I. kapitola
NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI
(A00–B99)
JINÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCI (A30–A49)
A30Lepra – malomocenství (Hansenova nemoc)
Patří sem:infekce‚ původce: Mycobacterium leprae
Nepatří sem:následky lepry (B92)
. 0Lepra indeterminovaná
Lepra I
. 1Lepra tuberkuloidní
Lepra TT
. 2Lepra hraniční tuberkuloidní
Lepra BT
. 3Lepra hraniční
Lepra BB
. 4Lepra hraniční lepromatózní
Lepra BL
. 5Lepra lepromatózní
Lepra LL
. 8Jiné formy lepry
. 9Lepra NS
A31Nemoci způsobené jinými mykobakteriemi
Nepatří sem:lepra (A30.–)
tuberkulóza (A15–A19)
. 0Plicní mykobakteriální infekce
Infekce‚ původce: Mycobacterium:
. avium
. intracellulare [batteyský bacil]
. kansasii
. 1Kožní mykobakteriální infekce
Vřed buruli
Infekce původce: Mycobacterium:
. marinum
. ulcerans
. 8Jiné mykobakteriální infekce
. 9Mykobakteriální infekce NS
Atypická mykobakteriální infekce NS
Mycobacteriosis NS
A32Listerióza [listeriosis]
Patří sem:listeriová infekce přenesená potravou
Nepatří sem:novorozenecká (diseminovaná) listerióza (P37.2)
. 0Listerióza kožní
. 1+Listeriová meningitida a meningoencefalitida
Listeriová:
. meningitida (G01*)
. meningoencefalitida (G05.0*)
. 7Listeriová sepse
. 8Jiné formy listeriózy
Listeriová:
. mozková arteritida+ (I68.1*)
. endokarditida+ (I39.8*)
Okuloglandulární listerióza
. 9Listerióza NS
A33Tetanus novorozenců
A34Tetanus porodnický
A35Tetanus jiný
Tetanus NS
Nepatří sem:tetanus:
. novorozenců (A33)
. porodnický (A34)
A36Záškrt [diphtheria]
. 0Záškrt hltanu
Difterická membranózní angina
Tonzilární záškrt
. 1Nosohltanový záškrt
. 2Hrtanový záškrt
Difterická laryngotracheitida
. 3Kožní záškrt
Nepatří sem:erythrasma (L08.1)
. 8Jiný záškrt
Difterická:
. konjunktivitida+ (H13.1*)
. myokarditida+ (I41.0*)
. polyneuritida+ (G63.0*)
. 9Záškrt NS
A37Dávivý kašel [pertussis]
. 0Dávivý kašel‚ původce: Bordetella pertussis
. 1Dávivý kašel‚ původce: Bordetella parapertussis
. 8Dávivý kašel‚ původce: jiný určený druh Bordetelly
. 9Dávivý kašel NS
A38Spála [scarlatina]
Spála
Nepatří sem:streptokoková angína (J02.0)
A39Meningokokové infekce
. 0+Meningokoková meningitida (G01*)
. 1+Waterhauseův–Friderichsenův syndrom (E35.1*)
Hemoragická infarzace nadledvin při meningokokovém zánětu
Meningokokový syndrom nadledvinový
. 2Akutní meningokoková sepse
. 3Chronická meningokoková sepse
. 4Meningokoková sepse NS
Meningokoková bakteriemie NS
. 5+Meningokoková onemocnění srdce
Meningokoková:
. karditida NS (I52.0*)
. endokarditida (I39.8*)
. myokarditida (I41.0*)
. perikarditida (I32.0*)
. 8Jiné meningokokové infekce
Meningokoková:
. artritida+ (M01.0*)
. konjunktivitida+ (H13.1*)
. encefalitida+ (G05.0*)
. retrobulbární neuritida+ (H48.1*)
Postmeningokoková artritida+ (M03.0*)
. 9Meningokoková infekce NS
Meningokokové onemocnění NS
A40Streptokoková sepse
K vyznačení septického šoku použijte dodatkový kód (R57.2).
Nepatří sem:vzniklá během porodu (O75.3)
následující po:
. infuzi‚ transfuzi a injekci (T80.2)
. očkování (T88.0)
. potratu‚ mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa (O03–O07O08.0)
novorozenecká sepse (P36.0–P36.1)
komplikující pooperační průběh (T81.4)
puerperální sepse (O85)
. 0Sepse‚ způsobená Streptokoky skupiny A
. 1Sepse‚ způsobená Streptokoky skupiny B
. 2Sepse‚ způsobená Streptokoky skupiny D a enterokoky
. 3Sepse‚ původce: Streptococcus pneumoniae
Pneumokoková sepse
. 8Jiná streptokoková sepse
. 9Streptokoková sepse NS
A41Jiná sepse
K vyznačení septického šoku použijte dodatkový kód (R57.2).
Nepatří sem:bakteriální infekce NS (A49.9)
vzniklá během porodu (O75.3)
následující po:
. infuzi‚ transfuzi a injekci (T80.2)
. očkování (T88.0)
. potratu‚ mimoděložním těhotenství nebo mola hydatidosa (O03–O07‚O08.0)
sepse:
. aktinomykotická (A42.7)
. antraxová (A22.7)
. kandidová (B37.7)
. erysipelotrixová (A26.7)
. gonokoková (A54.8)
. herpetická (B00.7)
. listeriová (A32.7)
. meningokoková (A39.2–A39.4)
. novorozenecká (P36.–)
. komplikující pooperační průběh (T81.4)
. puerperální sepse (O85)
. streptokoková (A40.–)
. tularemická (A21.7)
sepse:
. melioidóza (A24.1)
. septická forma moru (A20.7)
syndrom toxického šoku (A48.3)
. 0Sepse‚ původce: Staphylococcus aureus
. 1Sepse‚ způsobená jinými určenými stafylokoky
Sepse‚ původce: koaguláza-negativní stafylokok
. 2Sepse‚ způsobená neurčeným stafylokokem
. 3Sepse‚ původce: Haemophilus influenzae
. 4Sepse‚ způsobená anaeroby
Nepatří sem:plynatá sněť (A48.0)
. 5Sepse‚ způsobená jinými gramnegativními organismy
Gramnegativní sepse NS
. 8Jiné určené sepse
. 9Sepse NS
Septikemie
A42Aktinomykóza – actinomycosis
Nepatří sem:aktinomycetom (B47.1)
. 0Plicní aktinomykóza
. 1Břišní aktinomykóza
. 2Cervikofaciální aktinomykóza
. 7Aktinomykotická sepse
. 8Jiné formy aktinomykózy
. 9Aktinomykóza NS
A43Nokardióza [nocardiosis]
. 0Plicní nokardióza
. 1Kožní nokardióza
. 8Jiné formy nokardiózy
. 9Nokardióza NS
A44Bartonelóza [bartonellosis]
. 0Bartonelóza systémová
Carrionova nemoc (Oroyská horečka)
. 1Bartonelóza kožní a mukokutánní
Carrionova nemoc (Verruga peruana)
. 8Jiné formy bartonelózy
. 9Bartonelóza NS
A46Růže – erysipel
Nepatří sem:erysipel poporodní nebo puerperální (O86.8)
A48Jiné bakteriální nemoci nezařazené jinde
Nepatří sem:actinomycetom (B47.1)
. 0Plynatá sněť
Clostridiová:
. celulitida
. myonekróza
. 1Legionářská nemoc
. 2Nepneumonická legionářská nemoc (pontiacká horečka)
. 3Syndrom toxického šoku
Nepatří sem:endotoxický šok NS (R57.8)
sepse NS (A41.9)
. 4Brazilská purpurová horečka
Systémová infekce‚ původce: Haemophilus aegyptius
. 8Jiné určené bakteriální nemoci
A49Bakteriální infekce neurčené lokalizace
Nepatří sem:bakteriální vyvolavatelé nemocí zařazení v ostatních kapitolách (B95–B96)
chlamydiové infekce NS (A74.9)
meningokokové infekce NS (A39.9)
rickettsiové infekce NS (A79.9)
spirochetové infekce NS (A69.9)
. 0Stafylokoková infekce neurčené lokalizace
. 1Streptokoková a enterokoková infekce neurčené lokalizace
. 2Infekce‚ původce: Haemophilus influenzae neurčené lokalizace
. 3Mykoplazmová infekce neurčené lokalizace
. 8Jiné bakteriální infekce neurčené lokalizace
. 9Bakteriální infekce NS
Bakteriemie NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch