IV. kapitola
NEMOCI ENDOKRINNÍ‚ VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK
(E00–E90)
DIABETES MELLITUS – CUKROVKA – ÚPLAVICE CUKROVÁ (E10–E14)
Jestliže je vyvolána léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
U položek E10–E14 se používá následující členění na čtvrtém místě:
. 0S kómatem
Diabetické:
. kóma s nebo bez ketoacidózy
. hyperosmolární kóma
. hypoglykemické kóma
Hyperglykemické kóma NS
. 1S ketoacidózou
Diabetická:
. acidóza bez známek kómatu
. ketoacidóza
. 2+S ledvinovými komplikacemi
Diabetická nefropatie (N08.3*)
Intrakapilární glomerulonefritida (N08.3*)
Syndrom Kimmelstielův–Wilsonův (N08.3*)
. 3+S očními komplikacemi
Diabetická:
. katarakta (H28.0*)
. retinopatie (H36.0*)
. 4+S neurologickými komplikacemi
Diabetická:
. amyotrofie (G73.0*)
. autonomní neuropatie (G99.0*)
. mononeuropatie (G59.0*)
. polyneuropatie (G63.2*)
  . autonomní (G99.0*)
. 5S periferními oběhovými komplikacemi
Diabetická:
. gangréna
. periferní angiopatie+ (I79.2*)
. vřed
. 6S jinými určenými komplikacemi
Diabetická artropatie+ (M14.2*)
. neuropatická+ (M14.6*)
. 7S mnohočetnými komplikacemi
. 8S neurčenými komplikacemi
. 9Bez komplikací
Pro specifické vyznačení přítomnosti syndromu diabetické nohy použijte jako doplňkový kód U69.74.
E10Diabetes mellitus 1. typu
[členění na čtvrtém místě viz charakteristiky uvedené na začátku subkapitoly]
Patří sem:diabetes (mellitus):
. labilní
. juvenilní – počínající v dětství
. náchylný ke ketóze
Nepatří sem:diabetes mellitus:
. způsobený malnutricí (E12.–)
. novorozence (P70.2)
. v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí (O24.–)
glykosurie:
. NS (R81)
. renální (E74.8)
zhoršená glukózová tolerance (R73.0)
pooperační hypoinzulinemie (E89.1)
Pro použití u položek E10–E14 je určeno toto další členění na čtvrtém místě:
E11Diabetes mellitus 2. typu
[členění na čtvrtém místě viz charakteristiky uvedené na začátku subkapitoly]
Patří sem:diabetes (mellitus)(s obezitou)(bez obezity):
. počínající v dospělosti
. počínající v dospívání
. bez ketolátek
. stabilizovaný
. diabetes mladistvých nezávislý na inzulinu
Nepatří sem:diabetes mellitus:
. spojený s malnutricí (E12.–)
. novorozence (P70.2)
. v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí (O24.–)
glykosurie:
. NS (R81)
. renální (E74.8)
. zhoršená glukózová tolerance (R73.0)
. pooperační hypoinzulinemie (E89.1)
E12Diabetes mellitus spojený s podvýživou
[členění na čtvrtém místě viz charakteristiky uvedené na začátku subkapitoly]
Patří sem:diabetes mellitus spojený s podvýživou:
. 1. typu
. 2. typu
Nepatří sem:diabetes mellitus v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí (O24.–)
glykosurie:
. NS (R81)
. renální (E74.8)
zhoršená glukózová tolerance (R73.0)
novorozenecký diabetes mellitus (P70.2)
pooperační hypoinzulinemie (E89.1)
E13Jiný určený diabetes mellitus
[členění na čtvrtém místě viz charakteristiky uvedené na začátku subkapitoly]
Nepatří sem:diabetes mellitus:
. 1. typu (E10.–)
. spojený s malnutricí (E12.–)
. novorozence (P70.2)
. 2. typu (E11.–)
. v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí (O24.–)
glykosurie:
. NS (R81)
. renální (E74.8)
. při zhoršené glukozové toleranci (R73.0)
. pooperační hypoinzulinemie (E89.1)
E14Neurčený diabetes mellitus
[členění na čtvrtém místě viz charakteristiky uvedené na začátku subkapitoly]
Patří sem:diabetes NS
Nepatří sem:diabetes mellitus:
. 1. typu (E10.–)
. spojený s malnutricí (E12.–)
. novorozence (P70.2)
. 2. typu (E11.–)
. v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí (O24.–)
glykosurie:
. NS (R81)
. renální (E74.8)
zhoršená glukózová tolerance (R73.0)
pooperační hypoinzulinemie (E89.1)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch