IV. kapitola
NEMOCI ENDOKRINNÍ‚ VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK
(E00–E90)
PORUCHY JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ (E20–E35)
Nepatří sem:galaktorea (N64.3)
gynekomastie (N62)
E20Hypoparatyreóza
Nepatří sem:DiGeorgeův syndrom (D82.1)
hypoparatyreóza po operačním a jiném výkonu (E89.2)
tetanie NS (R29.0)
přechodná novorozenecká hypoparatyreóza (P71.4)
. 0Idiopatická hypoparatyreóza
. 1Pseudohypoparatyreóza
. 8Jiná hypoparatyreóza
. 9Hypoparatyreóza NS
Paratyroidální tetanie
E21Hyperparatyreóza a jiné nemoci příštítných tělísek (paratyreoidey)
Nepatří sem:osteomalacie
. dospělých (M83.–)
. dětí a dorostu (E55.0)
. 0Primární hyperparatyreóza
Hyperplázie příštítných tělísek
Osteitis fibrosa cystica generalisata (von Recklinghausenova nemoc kostí)
. 1Sekundární hyperparatyreóza nezařazená jinde
Nepatří sem:sekundární hyperparatyreóza ledvinného původu (N25.8)
. 2Jiná hyperparatyreóza
Terciární hyperparatyreóza
Nepatří sem:familiární hypokalciurická hyperkalcemie (E83.5)
. 3Hyperparatyreóza NS
. 4Jiné určené poruchy příštítné žlázy (příštítných tělísek)
. 5Porucha příštítných tělísek (paratyreoidey) NS
E22Hyperfunkce hypofýzy [glandulae pituitariae] – podvěsku mozkového
Nepatří sem:Cushingův syndrom (E24.–)
Nelsonův syndrom (E24.1)
Nadprodukce:
. ACTH bez spojení s Cushingovou chorobou (E27.0)
. pituitárního ACTH (E24.0)
. TSH (E05.8)
. 0Akromegalie a pituitární gigantismus
Artropatie při akromegalii+ (M14.5*)
Nepatří sem:konstituční:
. gigantismus (E34.4)
. vysoká postava (E34.4)
zvýšená sekrece hormonu slinivky břišní‚ aktivujícího růstový hormon (E16.8)
. 1Hyperprolaktinemie
Jestliže je způsobená léky‚ lze k určení léku použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 2Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu
. 8Jiná hyperfunkce hypofýzy
Centrální pubertas praecox
. 9Hyperfunkce hypofýzy NS
E23Hypofunkce a jiné poruchy hypofýzy
Patří sem:uvedené stavy‚ at' porucha je v hypofýze nebo v hypotalamu
Nepatří sem:hypopituitarismus pooperační a po jiných zákrocích (E89.3)
. 0Hypopituitarismus
Idiopatický nedostatek růstového hormonu
Izolovaný nedostatek:
. gonadotropinu
. růstového hormonu
. pituitárního hormonu
Kallmannův syndrom
Lorain–Leviho malý vzrůst
Nekróza podvěsku mozkového (po porodu)
Panhypopituitarismus
Částečný nedostatek hormonu přední části podvěsku mozkového a jiný izolovaný nedostatek
hormonů
Pituitární:
. kachexie
. insuficience NS
. malý vzrůst
Sheehanův syndrom
Simmondsova nemoc
. 1Hypopituitarismus vyvolaný léky
Jestliže je vyvolán léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola
XX.).
. 2Diabetes insipidus
Nepatří sem:nefrogenní diabetes insipidus (N25.1)
. 3Hypothalamická dysfunkce nezařazená jinde
Nepatří sem:Praderův–Williho syndrom (Q87.1)
Russelův–Silverův syndrom (Q87.1)
. 6Jiné poruchy podvěsku mozkového
Absces podvěsku mozkového
Adiposogenitální dystrofie
. 7Poruchy podvěsku mozkového NS
E24Cushingův syndrom
. 0Cushingův syndrom závislý na hypofýze
Nadprodukce pituitárního ACTH
Hyperkortikalismus závislý na hypofýze
. 1Nelsonův syndrom
. 2Cushingův syndrom způsobený léčivy
K označení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 3Ektopický syndrom ACTH
. 4Pseudo-Cushingův syndrom navozený alkoholem
. 8Jiný Cushingův syndrom
. 9Cushingův syndrom NS
E25Adrenogenitální poruchy
Patří sem:adrenogenitální syndromy‚ virilizující nebo feminizující‚ at' již získané nebo
způsobené hyperplazií nadledvin v důsledku vrozených enzymových defektů
při syntéze hormonu
ženský(-á):
. adrenální pseudohermafroditismus
. heterosexuální pubertas praecox
mužská(-ý):
. izosexuální pubertas praecox
. macrogenitosomia praecox
. předčasný pohlavní vývoj s hyperplazií nadledvin
virilizace (u žen)
. 0Vrozené adrenogenitální poruchy spojené s nedostatkem enzymů
Vrozená hyperplázie nadledvin
Vrozená hyperplázie nadledvin se solnou poruchou
Nedostatek 21 – hydroxylázy
. 8Jiné adrenogenitální poruchy
Idiopatická adrenogenitální porucha
Jestliže je vyvoláno léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin
(Kapitola XX.).
. 9Adrenogenitální porucha NS
Adrenogenitální syndrom NS
E26Hyperaldosteronismus
. 0Primární hyperaldosteronismus
Connův syndrom
Primární aldosteronismus způsobený hyperplazií
nadledvin (oboustrannou)
. 1Sekundární hyperaldosteronismus
. 8Jiný hyperaldosteronismus
Bartterův syndrom
. 9Hyperaldosteronismus NS
E27Jiné poruchy nadledviny [glandulae suprarenalis]
. 0Jiná zvýšená aktivita kůry nadledvin
Nadprodukce ACTH‚ bez spojení s Cushingovou chorobou
Předčasné (pohlavní) dospíváni
Nepatří sem:Cushingův syndrom (E24.–)
. 1Primární insuficience kůry nadledvin
Addisonova nemoc
Autoimunitní adrenalitida
Nepatří sem:amyloidóza (E85.–)
tuberkulózní Addisonova nemoc (A18.7)
Waterhouseův–Friderichsenův syndrom (A39.1)
. 2Addisonská krize
Adrenální krize
Adrenokortikální krize
. 3Insuficience kůry nadledvin způsobená léčivy
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 4Jiná a neurčená adrenokortikální insuficience
Adrenální:
. hemoragie
. infarkt
Insuficience kůry nadledvin NS
Hypoaldosteronismus
Nepatří sem:adrenoleukodystrofie [Addisonova–Schilderova] (E71.3)
Waterhouseův–Friderichsenův syndrom (A39.1)
. 5Hyperfunkce dřeně nadledvin
Hyperplázie dřeně nadledvin
Hypersekrece katecholaminu
. 8Jiné určené poruchy nadledviny
Abnormalita globulinu vázajícího kortizol
. 9Porucha nadledviny NS
E28Ovariální dysfunkce – poruchy činnosti vaječníků
Nepatří sem:izolovaný nedostatek gonadotropinu (E23.0)
ovariální selhání po operačních a jiných zákrocích (E89.4)
. 0Přebytek estrogenu
Jestliže je vyvoláno léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola
XX.).
. 1Jiná ovariální hyperfunkce
Hypersekrece ovariálních androgenů
Jestliže je vyvolána léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola
XX.).
. 2Syndrom polycystických vaječníků
Syndrom sklerocystického vaječníku
Steinův–Leventhalův syndrom
. 3Primární selhání vaječníků
Snížené estrogeny
Předčasná menopauza NS
Syndrom rezistentního ovaria
Nepatří sem:menopauzální a klimakterické stavy u žen (N95.1)
čistá gonadální dysgenese (Q99.1)
Turnerův syndrom (Q96.–)
. 8Jiná ovariální dysfunkce
Ovariální hyperfunkce NS
. 9Ovariální dysfunkce NS
E29Testikulární dysfunkce – poruchy činnosti varlat
Nepatří sem:syndrom rezistence na androgeny (E34.5)
azoospermie nebo oligospermie NS (N46)
izolovaný nedostatek gonadotropinu (E23.0)
Klinefelterův syndrom (Q98.0–Q98.2Q98.4)
testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích (E89.5)
syndrom testikulární feminizace (E34.5)
. 0Testikulární hyperfunkce
Hypersekrece testikulárních hormonů
. 1Testikulární hypofunkce
Vadná biosyntéza testikulárního androgenu NS
Testikulární hypogonadismus NS
Nedostatek 5-alfa reduktázy s mužským pseudohermafroditismem
Jestliže je způsobena léky‚ lze k označení léku použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola
XX.).
. 8Jiná testikulární dysfunkce
. 9Testikulární dysfunkce NS
E30Poruchy pohlavního dospívání (puberty) nezařazené jinde
. 0Opožděná puberta
Konstitučně opožděná puberta
Opožděný pohlavní vývoj
. 1Předčasná puberta
Předčasná menstruace
Nepatří sem:Albrightův(–McCuneův)(–Sternbergův) syndrom (Q78.1)
centrální pubertas praecox (E22.8)
vrozená hyperplázie nadledvin (E25.0)
ženská heterosexuální pseudopubertas praecox (E25.–)
mužská izosexuální pseudopubertas praecox (E25.–)
. 8Jiné poruchy puberty
Neúplný předčasný pohlavní vývoj
Předčasná telarche – vývoj mléčných žláz
. 9Poruchy puberty NS
E31Polyglandulární dysfunkce
Nepatří sem:teleangiektatická ataxie (syndrom Louis–Barové) (G11.3)
myotonická dystrofie [Steinertova] (G71.1)
pseudohypoparatyreóza (E20.1)
. 0Autoimunitní polyglandulární selhání
Schmidtův syndrom
. 1Polyglandulární hyperfunkce
Nepatří sem:mnohočetná endokrinní adenomatóza (D44.8)
. 8Jiná polyglandulární dysfunkce
. 9Polyglandulární dysfunkce NS
E32Nemoci brzlíku (thymu)
Nepatří sem:aplázie nebo hypoplázie s poruchou imunity (D82.1)
myasthenia gravis (G70.0)
. 0Přetrvávající hyperplázie brzlíku [hyperplasia thymi persistens]
Hypertrofie thymu
. 1Absces brzlíku
. 8Jiné nemoci brzlíku
. 9Nemoc brzlíku NS
E34Jiné endokrinní poruchy
Nepatří sem:pseudohypoparatyreóza (E20.1)
. 0Karcinoidní syndrom
Poznámka:Smí být použit pouze jako dodatkový kód k určení funkční aktivity spojené
s karcinoidním novotvarem.
. 1Jiná hypersekrece střevních hormonů
. 2Ektopická sekrece hormonů nezařazená jinde
. 3Trpaslictví nezařazené jinde
Trpaslictví:
. NS
. konstituční
. Laronova typu
. psychosociální
Nepatří sem:progerie (E34.8)
Russellův–Silverův syndrom (Q87.1)
imunodeficience s dysproporčním trpaslictvím (D82.2)
trpaslictví:
. achondroplastické (Q77.4)
. hypochondroplastické (Q77.4)
. při specifických dysmorfických příznacích zařaď dle syndromu – viz Abecední
  seznam
. nutriční (E45)
. hypofyzární (E23.0)
. renální (N25.0)
. 4Konstitucionální vysoká postava
Konstitucionální gigantismus
. 5Syndrom rezistence na androgeny
Mužský pseudohermafroditismus s androgenní rezistencí
Porucha periferního hormonálního receptoru
Reifensteinův syndrom
Testikulární feminizace (syndrom)
. 8Jiné určené endokrinní poruchy
Dysfunkce epifýzy – šišinky – glandulae pinealis
Progerie
. 9Endokrinní porucha NS
Porucha:
. vnitřní sekrece NS
. hormonální NS
E35*Poruchy žláz s vnitřní sekrecí pří nemocech zařazených jinde
. 0*Poruchy štítné žlázy při nemocech zařazených jinde
Tuberkulóza štítné žlázy (A18.8+)
. 1*Poruchy nadledvin při nemocech zařazených jinde
Tuberkulózní Addisonova nemoc (A18.7+)
Waterhouseův–Friderichsenův syndrom (meningokokový) (A39.1+)
. 8*Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí při nemocech zařazených jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch