IV. kapitola
NEMOCI ENDOKRINNÍ‚ VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK
(E00–E90)
JINÉ NUTRIČNÍ KARENCE (E50–E64)
Nepatří sem:nutriční anemie (D50–D53)
E50Karence vitaminu A
Nepatří sem:následky nedostatku vitaminu A (E64.1)
. 0Karence vitaminu A s xerózou spojivky
. 1Karence vitaminu A s Bitotovou skvrnou a xerózou spojivky
Bitotova skvrna u malých dětí
. 2Karence vitaminu A s xerózou rohovky
. 3Karence vitaminu A s ulcerací rohovky a xerózou
. 4Karence vitaminu A s keratomalacií
. 5Karence vitaminu A se šeroslepostí
. 6Karence vitaminu A s xeroftalmickými jizvami rohovky
. 7Jiné oční projevy karence vitaminu A
Xerophthalmia – šeroslepost NS
. 8Jiné projevy karence vitaminu A
Folikulární keratóza způsobené karencí vitaminu A+ (L86*)
Xerodermie
. 9Karence vitaminu A NS
Hypovitaminóza A NS
E51Karence thiaminu
Nepatří sem:následky karence thiaminu (E64.8)
. 1Beri-beri
Beri-beri:
. suchá
. vlhká+ (I98.8*)
. 2Wernickeova encefalopatie
. 8Jiné projevy karence thiaminu
. 9Karence thiaminu NS
E52Karence niacinu (pellagra)
Karence:
. niacinu (-tryptofanu)
. nikotinamidu
Pellagra (alkoholická)
Nepatří sem:následky karence niacinu (E64.8)
E53Karence jiných vitaminů skupiny B
Nepatří sem:následky karence vitaminu B (E64.8)
anemie z nedostatku vitaminu B12 (D51.–)
. 0Karence riboflavinu
Ariboflavinóza
. 1Karence pyridoxinu
Karence vitaminu B6
Nepatří sem:sideroblastická anemie reagující na pyridoxin (D64.3)
. 8Karence jiných určených vitaminů skupiny B
Karence:
. biotinu
. cyanocobalaminu
. soli kyseliny listové
. kyseliny listové
. kyseliny pantoténové
. vitaminu B12
. 9Karence B vitaminu NS
E54Karence kyseliny askorbové
Karence C vitaminu
Kurděje – skorbut
Nepatří sem:anemie z nedostatku vitaminu C (D53.2)
následky karence vitaminu C (E64.2)
E55Karence vitaminu D
Nepatří sem:osteomalacie dospělých (M83.–)
osteoporóza (M80–M81)
následky křivice (E64.3)
. 0Křivice‚ aktivní
Osteomalacie:
. dětská
. dospívajících
Nepatří sem:křivice:
. u célikalie (K90.0)
. u Crohnovy nemoci (K50.–)
. neaktivní (E64.3)
. renální (N25.0)
. vitamin D rezistentní (E83.3)
. 9Karence vitaminu D NS
Avitaminóza D
E56Jiná karence vitaminů
Nepatří sem:následky jiných karencí vitaminů (E64.8)
. 0Karence vitaminu E
. 1Karence vitaminu K
Nepatří sem:karence koagulačního faktoru způsobená nedostatkem vitaminu K (D68.4)
karence vitaminu K u novorozence (P53)
. 8Karence jiných vitaminů
. 9Karence vitaminu NS
E58Nutriční karence vápníku
Nepatří sem:poruchy metabolismu vápníku (E83.5)
následky karence vápníku (E64.8)
E59Nutriční karence selenu
Keshanova nemoc
Nepatří sem:následky karence selenu (E64.8)
E60Nutriční karence zinku
E61Karence jiných prvků potravy
Jestliže je vyvoláno léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola
XX.).
Nepatří sem:poruchy metabolismu minerálů (E83.–)
karence jodu spojená s poruchami štítné žlázy (E00–E02)
následky nutričních karencí (E64.–)
. 0Karence mědi
. 1Karence železa
Nepatří sem:anemie z nedostatku železa (D50.–)
. 2Karence hořčíku
. 3Karence manganu
. 4Karence chromu
. 5Karence molybdenu
. 6Karence vanadu
. 7Karence více prvků potravy
. 8Karence jiných určených prvků potravy
. 9Karence prvků potravy NS
E63Jiné nutriční karence
Nepatří sem:dehydratace(E86)
nedostatečné prospívání:
. NS (R62.8)
. u dospělého (R64)
. u dítěte (R62.8)
problémy s krmením u novorozence (P92.–)
následky podvýživy a jiných nutričních karencí (E64.–)
. 0Karence esenciálních mastných kyselin [EFA]
. 1Nerovnováha složek přijímané potravy
. 8Jiné určené nutriční karence
. 9Nutriční karence NS
Nutriční kardiomyopatie NS+ (I43.2*)
E64Následky podvýživy a jiných nutričních karencí
Poznámka:Nepoužívat pro chronickou podvýživu nebo nedostatečnou výživu. Tu kódovat
jako běžnou podvýživu nebo nedostatečnou výživu.
. 0Následky protein-energetické podvýživy
Nepatří sem:opožděný vývoj po protein–energetické podvýživě (E45)
. 1Následky karence vitaminu A
. 2Následky karence vitaminu C
. 3Následky křivice
K identifikaci kyfózy lze užít dodatkový kód (M40.–M41.5).
. 8Následky jiných nutričních karencí
. 9Následky neurčené nutriční karence
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch