IV. kapitola
NEMOCI ENDOKRINNÍ‚ VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK
(E00–E90)
PORUCHY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (E00–E07)
E00Vrozený syndrom z jodové karence
Patří sem:endemické stavy spojené s nedostatkem jodu v prostředí bud' přímým nebo jako
důsledek mateřského nedostatku jodu. Některé z těchto stavů nemají běžnou
hypotyreózu‚ ale jsou důsledkem nedostatečné sekrece tyreoidního hormonu
ve vyvíjejícím se plodu. Vliv mohou mít strumigeny prostředí.
K určení připojeného mentálního postižení lze použít dodatkový kód (F70–F79).
Nepatří sem:subklinická hypotyreóza z jodové karence (E02)
. 0Vrozený syndrom z jodové karence‚ neurologický typ
Endemický kretenismus‚ neurologický typ
. 1Vrozený syndrom z jodové karence‚ myxedémový typ
Endemický kretenismus:
. hypotyreózní
. myxedémového typu
. 2Vrozený syndrom z jodové karence‚ smíšený typ
Endemický kretenismus‚ smíšený typ
. 9Vrozený syndrom z jodové karence NS
Vrozená hypotyreóza z jodové karence NS
Endemický kretenismus NS
E01Poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jodovou karencí
Nepatří sem:vrozený syndrom z jodové karence (E00.–)
subklinická hypotyreóza z jodové karence (E02)
. 0Difuzní (endemická) struma z jodové karence
. 1Mnohauzlová (endemická) struma z jodové karence
Nodulární struma z jodové karence
. 2Struma (endemická) z jodové karence NS
Endemická struma NS
. 8Jiné poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jodovou karencí
Získaná hypotyreóza z jodové karence NS
E02Subklinická hypotyreóza z jodové karence
E03Jiná hypotyreóza
Nepatří sem:hypotyreóza z jodové karence (E00–E02)
hypotyreóza po operačních a jiných výkonech (E89.0)
. 0Vrozená hypotyreóza s difuzní strumou
Struma netoxická:
. vrozená:
  . NS
  . parenchymová
Nepatří sem:přechodné vrozené strumy s normální funkcí (P72.0)
. 1Vrozená hypotyreóza bez strumy
Aplázie štítné žlázy (s myxedémem)
Vrozená:
. atrofie štítné žlázy
. hypotyreóza NS
. 2Hypotyreóza způsobená léky a jinými zevními látkami
K označení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 3Poinfekční hypotyreóza
. 4Získaná atrofie štítné žlázy
Nepatří sem:vrozená atrofie štítné žlázy (E03.1)
. 5Myxedémové kóma
. 8Jiná určená hypotyreóza
. 9Hypotyreóza NS
Myxedém NS
E04Jiná netoxická struma
Nepatří sem:vrozená struma:
. NS (E03.0)
. difuzní
. parenchymová
struma spojená s karencí jodu (E00–E02)
. 0Difuzní netoxická struma
Struma netoxická:
. difuzní (koloidní)
. prostá
. 1Struma netoxická jednouzlová
Koloidní uzel (cystický)(štítné žlázy)
Netoxická jednouzlová struma
Uzel štítné žlázy (cystický) NS
. 2Struma netoxická mnohauzlová
Cystická struma NS
Mnohauzlová (cystická) struma NS
. 8Jiná určená netoxická struma
. 9Netoxická struma NS
Struma NS
Uzlová struma (netoxická) NS
E05Tyreotoxikóza (hypertyreóza)
Nepatří sem:chronická tyroiditida s přechodnou tyreotoxikózou (E06.2)
novorozenecká tyreotoxikóza (P72.1)
. 0Tyreotoxikóza s difuzní strumou
Exoftalmická nebo toxická struma NS
Gravesova nemoc
Toxická difuzní struma
. 1Tyreotoxikóza s toxickým tyroidálním uzlíkem
Tyreotoxikóza s toxickou jednouzlovou strumou
. 2Tyreotoxikóza s toxickou mnohauzlovou strumou
Toxická uzlová struma NS
. 3Tyreotoxikóza z ektopické tyroidní tkáně
. 4Tyreotoxikóza uměle vyvolaná
. 5Tyroidní krize nebo bouře
. 8Jiná tyreotoxikóza se strumou nebo bez ní
Nadprodukce hormonu stimulujícího štítnou žlázu
K určení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 9Tyreotoxikóza NS
Hypertyreóza NS
Tyreotoxická nemoc srdce+ (I43.8*)
E06Zánět štítné žlázy [thyroiditis]
Nepatří sem:tyroiditida poporodní (O90.5)
. 0Akutní tyroiditida
Absces štítné žlázy
Tyroiditida:
. pyogenní
. hnisavá
K určení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B98).
. 1Subakutní tyroiditida
Tyroiditida:
. de Quervainova
. velkých buněk
. granulomatózní
. nehnisavá
Nepatří sem:autoimunitní tyroiditida (E06.3)
. 2Chronická tyroiditida s přechodnou tyr(e)otoxikózou
Nepatří sem:autoimunitní tyroiditida (E06.3)
. 3Autoimunitní tyroiditida
Hashimotova tyroiditida
Hashitoxikóza (přechodná)
Struma lymfadenoidní
Tyroiditida lymfocytární
Struma lymfomatosa
. 4Tyroiditida způsobená léky
K určení léku lze použít dodatkový kód.
vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 5Jiná chronická tyroditida
Tyroiditida:
. chronická:
  . NS
  . fibrózní
. lignea
. Riedelova
. 9Tyroiditida NS
E07Jiné poruchy štítné žlázy
. 0Hypersekrece kalcitoninu
Hyperplázie C-buněk štítné žlázy
Hypersekrece tyreokalcitoninu
. 1Dyshormogenetická struma
Familiární dyshormogenetická struma
Pendredův syndrom
Nepatří sem:přechodná vrozená struma s normální funkcí (P72.0)
. 8Jiné určené poruchy štítné žlázy
Abnormality vazby globulinu štítné žlázy
Krvácení do štítné žlázy
Infarkt štítné žlázy
„Sick euthyroid syndrome”
. 9Poruchy štítné žlázy NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch