IV. kapitola
NEMOCI ENDOKRINNÍ‚ VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK
(E00–E90)
OBEZITA A JINÉ HYPERALIMENTACE (E65–E68)
E65Lokalizovaná adipozita
Tukový polštář
E66Obezita – otylost
Nepatří sem:adiposogenitální dystrofie (E23.6)
lipomatóza:
. NS (E88.2)
. bolestivá [Dercumova] (E88.2)
Praderův–Williho syndrom (Q87.1)
. 0Obezita způsobená nadměrným příjmem kalorií
. 1Obezita způsobená léky
K určení léku lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 2Extrémní obezita s alveolární hypoventilací
Hypoventilační syndrom při obezitě (OHS)
Pickwikovský syndrom
. 8Jiná obezita
Morbidní obezita
. 9Obezita NS
Prostá obezita NS
E67Jiné hyperalimentace
Nepatří sem:hyperalimentace NS (R63.2)
následky hyperalimentace (E68)
. 0Hypervitaminóza A
. 1Hyperkarotenemie
. 2Syndrom nadbytku vitaminu B6
. 3Hypervitaminóza D
. 8Jiná určená hyperalimentace
E68Následky hyperalimentace
Poznámka:Nepoužívat pro chronickou hyperalimentaci. Tu kódovat jako běžnou
hyperalimentaci.
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch