VI. kapitola
NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00–G99)
PORUCHY ZÁCHVATOVÉ – PAROXYZMÁLNÍ (G40–G47)
G40Epilepsie – padoucnice
Nepatří sem:Landauův–Kleffnerův syndrom (F80.3)
záchvat (křečí) NS (R56.8)
status epilepticus (G41.–)
Toddova paralýza (G83.8)
. 0Idiopatická epilepsie a epileptické syndromy (fokální) (parciální) příbuzné lokalizace se
záchvaty lokalizovaného nástupu
Benigní dětská epilepsie s centrotemporálními EEG vlnami
Dětská epilepsie s okcipitálními EEG záchvaty
. 1Symptomatická epilepsie a epileptické syndromy (fokální) (parciální) příbuzné lokalizace
s jednotlivými parciálními záchvaty
Ataky bez alterace vědomí
Jednotlivé parciální záchvaty vyvíjející se v sekundárně generalizované záchvaty
. 2Symptomatická epilepsie a epileptické syndromy (fokální) (parciální) příbuzné lokalizace
s komplexem parciálních záchvatů
Ataky s alterací vědomí‚ často s automatismem
Komplex parciálních záchvatů vyvíjející se v sekundárně generalizované záchvaty
. 3Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy
Benigní:
. myoklonická epilepsie v dětství
. novorozenecké křeče (familiární)
Dětská absenční epilepsie (pyknolepsie)
Epilepsie se záchvaty grand mal při probuzení
Juvenilní:
. absenční epilepsie
. myoklonická epilepsie (impulzivní petit mal)
Nespecifické epileptické záchvaty:
. atonické
. klonické
. myoklonické
. tonické
. tonicko-klonické
. 4Jiná generalizovaná epilepsie a epileptické syndromy
Epilepsie s:
. myoklonickými absencemi
. myoklonicko-astatickými záchvaty
Dětské spazmy
Lennoxův–Gastautův syndrom
Salaamové křeče
Symptomatická časná myoklonická encefalopatie
Westův syndrom
. 5Zvláštní epileptické syndromy
Epilepsia partialis continua [Koževnikovova]
Epileptické záchvaty spojené s:
. alkoholem
. léčivy
. hormonálními změnami
. nespavostí
. stresem
Jestliže jsou způsobeny léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin
(Kapitola XX.).
. 6Záchvaty grand mal (s nebo bez petit mal) NS
. 7Petit mal bez záchvatů grand mal NS
. 8Jiná epilepsie
Epilepsie a epileptické syndromy neurčené zda fokální nebo generalizované
. 9Epilepsie NS
Epileptické:
. záchvaty křečí NS
. křeče NS
. záchvaty NS
G41Status epilepticus
. 0Grand mal–status epilepticus
Tonicko-klonický epileptický stav
Nepatří sem:epilepsia partialis continua (Koževnikovova) (G40.5)
. 1Petit mal status epilepticus (status epilepticus primárně generalizovaných záchvatů typu
absencí)
. 2Status epilepticus typu parciálních záchvatů s komplexní symptomatologií
. 8Jiný status epilepticus
. 9Status epilepticus NS
G43Migréna
Jestliže je způsobená léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin
(Kapitola XX.).
Nepatří sem:bolest hlavy NS (R51)
. 0Migréna bez aury (běžná migréna)
. 1Migréna s aurou (klasická migréna)
Migréna:
. aura bez bolesti hlavy
. bazilární
. ekvivalentní
. familiární hemiplegická
. hemiplegická
. s:
  . akutně nastupující aurou
  . prolongovanou aurou
  . typickou aurou
. 2Status migrenosus
. 3Komplikovaná migréna
. 8Jiná migréna
Oftalmoplegická migréna
Retinální migréna
. 9Migréna NS
G44Jiné syndromy bolesti hlavy
Nepatří sem:atypická lícní bolest (G50.1)
bolest hlavy NS (R51)
neuralgie trojklaného nervu – trigeminu (G50.0)
. 0Syndrom nakupených bolestí hlavy
Chronická záchvatová hemikranie
Nakupené bolesti hlavy:
. chronické
. epizodické
. 1Cévní bolest hlavy nezařazená jinde
Cévní bolest hlavy NS
. 2Tenzní typ bolesti hlavy
Chronická bolest hlavy tenzního typu
Epizodická tenzní bolest hlavy
Tenzní bolest hlavy NS
. 3Chronická poúrazová bolest hlavy
. 4Bolest hlavy vyvolaná léčivy nezařazená jinde
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 8Jiné určené syndromy bolesti hlavy
G45Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy
Nepatří sem:novorozenecká mozková ischemie (P91.0)
. 0Syndrom vertebro-bazilární arterie
. 1Syndrom arterie karotické (hemisferický)
. 2Syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné
. 3Prchavá slepota
. 4Přechodná celková amnézie
Přechodná celková ztráta paměti
Nepatří sem:amnézie NS (R41.3)
. 8Jiné přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy
. 9Tranzitorní ischemická ataka (TIA) NS
Přechodný mozkový ischemický záchvat NS
Spasmus cerebrální arterie
Přechodná mozková ischemie NS
G46*Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60–I67+)
. 0*Syndrom střední tepny mozkové (I66.0+)
. 1*Syndrom přední tepny mozkové (I66.1+)
. 2*Syndrom zadní tepny mozkové (I66.2+)
. 3*Syndrom cévního postižení mozkového kmene (I60–I67+)
Syndrom:
. Benediktův
. Claudeův
. Fovillův
. Millardův–Gublerův
. Wallenbergův
. Weberův
. 4*Syndrom cévního postižení mozečku (I60–I67+)
. 5*Čistý motorický lakunární syndrom (I60–I67+)
. 6*Čistý sensorický lakunární syndrom (I60–I67+)
. 7*Jiné lakunární syndromy (I60–I67+)
. 8*Jiné cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60–I67+)
G47Poruchy spánku
Nepatří sem:noční můra (F51.5)
neorganické poruchy spánku (F51.–)
noční děsy (F51.4)
náměsíčnost (F51.3)
. 0Poruchy usínání a trvání spánku (insomnie)
. 1Poruchy nadměrné spavosti (hypersomnie)
. 2Poruchy spánkového cyklu
Syndrom zpožděné fáze spánek–bdění
Nepravidelnost rytmu spánek–bdění
. 3Zástava dýchání ve spánku (apnoe)
Apnoe ve spánku:
. centrální
. obstrukční
Nepatří sem:Pickwickovský syndrom (E66.2)
zástava dýchání ve spánku u novorozenců (P28.3)
. 4Narkolepsie a katalepsie
. 8Jiné poruchy spánku
Kleineho–Levinův syndrom
. 9Porucha spánku NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch