III. kapitola
NEMOCI KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ
A NĚKTERÉ PORUCHY IMUNITY (D50–D89)
NUTRIČNÍ ANEMIE (D50–D53)
D50Anemie z nedostatku železa
Patří sem:anemie:
. asiderotická
. hypochromní
. 0Anemie z nedostatku železa‚ sekundární po ztrátě krve (chronická)
Posthemoragická (chronická) anemie
Nepatří sem:akutní posthemoragická anemie (D62)
vrozená anemie z fetální ztráty krve (P61.3)
. 1Sideropenická dysfagie
Syndrom:
. Kellyho–Patersonův
. Plummerův–Vinsonův
. 8Jiné anemie z nedostatku železa
. 9Anemie z nedostatku železa NS
D51Anemie z nedostatku vitaminu B12
Nepatří sem:karence vitaminu B12 (E53.8)
. 0Anemie z nedostatku vitaminu B12 způsobená nedostatkem vnitřního faktoru
Anemie:
. Addisonova
. Biermerova
. perniciózní (vrozená)
Vrozený nedostatek vnitřního faktoru
. 1Anemie z nedostatku vitaminu B12 způsobená selektivní malabsorpcí vitaminu B12
s proteinurií
Syndrom Imerslundové(–Gräsbeckův)
Megaloblastová dědičná anemie
. 2Nedostatek transkobalaminu II.
. 3Jiná nutriční anemie z nedostatku vitaminu B12
Veganská anemie
. 8Jiné anemie z nedostatku vitaminu B12
. 9Anemie z nedostatku vitaminu B12 NS
D52Anemie z nedostatku kyseliny listové
. 0Nutriční anemie z nedostatku kyseliny listové
Nutriční megaloblastická anemie
. 1Anemie z nedostatku kyseliny listové‚ vyvolaná léky
K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 8Jiné anemie z nedostatku kyseliny listové
. 9Anemie z nedostatku kyseliny listové NS
D53Jiné nutriční anemie
Patří sem:megaloblastická anemie bez odezvy na terapii vitaminem B12 nebo kyselinou
listovou
. 0Anemie z nedostatku proteinů
Anemie z nedostatku aminokyselin
Orotacidurická anemie
Nepatří sem:syndrom Leschův–Nyhanův (E79.1)
. 1Jiné megaloblastické anemie nezařazené jinde
Megaloblastická anemie NS
Nepatří sem:Di Guglielmova nemoc (C94.0)
. 2Anemie z nedostatku vitaminu C
Nepatří sem:kurděje (E54)
. 8Jiné určené nutriční anemie
Anemie spojená s nedostatkem:
. mědi
. molybdenu
. zinku
Nepatří sem:karence bez anemie jako je:
. nedostatek mědi (E61.0)
. nedostatek molybdenu (E61.5)
. nedostatek zinku (E60)
. 9Nutriční anemie NS
Prostá chronická anemie
Nepatří sem:anemie NS (D64.9)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch