I. kapitola
NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI
(A00–B99)
PROTOZOÁRNÍ NEMOCI (B50–B64)
Nepatří sem:amoebiasis (A06.–)
jiné protozoární střevní nemoci (A07.–)
B50Malárie‚ původce: Plasmodium falciparum
Patří sem:smíšené infekce‚ původce: současně Plasmodium falciparum a kterýkoli jiný
druh plasmodia
. 0Malárie s mozkovými komplikacemi‚ původce: Plasmodium falciparum
Mozková malárie NS
. 8Jiná těžká a komplikovaná malárie‚ původce: Plasmodium falciparum
Těžká nebo komplikovaná malárie‚ původce: Plasmodium falciparum NS
. 9Malárie‚ původce: Plasmodium falciparum NS
B51Malárie‚ původce: Plasmodium vivax
Patří sem:smíšené infekce‚ původce: současně Plasmodium vivax a kterýkoli jiný druh
plasmodia mimo Plasmodium falciparum
Nepatří sem:smíšené infekce‚ původce: současně Plasmodium vivax a Plasmodium
falciparum (B50.–)
. 0Malárie s rupturou sleziny‚ původce: Plasmodium vivax
. 8Malárie s jinými komplikacemi‚ původce: Plasmodium vivax
. 9Malárie bez komplikací‚ původce: Plasmodium vivax
Malárie‚ původce: Plasmodium vivax NS
B52Malárie‚ původce: Plasmodium malariae
Patří sem:smíšené infekce‚ původce: současně Plasmodium malariae a kterýkoli jiný druh
plasmodia‚ mimo Plasmodium falciparum a Plasmodium vivax
Nepatří sem:smíšené infekce‚ původce: současně Plasmodium malariae a:
. Plasmodium falciparum (B50.–)
. Plasmodium vivax (B51.–)
. 0Malárie s nefropatií‚ původce: Plasmodium malariae
. 8Malárie s jinými komplikacemi‚ původce: Plasmodium malariae
. 9Malárie bez komplikací‚ původce: Plasmodium malariae
Malárie‚ původce: Plasmodium malariae NS
B53Jiná parazitologicky ověřená malárie
. 0Malárie‚ původce: Plasmodium ovale
Nepatří sem:smíšené infekce‚ původce: současně Plasmodium ovale a:
. Plasmodium falciparum (B50.–)
. Plasmodium malariae (B52.–)
. Plasmodium vivax (B51.–)
. 1Malárie způsobená opičími plasmodii
Nepatří sem:smíšené infekce‚ původce: současně opičí plasmodia a:
. Plasmodium falciparum (B50.–)
. Plasmodium malariae (B52.–)
. Plasmodium ovale (B53.0)
. Plasmodium vivax (B51.–)
. 8Jiná parazitologicky ověřená malárie nezařazená jinde
Parazitologicky ověřená malárie NS
B54Malárie NS
Klinicky diagnostikovaná malárie bez parazitologického ověření
B55Leishmanióza [leishmaniasis]
. 0Viscerální leishmanióza
Kala-azar
Kožní leishmanióza po kala-azar
. 1Kožní leishmanióza
. 2Kožní a slizniční (mukokutánní) leishmanióza
. 9Leishmanióza NS
B56Africká trypanozomóza [trypanosomiasis africana]
. 0Gambijská trypanozomóza
infekce‚ původce: Trypanosoma brucei gambiense
Západoafrická spavá nemoc
. 1Rhodézská trypanozomóza
Východoafrická spavá nemoc
Infekce‚ původce: Trypanosoma brucei rhodesiense
. 9Africká trypanozomóza NS
Spavá nemoc NS
Trypanozomóza NS (v lokalitách‚ kde výskyt africké trypanozomózy převládá)
Africká trypanozomóza
B57Chagasova nemoc
Patří sem:Americká trypanozomóza
infekce‚ původce: Trypanosoma cruzi
. 0+Akutní Chagasova nemoc s postižením srdce (I41.2*I98.1*)
Akutní Chagasova nemoc s:
. kardiovaskulárním postižením nezařazeným jinde (I98.1*)
. myokarditidou (I41.2*)
. 1Akutní Chagasova nemoc bez postižení srdce
Akutní Chagasova nemoc NS
. 2Chagasova nemoc (chronická) s postižením srdce
Americká typanozomóza NS
Chagasova nemoc (chronická) (s):
. NS
. kardiovaskulárním postižením nezařazeným jinde+ (I98.1*)
. myokarditidou+ (I41.2*)
Trypanozomóza NS v místech‚ kde převládá Chagasova nemoc
. 3Chagasova nemoc (chronická) s postižením trávicí soustavy
. 4Chagasova nemoc (chronická) s postižením nervové soustavy
. 5Chagasova nemoc (chronická) s postižením jiných orgánů
B58Toxoplazmóza [toxoplasmosis]
Patří sem:infekce‚ původce: Toxoplasma gondii
Nepatří sem:vrozená toxoplazmóza (P37.1)
. 0+Toxoplazmové postižení očí
Toxoplazmová chorioretinitida (H32.0*)
. 1+Toxoplazmová hepatitida (K77.0*)
. 2+Toxoplazmová meningoencefalitida (G05.2*)
. 3+Plicní toxoplazmóza (J17.3*)
. 8Toxoplazmóza s postižením jiných orgánů
Toxoplazmová:
. myokarditida+ (I41.2*)
. myozitida+ (M63.1*)
. 9Toxoplazmóza NS
B59+Pneumocystóza [pneumocystosis] (J17.3*)
Pneumonie‚ původce:
. Pneumocystis carinii
. Pneumocystis jiroveci
B60Jiné protozoární nemoci nezařazené jinde
Nepatří sem:kryptosporidióza (A07.2)
isosporóza (A07.3)
střevní mikrosporidióza (A07.8)
. 0Babesióza
Piroplasmosis
. 1Akantamebóza
Konjunktivitida‚ původce: Acanthamoeba+ (H13.1*)
Keratokonjunktivitida‚ původce: Acanthamoeba+ (H19.2*)
. 2Naeglerióza
Primární amébová meningoencefalitida+ (G05.2*)
. 8Jiné určené protozoární nemoci
Microsporidióza
B64Neurčené protozoární nemoci
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch