I. kapitola
NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI
(A00–B99)
TUBERKULÓZA (A15–A19)
Patří sem:infekce‚ původci: Mycobacterium tuberculosis a Mycobacterium bovis
Nepatří sem:vrozená tuberkulóza (P37.0)
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] mající za následek tuberkulózu (B20.0)
pneumokonióza spojená s tuberkulózou (J65)
následky tuberkulózy (B90.–)
silikotuberkulóza (J65)
A15Tuberkulóza dýchacího ústrojí‚ bakteriologicky a histologicky ověřená
. 0Tuberkulóza plic‚ ověřená ve sputu mikroskopicky – včetně ověření kultivací‚ případně
bez kultivace
Tuberkulóza plic‚ bakteriologicky ověřená
Tuberkulózní:
. bronchiektázie ověřené(-á‚-ý) ze sputa mikroskopicky s nebo bez
kultivace
. fibróza plic
. pneumonie
. pneumotorax
. 1Tuberkulóza plic‚ ověřená pouze kultivací
Stavy uvedené v A15.0‚ ověřené pouze kultivací
. 2Tuberkulóza plic‚ ověřená histologicky
Stavy uvedené v A15.0‚ ověřené histologicky
. 3Tuberkulóza plic‚ ověřená nespecifikovanou metodou
Stavy uvedené v A15.0‚ ověřené‚ ale neurčeno‚ zda bakteriologicky nebo histologicky
. 4Tuberkulóza nitrohrudních uzlin‚ bakteriologicky a histologicky ověřená
Tuberkulóza lymfatických uzlin:
. hilových bakteriologicky a histologicky ověřená
. mezihrudí
. tracheobronchiálních
Nepatří sem:určená jako primární (A15.7)
. 5Tuberkulóza hrtanu‚ průdušnice a bronchu‚ bakteriologicky a histologicky ověřená
Tuberkulóza:
. bronchu bakteriologicky nebo histologicky ověřená
. hlasivky
. hrtanu
. průdušnice
. 6Tuberkulózní pleuritida‚ bakteriologicky a histologicky ověřená
Tuberkulóza pleury bakteriologicky nebo histologicky ověřená(-ý)
Tuberkulózní empyém
Nepatří sem:rozvinutá z primární plicní tuberkulózy‚ ověřená bakteriologicky a histologicky
(A15.7)
. 7Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená
. 8Tuberkulóza jiných částí dýchacího ústrojí‚ bakteriologicky a histologicky ověřená
Tuberkulóza:
. mezihrudí bakteriologicky a histologicky ověřená
. nosohltanu
. nosu
. paranazální dutiny (kterékoliv)
. 9Tuberkulóza dýchacího ústrojí NS‚ bakteriologicky a histologicky ověřená
A16Tuberkulóza dýchacího ústrojí‚ bakteriologicky a histologicky neověřená
. 0Tuberkulóza plic‚ bakteriologicky a histologicky negativní
Tuberkulózní:
. bronchiektázie bakteriologicky a histologicky negativní
. fibróza plic
. pneumonie
. pneumotorax
. 1Tuberkulóza plic‚ bakteriologické a histologické vyšetření nebylo prováděno
Stavy uvedené pod A16.0‚ bakteriologické a histologické vyšetření neprovedeno
. 2Tuberkulóza plic‚ bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověření
Tuberkulóza plic
Tuberkulózní:
. bronchiektázie NS‚ bez zmínky o bakteriologickém nebo
histologickém ověření
. fibróza plic
. pneumonie
. pneumotorax
. 3Tuberkulóza nitrohrudních mízních uzlin‚ bez zmínky o bakteriologickém nebo
histologickém ověření
Tuberkulóza mízních uzlin:
. hilových NS‚ bez zmínky o bakteriologickém nebo
histologickém ověření
. nitrohrudních
. mezihrudí
. tracheobronchiálních
Nepatří sem:určena jako primární (A16.7)
. 4Tuberkulóza hrtanu‚ průdušnice a bronchu‚ bez uvedení bakteriologického nebo
histologického ověření
Tuberkulóza:
. bronchu NS‚ bez zmínky o bakteriologickém nebo
histologickém ověření
. hlasivky
. hrtanu
. průdušnice
. 5Tuberkulózní pleuritida‚ bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověření
Tuberkulóza pleury NS‚ bez zmínky o bakteriologickém nebo
histologickém ověření
Tuberkulózní:
. empyém
. tuberkulózní zánět pohrudnice
Nepatří sem:rozvinutá z primární plicní tuberkulózy (A16.7)
. 7Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí bez zmínky o bakteriologickém nebo
histologickém ověření
Primární:
. tuberkulóza dýchacího ústrojí NS
. tuberkulózní komplex
. 8Tuberkulóza jiných částí dýchacího ústrojí‚ bez zmínky o bakteriologickém nebo
histologickém ověření
Tuberkulóza:
. mezihrudí NS‚ bez zmínky o bakteriologickém nebo
histologickém ověření
. nosohltanu
. nosu
. paranazální dutiny (kterékoliv)
. 9Tuberkulóza dýchacího ústrojí NS‚ bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém
ověření
Tuberkulóza dýchacího ústrojí NS
Tuberkulóza NS
A17+Tuberkulóza nervové soustavy
. 0+Tuberkulózní meningitida – meningitis tuberculosa (G01*)
Tuberkulóza plen (mozkových)(míšních)
Leptomeningitis tuberculosa (tuberkulózní leptomeningitida)
. 1+Meningeální tuberkulom (G07*)
Tuberkulom plen (tuberculoma meningum)
. 8+Jiná tuberkulóza nervové soustavy
Tuberkulom mozku (G07*)
Tuberkulóza míchy (G07*)
Tuberkulózní:
. absces mozku (G07*)
. meningoencefalitida (G05.0*)
. myelitida (G05.0*)
. polyneuropatie (G63.0*)
. 9+Tuberkulóza nervové soustavy NS (G99.8*)
A18Tuberkulóza jiných orgánů
. 0+Tuberkulóza kostí a kloubů
Tuberkulóza:
. kyčle (M01.1*)
. kolena (M01.1*)
. páteře (M49.0*)
Tuberkulózní:
. artritida (M01.1*)
. mastoiditida (H75.0*)
. nekróza kosti (M90.0*)
. osteitida (M90.0*)
. osteomyelitida (M90.0*)
. synovitida (M68.0*)
. tendosynovitida (M68.0*)
. 1Tuberkulóza močové a pohlavní soustavy
Tuberkulóza:
. močového měchýře+ (N33.0*)
. hrdla děložního+ (N74.0*)
. ledvin+ (N29.1*)
. mužských pohlavních orgánů+ (N51.–*)
. močovodu+ (N29.1*)
Tuberkulózní zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů+ (N74.1*)
. 2Tuberkulóza periferních lymfatických uzlin
Tuberkulózní zánět lymfatických uzlin
Nepatří sem:tuberkulóza uzlin:
. nitrohrudních (A15.4A16.3)
. mezenterických a retroperitoneálních (A18.3)
tracheobronchiálních (A15.4A16.3)
. 3Tuberkulóza střev‚ pobřišnice a mezenterických uzlin
Tuberkulóza:
. konečníku a rekta+ (K93.0*)
. střeva (tlustého)(tenkého)+ (K93.0*)
. retroperitonea (mízních uzlin)
Tuberkulózní:
. ascites
. enteritida+ (K93.0*)
. peritonitida+ (K67.3*)
. 4Tuberkulóza kůže a podkožního vaziva
Tuberkulózní erythema induratum
Lupus:
. exedens
. vulgaris
. NS
. očních víček+ (H03.1*)
Scrofuloderma
Nepatří sem:lupus erythematodes (L93.–)
systémový (M32.–)
. 5Tuberkulóza oka
Tuberkulózní:
. chorioretinitida+ (H32.0*)
. episkleritida+ (H19.0*)
. keratitida intersticiální+ (H19.2*)
. iridocyklitida+ (H22.0*)
. keratokonjunktivitida (intersticiální)(flyktenulózní)+ (H19.2*)
Nepatří sem:lupus vulgaris očního víčka (A18.4)
. 6Tuberkulóza ucha
Tuberkulózní zánět středního ucha+ (H67.0*)
Nepatří sem:tuberkulózní zánět bradavkového výběžku (A18.0+)
. 7+Tuberkulóza nadledvin (E35.1*)
Addisonova nemoc‚ tuberkulózního původu
. 8Tuberkulóza jiných určených orgánů
Tuberkulóza:
. endokardu+ (I39.8*)
. myokardu+ (I41.0*)
. jícnu+ (K23.0*)
. perikardu+ (I32.0*)
. štítné žlázy+ (E35.0*)
Tuberkulózní mozková arteritida+ (I68.1*)
A19Miliární tuberkulóza
Patří sem:tuberkulóza:
. diseminovaná
. generalizovaná
tuberkulózní polyserozitida
. 0Akutní miliární tuberkulóza jediného určeného místa
. 1Akutní miliární tuberkulóza více lokalizací
. 2Akutní miliární tuberkulóza NS
. 8Jiná miliární tuberkulóza
. 9Miliární tuberkulóza NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch