VI. kapitola
NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00–G99)
DEMYELINIZUJÍCÍ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (G35–G37)
G35Roztroušená skleróza [sclerosis multiplex]
Roztroušená skleróza:
. NS
. mozkového kmene
. míchy
. diseminovaná
. generalizovaná
G36Jiná akutní roztroušená demyelinizace
Nepatří sem:postinfekční encefalitida a encefalomyelitida NS (G04.8)
. 0Neuromyelitis optica [Devicova]
Demyelinizace při neuritidě zrakového nervu
Nepatří sem:zánět zrakového nervu NS (H46)
. 1Akutní a subakutní hemoragická leukoencefalitida [Hurstova]
. 8Jiná určená akutní roztroušená demyelinizace
. 9Akutní roztroušená demyelinizace NS
G37Jiné demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
. 0Difuzní skleróza
Encephalitis periaxialis
Schilderova nemoc
Nepatří sem:adrenoleukodystrofie [Addisonova–Schilderova] (E71.3)
. 1Centrální demyelinizace corpus callosum
. 2Myelinolýza mozkového mostu
. 3Akutní transverzální myelitida pří demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
Akutní transverzální myelitida NS
Nepatří sem:roztroušená skleróza (G35)
neuromyelitis optica [Devicova] (G36.0)
. 4Subakutní nekrotizující myelitida
. 5Koncentrická skleróza [Balóova]
. 8Jiné určené demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
. 9Demyelinizující onemocnění centrální nervové soustavy NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch