I. kapitola
NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI
(A00–B99)
JINÉ VIROVÉ NEMOCI (B25–B34)
B25Cytomegalovirová nemoc
Nepatří sem:vrozená cytomegalovirová infekce (P35.1)
cytomegalovirová mononukleóza (B27.1)
. 0+Cytomegalovirová pneumonie (J17.1*)
. 1+Cytomegalovirová hepatitida (K77.0*)
. 2+Cytomegalovirová pankreatitida (K87.1*)
. 8Jiná cytomegalovirová nemoc
. 9Cytomegalovirová nemoc NS
B26Příušnice [parotitis epidemica]
Patří sem:parotitida:
. epidemická
. infekční
. 0+Parotitická orchitida (N51.1*)
. 1+Parotitická meningitida (G02.0*)
. 2+Parotitická encefalitida (G05.1*)
. 3+Parotitická pankreatitida (K87.1*)
. 8Epidemická parotitida s jinými komplikacemi
Parotitická:
. artritida+ (M01.5*)
. myokarditida+ (I41.1*)
. nefritida+ (N08.0*)
. polyneuropatie+ (G63.0*)
. 9Epidemická parotitida bez komplikací
Příušnice NS
Parotitida NS
B27Infekční mononukleóza
Patří sem:žlázová horečka
monocytická angina
Pfeifferova nemoc
. 0Mononukleóza‚ původce: gamma Herpes virus 4
Mononukleóza‚ původce: virus Epstein-Barr
. 1Mononukleóza‚ původce: Cytomegalovirus
. 8Jiná infekční mononukleóza
. 9Infekční mononukleóza NS
B30Virová konjunktivitida
Nepatří sem:oční onemocnění:
. původce: virus Herpes simplex (B00.5)
. původce: virus Varicella–zoster (B02.3)
. 0+Keratokonjunktivitida‚ původce: Adenovirus (H19.2*)
Epidemická keratokonjunktivitida
Keratokonjuktivitida doků – loděnicové oko
. 1+Konjunktivitida‚ původce: Adenovirus (H13.1*)
Akutní folikulární konjunktivitida‚ původce: Adenovirus
Plovárenský zánět spojivek
. 2Virová faryngokonjunktivitida
. 3+Akutní epidemická hemoragická konjunktivitida‚ původce: Enterovirus (H13.1*)
Konjunktivitida‚ původce:
. virus Coxsackie 24
. Enterovirus 70
Hemoragická konjunktivitida (akutní)(epidemická)
. 8+Jiná virová konjuktivitida (H13.1*)
Newcastleská konjunktivitida
. 9Virová konjuktivitida‚ NS
B33Jiná virová onemocnění nezařazená jinde
. 0Epidemická myalgie
Bornholmská nemoc
. 1Onemocnění Ross River
Epidemická polyartritida a exantém
Horečka Ross River
. 2Virová karditida
. 3Retrovirová infekce nezařazená jinde
Infekce retrovirem NS
. 4+Hantavirový (kardio) pulmonální syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1*)
Hantavirové onemocnění s plicní manifestací Sin Nombre virus onemocnění
K vyznačení každého selhání ledvin‚ spojeného s HPS způsobeným Andes‚ Bayou a Black
Creek Canal hantavirovou etiologií‚ lze použít kód (N17.9).
Nepatří sem:hemoragická horečka s renálními projevy (A98.5+N08.0*)
. 8Jiná určená virová onemocnění
B34Virová onemocnění neurčené lokalizace
Nepatří sem:cytomegalovirová nemoc NS (B25.9)
infekce‚ původce: virus Herpes simplex NS (B00.9)
retrovirová infekce NS (B33.3)
onemocnění‚ jejichž původcem je virus‚ zařazená v jiných kapitolách (B97.–)
. 0Infekční onemocnění‚ původce: Adenovirus neurčené lokalizace
. 1Infekční onemocnění‚ původce: Enterovirus neurčené lokalizace
Infekční onemocnění‚ původce: Coxsackie NS
Infekční onemocnění‚ původce: Echovirus NS
. 2Infekční onemocnění‚ původce: Coronavirus neurčené lokalizace
Nepatří sem:COVID-19, virus laboratorně prokázán (U07.1)
COVID-19, virus nebyl laboratorně prokázán (U07.2)
SARS (U04.9)
. 3Infekční onemocnění‚ původce: Parvovirus neurčené lokalizace
. 4Infekční onemocnění‚ původce: Papovavirus neurčené lokalizace
. 8Jiná virová infekční onemocnění neurčené lokalizace
. 9Virové infekční onemocnění NS
Viremie NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch