I. kapitola
NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI
(A00–B99)
Patří sem:nemoci obecně uznávané za nakažlivé nebo přenosné
Nepatří sem:nosičství (přenašečství) infekčních nemocí nebo podezření na ně (Z22.–)
určité lokalizované infekce – viz kapitoly systémových onemocnění
infekční a parazitární nemoci komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí s výjimkou
porodnického tetanu (O98.–)
infekční a parazitární nemoci‚ mající svůj původ v perinatálním období (s výjimkou tetanu
novorozenců‚ dávivého kašle‚ vrozené syfilis‚ perinatální gonokokové infekce
a perinatálního onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]) (P35–P39)
chřipka a ostatní akutní respirační onemocnění (J00–J22)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
A00–A09Střevní infekční nemoci
A15–A19Tuberkulóza
A20–A28Některé bakteriální zoonózy
A30–A49Jiné bakteriální nemoci
A50–A64Infekce přenášené převážně pohlavním stykem
A65–A69Jiné spirochetové nemoci
A70–A74Jiné nemoci způsobené chlamydiemi
A75–A79Rickettsiózy
A80–A89Virové infekce centrální nervové soustavy
A92–A99Virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené členovci
B00–B09Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice
B15–B19Virová hepatitida
B20–B24Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
B25–B34Jiné virové nemoci
B35–B49Mykózy
B50–B64Protozoární nemoci
B65–B83Helmintózy – hlístové nemoci
B85–B89Zavšivení‚ akarióza a jiná napadení
B90–B94Následky infekčních a parazitárních nemocí
B95–B98Bakteriální‚ virová a jiná infekční agens
B99Jiné infekční nemoci
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7