IV. kapitola
NEMOCI ENDOKRINNÍ‚ VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK
(E00–E90)
Poznámka:Všechny novotvary‚ ať jsou či nejsou funkčně aktivní‚ jsou zařazeny v kapitole II. Kódy
vyhrazené v této kapitole (např. E05.8E07.0E16–E31E34) lze použít jako dodatkové
kódy k určení buď funkční aktivity u novotvarů a ektopické endokrinní tkáně‚ nebo
hyperfunkce a hypofunkce žláz s vnitřní sekrecí spojené s novotvary a jinými stavy
zařazenými jinde.
Nepatří sem:komplikace těhotenství‚ porodu a šestinedělí (O00–O99)
příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy‚ nezařazené jinde (R00–R99)
přechodné poruchy endokrinní a přeměny látek specifické pro plod a novorozence
(P70–P74)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
E00–E07Poruchy štítné žlázy
E10–E14Diabetes mellitus – cukrovka – úplavice cukrová
E15–E16Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní sekrece slinivky břišní
E20–E35Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí
E40–E46Podvýživa – malnutrice
E50–E64Jiné nutriční karence
E65–E68Obezita a jiné hyperalimentace
E70–E90Poruchy přeměny látek – metabolismu
Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:
E35*Poruchy žláz s vnitřní sekrecí při nemocech zařazených jinde
E90*Poruchy výživy a přeměny látek při nemocech zařazených jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7