VI. kapitola
NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00–G99)
ZÁNĚTLIVÉ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (G00–G09)
G00Bakteriální zánět mozkových a míšních plen (bakteriální meningitida)
nezařazený jinde
Patří sem:arachnoiditida bakteriální
leptomeningitida
meningitida
pachymeningitida
Nepatří sem:bakteriální:
. meningoencefalitida (G04.2)
. meningomyelitida (G04.2)
. 0Hemofilová meningitida
Meningitida‚ jejíž původce je: Haemophilus influenzae
. 1Pneumokoková meningitida
. 2Streptokoková meningitida
. 3Stafylokoková meningitida
. 8Jiná bakteriální meningitida
Meningitida‚ jejíž původce je:
. Escherichia coli [E.coli]
. Bacillus Friedländer
. Klebsiella
. 9Bakteriální meningitida NS
Meningitida:
. purulentní NS
. pyogenní NS
. supurativní NS
G01*Meningitida při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Meningitida (při):
. antraxu (A22.8+)
. kapavce (A54.8+)
. leptospiróze (A27.–+)
. listerióze (A32.1+)
. lymeské nemoci (A69.2+)
. meningokoková (A39.0+)
. neurosyfilis (A52.1+)
. salmonelové infekci (A02.2+)
. syfilis
  . vrozené (A50.4+)
  . sekundární (A51.4+)
. tuberkulóze (A17.0+)
. břišním tyfu (A01.0+)
Nepatří sem:meningoencefalitida a meningomyelitida při bakteriálních nemocech zařazených
jinde (G05.0*)
G02*Meningitida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Nepatří sem:meningoencefalitida a meningomyelitida při jiných infekčních a parazitárních
nemocech zařazených jinde (G05.1–G05.2*)
. 0*Meningitida při virových nemocech zařazených jinde
Meningitida (způsobená) (při):
. adenoviry (A87.1+)
. enteroviry (A87.0+)
. Herpes simplex (B00.3+)
. infekční mononukleóze (B27.–+)
. spalničkách (B05.1+)
. epidemickém zánětu příušnic (B26.1+)
. zarděnkách (B06.0+)
. varicele (planých neštovicích) (B01.0+)
. Herpes zoster (B02.1+)
. 1*Meningitida při mykózách zařazených jinde
Meningitida (při):
. kandidóze (B37.5+)
. kokcidioidomykóze (B38.4+)
. kryptokokóze (B45.1+)
. 8*Meningitida při jiných přesně určených infekčních a parazitárních nemocech zařazených
jinde
Meningitida způsobená:
. africkou trypanozomózou (B56.–+)
. Chagasovou nemocí (chronickou) (B57.4+)
G03Meningitida způsobená jinými a neurčenými příčinami
Patří sem:arachnoiditida způsobená jinými nebo neurčenými
příčinami
leptomeningitida
meningitida
pachymeningitida
Nepatří sem:meningoencefalitida (G04.–)
meningomyelitida (G04.–)
. 0Nepyogenní meningitida
Nebakteriální meningitida
. 1Chronická meningitida
. 2Benigní návratná meningitida [Mollaretova]
. 8Meningitida způsobená jinými přesně určenými příčinami
. 9Meningitida NS
Arachnoiditida (míšní) NS
G04Zánět mozku (encefalitida)‚ míchy (myelitida) a mozku i míchy
(encefalomyelitida)
Patří sem:akutní ascendentní myelitida
meningoencefalitida
meningomyelitida
Nepatří sem:myalgická encefalomyelitida (G93.3)
encefalopatie:
. NS (G93.4)
. alkoholická (G31.2)
. toxická (G92)
roztroušená skleróza (G35)
myelitida:
. akutní transverzální (G37.3)
. subakutní nekrotizující (G37.4)
. 0Akutní diseminovaná encefalitida
Encefalitida postimunizační
Encefalomyelitida
K vyznačení vakcíny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 1Myelopatie asociovaná s lidským T-lymfotropickým virem
Tropická spastická paraplegie
. 2Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida nezařazené jinde
. 8Jiná encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida
Encefalitida a encefalomyelitida postinfekční NS
K vyznačení přidruženého epileptického záchvatu lze použít dodatkový kód (G40.-).
. 9Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida NS
Ventrikulitida (cerebrální) NS
G05*Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida při nemocech zařazených jinde
Patří sem:meningoencefalitida a meningomyelitida při nemocech zařazených jinde
. 0*Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Encefalitida‚ myelitida nebo encefalomyelitida (při):
. listeriová (A32.1+)
. meningokoková (A39.8+)
. syfilis
  . vrozené (A50.4+)
  . pozdní (A52.1+)
. tuberkulózní (A17.8+)
. 1*Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida při virových nemocech zařazených jinde
Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida (při):
. adenovirová (A85.1+)
. cytomegalovirová (B25.8+)
. enterovirová (A85.0+)
. Herpes simplex (B00.4+)
. chřipce:
. sezónní virus identifikován (J10.8+)
. virus neidentifikován ( J11.8+)
. zoonózní pandemický virus chřipky identifikován (J09+)
. spalničkách (B05.0+)
. epidemickém zánětu příušnic (B26.2+)
. planých neštovicích (B01.1+)
. zarděnkách (B06.0+)
. Herpes zoster (B02.0+)
. 2*Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida při jiných infekčních a parazitárních nemocech
zařazených jinde
Encefalitida‚ myelitida nebo encefalomyelitida (při):
. africké trypanozomóze (B56.–+)
. Chagasově nemoci (chronické) (B57.4+)
. naeglerióze (B60.2+)
. toxoplazmóze (B58.2+)
Eozinofilní meningoencefalitida (B83.2+)
. 8*Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida při jiných nemocech zařazených jinde
Encefalomyelitida při systémovém lupus erythematodes (M32.1+)
G06Nitrolební a páteřní absces a granulom
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
. 0Nitrolební absces a granulom
Absces (embolický):
. mozku [kterákoliv část]
. cerebelární
. cerebrální
. otogenní
Nitrolební absces a granulom:
. epidurální
. extradurální
. subdurální
. 1Páteřní absces a granulom
Absces (embolický) míchy [kterákoliv část]
Páteřní absces a granulom:
. epidurální
. extradurální
. subdurální
. 2Extradurální a subdurální absces NS
G07*Nitrolební a páteřní absces a granulom při nemocech zařazených jinde
Absces mozku:
. amébický (A06.6+)
. gonokokový (A54.8+)
. tuberkulózní (A17.8+)
Schistozomiový granulom mozku (B65.–+)
Tuberkulom mozku (A17.8+)
Tuberkulom mening (A17.1+)
G08Flebitida a tromboflebitida nitrolební a páteřní
Septická:
. embolie nitrolebních nebo páteřních žilních splavů a cév
. endoflebitida
. flebitida
. tromboflebitida
. trombóza
Nepatří sem:nitrolební flebitida a tromboflebitida:
. komplikující:
  . potrat‚ mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07O08.7)
  . těhotenství‚ porod a šestinedělí (O22.5O87.3)
. nepyogenního původu (I67.6)
nepyogenní páteřní flebitida a tromboflebitida (G95.1)
G09Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy
Poznámka:Položky G09 se používá pro vyznačení stavů‚ které se primárně zařazují do
G00–G08 [tj. mimo ty‚ které jsou označeny hvězdičkou (*)] jako příčiny
následků‚ které samy jsou zařazeny jinde. Mezi následky patří stavy takto
určené nebo určené jako pozdní následky nebo trvající jeden rok nebo déle po
nástupu stavu‚ který je příčinou. Pokud jde o použití této položky‚ je nutné
nahlédnout do příslušných pravidel a směrnic pro kódování nemocnosti
a úmrtnosti uvedených v Instrukční příručce MKN-10. Nepoužije se pro
chronická zánětlivá onemocnění CNS. Ta se kódují jako běžná zánětlivá
onemocnění CNS.
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch