VI. kapitola
NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00–G99)
Nepatří sem:některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)
některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)
komplikace těhotenství‚ porodu a šestinedělí (O00–O99)
vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)
nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny látek (E00–E90)
poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)
novotvary (C00–D48)
příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
G00–G09Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy
G10–G14Systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu
G20–G26Extrapyramidové a pohybové poruchy
G30–G32Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy
G35–G37Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
G40–G47Poruchy záchvatové – paroxyzmální
G50–G59Onemocnění nervů‚ nervových kořenů a pletení
G60–G64Polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy
G70–G73Nemoci myoneurálního spojení a svalů
G80–G83Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí
G90–G99Jiné poruchy nervové soustavy
Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:
G01*Meningitida při bakteriálních nemocech zařazených jinde
G02*Meningitida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
G05*Encefalitida‚ myelitida a encefalomyelitida při nemocech zařazených jinde
G07*Nitrolební a páteřní absces a granulom při nemocech zařazených jinde
G13*Systémové atrofie primárně postihující centrální nervovou soustavu při nemocech zařazených
jinde
G22*Parkinsonismus při nemocech zařazených jinde
G26*Extrapyramidové a pohybové poruchy při nemocech zařazených jinde
G32*Jiné degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
G46*Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech
G53*Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde
G55*Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde
G59*Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde
G63*Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde
G73*Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech zařazených jinde
G94*Jiné poruchy mozku při nemocech zařazených jinde
G99*Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7