I. kapitola
NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI
(A00–B99)
INFEKCE PŘENÁŠENÉ PŘEVÁŽNĚ POHLAVNÍM STYKEM (A50–A64)
Nepatří sem:onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B20–B24)
nespecifická a negonokoková uretritida (N34.1)
Reiterova choroba (M02.3)
A50Vrozená syfilis
. 0Časná vrozená syfilis‚ symptomatická
Jakékoliv vrozený syfilitický symptom určený jako časný‚ nebo který se manifestuje do dvou let
věku.
Časná vrozená syfilis:
. kožní
. mukokutánní
. viscerální
Časná vrozená syfilitická:
. laryngitida
. okulopatie
. osteochondropatie
. faryngitida
. pneumonie
. rinitida
. 1Časná vrozená syfilis‚ latentní
Vrozená syfilis bez klinické manifestace‚ se sérologickou reakcí pozitivní a likvorologickou
negativní‚ zjištěnou do dvou let věku.
. 2Časná vrozená syfilis NS
Vrozená syfilis NS‚ do dvou let po narození
. 3Pozdní vrozená syfilitická okulopatie
Pozdní vrozená syfilitická intersticiální keratitida+ (H19.2*)
Pozdní vrozená syfilitická okulopatie nezařazená jinde+ (H58.8*)
Nepatří sem:Hutchinsonova trias (A50.5)
. 4Pozdní vrozená neurosyfilis (juvenilní neurosyfilis)
Dementia paralytica juvenilis
Juvenilní:
. generalizovaná obrna
. tabes dorsalis
. taboparetická neurosyfilis
Pozdní vrozená syfilitická:
. encefalitida+ (G05.0*)
. meningitida+ (G01*)
. polyneuropatie+ (G63.0*)
K vyznačení každé přidružené duševní poruchy lze použít dodatkový kód.
Nepatří sem:Hutchinsonova trias (A50.5)
. 5Jiná pozdní vrozená syfilis (symptomatická)
Jakýkoli vrozený syfilitický stav‚ určený jako pozdní‚ nebo manifestující se ve dvou letech věku‚
nebo později.
Cluttonovy klouby+ (M03.1*)
Hutchinsonovy(-a):
. zuby
. trias
Pozdní vrozená:
. kardiovaskulární syfilis+ (I98.0*)
. syfilitická:
  . artropatie+ (M03.1*)
  . osteochondropatie+ (M90.2*)
Syfilitický sedlovitý nos
. 6Pozdní vrozená syfilis‚ latentní
Vrozená syfilis bez klinické manifestace‚ se sérologickou reakcí pozitivní a likvorologickou
negativní‚ zjištěná ve dvou letech věku‚ nebo později.
. 7Pozdní vrozená syfilis NS
Vrozená syfilis NS‚ která se manifestuje ve dvou letech věku‚ nebo později
. 9Vrozená syfilis NS
A51Časná syfilis
. 0Primární genitální syfilis
Syfilitický vřed (tvrdý vřed) NS
. 1Primární anální syfilis
. 2Primární syfilis‚ jiné lokalizace
. 3Sekundární syfilis kůže a sliznic
Condyloma latum
Syfilitická(-ý):
. alopecie+ (L99.8*)
. leukoderma+ (L99.8*)
. mukózní plát
. 4Jiná sekundární syfilis
Sekundární syfilitické(-á):
. zánětlivé nemoci ženských pánevních orgánů+ (N74.2*)
. iridocyklitida+ (H22.0*)
. lymfadenopatie
. meningitida+ (G01*)
. myozitida+ (M63.0*)
. okulopatie NS+ (H58.8*)
. periostitida+ (M90.1*)
. 5Časná syfilis‚ latentní
Syfilis (získaná) bez klinické manifestace‚ se sérologickou reakcí pozitivní a likvorologickou
negativní‚ zjištěná do dvou let po infekci.
. 9Časná syfilis NS
A52Pozdní syfilis
. 0+Kardiovaskulární syfilis
Kardiovaskulární syfilis NS (I98.0*)
Syfilitická(-é):
. aneuryzma aorty (I79.0*)
. nedomykavost aortální (I39.1*)
. aortitida (I79.1*)
. mozková arteritida (I68.1*)
. endokarditida NS (I39.8*)
. myokarditida (I41.0*)
. perikarditida (I32.0*)
. plicní regurgitace (I39.3*)
. 1Symptomatická neurosyfilis
Charcotova artropatie+ (M14.6*)
Pozdní syfilitická:
. neuritida sluchového nervu+ (H94.0*)
. encefalitida+ (G05.0*)
. meningitida+ (G01*)
. polyneuropatie+ (G63.0*)
. atrofie zrakového nervu+ (H48.0*)
. retrobulbární neuritida+ (H48.1*)
Syfilitický parkinsonismus+ (G22*)
Tabes dorsalis
. 2Asymptomatická neurosyfilis
. 3Neurosyfilis NS
Gumma (syfilitické) centrální nervové soustavy NS
Syfilis (pozdní)
Syphiloma
. 7Jiná pozdní syptomatická syfilis
Onemocnění glomerulů při syfilis+ (N08.0*)
Gumma syfilitické kterékoliv lokalizace mimo ty‚ které patří do
položek A52.0–A52.3
Syfilis pozdní nebo terciární
Pozdní syfilitická(-é):
. burzitida+ (M73.1*)
. chorioretinitida+ (H32.0*)
. episkleritida+ (H19.0*)
. zánětlivé nemoci ženských pánevních orgánů+ (N74.2*)
. leukoderma+ (L99.8*)
. okulopatie nezařazená jinde+ (H58.8*)
. peritonitida+ (K67.2*)
Syfilis (neurčeného stadia):
. kostní+ (M90.2*)
. jaterní+ (K77.0*)
. plicní+ (J99.8*)
. svalová+ (M63.0*)
. synoviální+ (M68.0*)
. 8Pozdní syfilis‚ latentní
Syfilis (získaná) bez klinické manifestace‚ se sérologickou reakcí pozitivní a likvorologickou
negativní‚ zjištěná ve dvou letech po infekci‚ nebo později.
. 9Pozdní syfilis NS
A53Jiná a nespecifikovaná syfilis
. 0Latentní syfilis nespecifikovaná jako časná nebo pozdní
Latentní syfilis NS
Pozitivní sérologická reakce na syfilis
. 9Syfilis NS
Infekce způsobená Treponema pallidum NS
Syfilis (získaná) NS
Nepatří sem:syfilis NS je-li příčinou smrti ve věku pod dva roky (A50.2)
A54Gonokoková infekce
. 0Gonokoková infekce dolního pohlavního a močového ústrojí bez abscesu žláz
periuretrálních a přídatných
Gonokokový(-á):
. zánět hrdla děložního NS
. zánět močového měchýře NS
. zánět uretry NS
. vulvovaginitida NS
Nepatří sem:s abscesem periuretrálních a akcesorních žláz (A54.1)
periuretrální absces (A54.1)
. 1Gonokoková infekce dolního pohlavního a močového ústrojí s abscesem žláz
periuretrálních a přídatných
Gonokokový absces Bartholiniho žlázy
. 2Gonokoková pelviperitonitida a jiné gonokokové infekce ústrojí pohlavního a močového
Gonokoková(-é):
. epididymitida+ (N51.1*)
. zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů+ (N74.3*)
. orchitida+ (N51.1*)
. prostatitida+ (N51.0*)
Nepatří sem:gonokoková peritonitida (A54.8)
. 3Gonokoková infekce oka
Gonokoková:
. konjunktivitida+ (H13.1*)
. iridocyklitida+ (H22.0*)
Oftalmie novorozenců způsobená gonokokem
. 4+Gonokoková infekce svalové a kosterní soustavy
Gonokoková:
. artritida (M01.3*)
. burzitida (M73.0*)
. osteomyelitida (M90.2*)
. synovitida (M68.0*)
. tendosynovitida (M68.0*)
. 5Gonokoková faryngitida
. 6Gonokoková infekce anu a rekta
. 8Jiné gonokokové infekce
Gonokokový(-á):
. mozkový absces+ (G07*)
. endokarditida+ (I39.8*)
. meningitida+ (G01*)
. myokarditida+ (I41.0*)
. perikarditida+ (I32.0*)
. peritonitida+ (K67.1*)
. pneumonie+ (J17.0*)
. sepse
. poškození kůže
Nepatří sem:gonokoková pelviperitonitida (A54.2)
. 9Gonokoková infekce NS
A55Venerický lymfogranulom (chlamydiový)
Tropický (klimatický) bubo
Durandova-Nicolasova-Favreho nemoc
Esthiomene
Lymfogranuloma inguinale
A56Jiná chlamydiová onemocnění přenášená pohlavním stykem
Patří sem:během pohlavního styku přenášená onemocnění‚ způsobená Chlamydií
trachomatis
Nepatří sem:chlamydiový(-á):
. lymfogranulom (ASS)
. novorozenecká:
  . konjunktivitida (P39.1)
  . pneumonie (P23.1)
stavy zařazené pod A74.–
. 0Chlamydiová infekce dolního pohlavního a močového ústrojí
Chlamydiová:
. cervicitida
. cystitida
. uretritida
. vulvovaginitida
. 1Chlamydiová infekce pelviperitonea a jiných pohlavních a močových orgánů
Chlamydiová(-é):
. epididymitida+ (N51.1*)
. zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů+ (N74.4*)
. orchitida+ (N51.1*)
. 2Chlamydiová infekce pohlavního a močového ústrojí NS
. 3Chlamydiová infekce řiti a konečníku
. 4Chlamydiová infekce hltanu
. 8Jiná chlamydiová onemocnění přenášená pohlavním stykem‚ v jiných lokalizacích
A57Měkký vřed – chankroid
Ulcus molle – měkký vřed
A58Granuloma inguinale
Donovanóza
Inguinální granulom
A59Trichomoniáza
Nepatří sem:střevní trichomoniáza (A07.8)
. 0Trichomoniáza urogenitální
Leukorrhoea (vaginalis) původce: Trichomonas (vaginalis)
Prostatitida+ (N51.0*)
. 8Trichomoniáza jiných lokalizací
. 9Trichomoniáza NS
A60Anogenitální herpetické infekce
. 0Infekce močového a pohlavního ústrojí‚ původce: Herpes simplex
Infekce genitálu‚ původce: virus Herpes simplex:
. ženského genitálu+ (N77.0–N77.1*)
. mužského genitálu+ (N51.–*)
. 1Herpetické infekce perianální kůže a konečníku
. 9Anogenitální herpetická infekce NS
A63Jiné‚ převážně pohlavním stykem přenášené nemoci nezařazené jinde
Nepatří sem:molluscum contagiosum (B08.1)
papilloma cervicis (D26.0)
. 0Anogenitální (venerické) bradavice
. 8Jiné určené nemoci přenášené převážně sexuálně
A64Pohlavním stykem přenášené nemoci NS
Pohlavní nemoc NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch