní nemoci způsobené prvoky NS
Průjem v důsledku nákazy patogenními prvoky
Bičíkovci způsobená:
. kolitida
. průjem
. dysenterie
A08Střevní infekce viry a jinými určenými mikroorganismy
Nepatří sem:chřipka s postižením trávicího ústrojí (J09J10.8J11.8)
. 0Rotavirová enteritida
. 1Akutní gastroenteropatie v důsledku noroviru
Norovirová enteritida
Enteritida vyvolaná malými kulovitými viry
. 2Adenovirová enteritida
. 3Jiná virová enteritida
. 4Virové střevní infekce NS
Virová:
. enteritida NS
. gastroenteritida NS
. gastroenteropatie NS
. 5Jiné určené střevní infekce
A09Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního a NS původu
Nepatří sem:jsou-li způsobeny bakteriálním‚ protozoárním‚ virovým a jinými určenými
infekčními agens (A00–A08)
neinfekční průjem (K52.9)
. novorozenecký průjem (P78.3)
. 0Jiná a nespecifikovaná gastroenteritida a kolitida infekčního původu
Katar střevní
Diarea (průjem):
. akutní s krví
. akutní s krvácením
. akutní vodnatá(-ý)
. dysenterická(-ý)
. epidemická(-ý)
Infekční nebo septická:
. kolitida NS‚ hemoragická
. enteritida
. gastroenteritida
Infekční průjmové onemocnění NS
. 9Gastroenteritida a kolitida neurčeného původu
Novorozenecký průjem NS
Nepatří sem:neurčitá kolitida (K52.3)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch