VI. kapitola
NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00–G99)
JINÉ DEGENERATIVNÍ NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G30–G32)
G30Alzheimerova nemoc
Patří sem:senilní a presenilní formy
Nepatří sem:senilní:
. degenerace mozku NJ (G31.1)
. demence NS (F03)
senilita NS (R54)
. 0Alzheimerova nemoc s časným nástupem
Poznámka:nástup obvykle ve věku pod 65 let
. 1Alzheimerova nemoc s pozdním nástupem
Poznámka:nástup obvykle ve věku nad 65 let
. 8Jiná Alzheimerova nemoc
. 9Alzheimerova nemoc NS
G31Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy nezařazené jinde
Nepatří sem:Reyeův syndrom (G93.7)
. 0Ohraničená mozková atrofie
Frontotemporální demence (FTD)
Pickova nemoc
Progresivní izolovaná afázie
. 1Senilní degenerace mozku nezařazená jinde
Nepatří sem:Alzheimerova nemoc (G30.–)
senilita NS (R54)
. 2Degenerace nervové soustavy způsobená alkoholem
Alkoholická:
. cerebelární:
  . ataxie
  . degenerace
. mozková degenerace
. encefalopatie
Dysfunkce autonomní nervové soustavy způsobená alkoholem
. 8Jiné určené degenerativní nemoci nervové soustavy
Degenerace šedé hmoty [Alpersova]
Nemoc s Lewyho tělísky (demence)(Lewy body disease) (F02.8*)
Subakutní nekrotizující encefalopatie [Leighova]
. 9Degenerativní onemocnění nervové soustavy NS
G32*Jině degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
. 0*Subakutní kombinovaná degenerace míchy u nemocí zařazených jinde
Nepatří sem:subakutní kombinovaná degenerace míchy při nedostatku vitaminu B12
(E53.8+)
. 8*Jiné určené degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch