VI. kapitola
NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00–G99)
EXTRAPYRAMIDOVÉ A POHYBOVÉ PORUCHY (G20–G26)
G20Parkinsonova nemoc
Hemiparkinsonismus
Paralysis agitans
Parkinsonismus nebo Parkinsonova nemoc:
. NS
. idiopatický(-á)
. primární
G21Sekundární parkinsonismus
. 0Zhoubný neuroleptický syndrom
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 1Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivy
K vyznačení léčiva Ize použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 2Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli
K vyznačení zevního činitele lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 3Parkinsonismus postencefalitický
. 4Vaskulární parkinsonismus
. 8Jiný sekundární parkinsonismus
. 9Sekundární parkinsonismus NS
G22*Parkinsonismus při nemocech zařazených jinde
Syfilitický parkinsonismus (A52.1+)
G23Jiné degenerativní nemoci bazálních ganglií
. 0Nemoc Hallervordenova–Spatzova
Pigmentová palidová degenerace
. 1Progresivní supranukleární oftalmoplegie [Steeleho–Richardsona–Olszewskiho]
Progresivní supranukleární obrna
. 2Mnohočetná systémová atrofie‚ typ s převažujícím parkinsonským syndromem [MSA-P]
. 3Mnohočetná systémová atrofie‚ typ s převažujícím mozečkovým syndromem [MSA-C]
Poznámka:Pozor, pro vykazování hospitalizační péče byste tento kód v roce 2018 neměli
použít, viz Technická poznámka.
. 8Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií
Kalcifikace bazálních ganglií
Neurogenní ortostatická hypotenze [Shyova–Dragerova]
Nepatří sem:ortostatická hypotenze NS (I95.1)
. 9Degenerativní nemoc bazálních ganglií NS
G24Dystonie
Patří sem:dyskinéze
Nepatří sem:atetoidní mozková obrna (G80.3)
. 0Dystonie způsobená léčivy
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 1Idiopatická familiární dystonie
Idiopatická dystonie NS
. 2Idiopatická nefamiliární dystonie
. 3Spastická tortikolis
Nepatří sem:tortikolis NS (M43.6)
. 4Idiopatická orofaciální dystonie
Orofaciální dyskinéze
. 5Blefarospazmus
. 8Jiná dystonie
. 9Dystonie NS
Dyskinéze NS
G25Jiné extrapyramidové a pohybové poruchy
. 0Esenciální třes
Familiární třes
Nepatří sem:tremor NS (R25.1)
. 1Třes vyvolaný léčivy
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 2Jiné určené formy třesu
Intenční třes
. 3Myoklonus
Myoklonus vyvolaný léčivy
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
Nepatří sem:obličejová myokymie (G51.4)
myoklonická epilepsie (G40.–)
. 4Chorea způsobená léčivy
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 5Jiná chorea
Chorea NS
Nepatří sem:. chorea NS s postižením srdce (I02.0)
. Huntingtonova chorea (G10)
. revmatická chorea (I02.–)
. Sydenhamova chorea (I02.–)
. 6Tiky způsobené léčivy nebo jiné na organickém podkladě
Jestliže jsou způsobeny léčivem‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin
(Kapitola XX.).
Nepatří sem:Touretteův syndrom (F95.2)
tiky NS (F95.9)
. 8Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy
Akatizie (vyvolaná léky) (vyvolaná léčbou)
Syndrom neklidných nohou
„Stiff-person[man]” syndrom
Pokud je to žádoucí‚ lze k označení léčiva vyvolávajícího stav použít dodatkový kód vnějších
příčin (Kapitola XX).
. 9Extrapyramidové a pohybové poruchy NS
G26*Extrapyramidové a pohybové poruchy při nemocech zařazených jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch