VI. kapitola
NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00–G99)
ONEMOCNĚNÍ NERVŮ‚ NERVOVÝCH KOŘENŮ A PLETENÍ (G50–G59)
Nepatří sem:běžné poranění (úrazové poruchy) nervů‚ nervových kořenů a pletení – viz poranění nervů
podle oblasti těla
neuralgie NS (M79.2)
neuritida
periferní neuritida v těhotenství (O26.8)
radikulitida NS (M54.1)
G50Poruchy trojklaného nervu [nervi trigemini]
Patří sem:poruchy (V.) pátého mozkového nervu
. 0Neuralgie trojklaného nervu
Syndrom záchvatové obličejové bolesti
Bolestivý tik
. 1Atypická bolest obličeje
. 8Jiné poruchy trojklaného nervu
. 9Porucha trojklaného nervu NS
G51Poruchy lícního nervu [nervi facialis]
Patří sem:poruchy (VII.) sedmého mozkového nervu
. 0Bellova obrna
Lícní obrna
. 1Ganglionitis geniculata
Nepatří sem:postherpetická ganglionitis geniculata (B02.2+)
. 2Melkerssonův syndrom
Melkerssonův–Rosenthalův syndrom
. 3Klonický hemifaciální spazmus
. 4Lícní myokymie
. 8Jiné poruchy lícního nervu
. 9Porucha lícního nervu NS
G52Poruchy jiných mozkových nervů
Nepatří sem:poruchy:
. sluchového nervu [VIII.] (H93.3)
. zrakového nervu [II.] (H46H47.0)
paralytický strabizmus při nervové obrně (H49.0.–H49.2)
. 0Poruchy čichového nervu [nervi olfactorii]
Nemoc (I.) prvního mozkového nervu
. 1Poruchy jazykohltanového nervu [nervi glossopharyngei]
Nemoc (IX.) devátého mozkového nervu
Glossofaryngeální neuralgie
. 2Poruchy bloudivého nervu [nervi vagi]
Nemoc pneumogastrického nervu
Nemoc (X.) desátého mozkového nervu
. 3Poruchy podjazykového nervu [nervi hypoglossi]
Nemoc (XII.) dvanáctého mozkového nervu
. 7Mnohočetné poruchy mozkových nervů
Polyneuritis cranialis
. 8Poruchy jiných přesně určených mozkových nervů
. 9Porucha mozkového nervu NS
G53*Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde
. 0*Neuralgie po Herpes zoster (B02.2+)
Postherpetická:
. ganglionitis geniculata
. neuralgie trojklaného nervu – trigeminu
. 1*Mnohočetné obrny mozkových nervů při infekčních a parazitárních nemocech
zařazených jinde (A00–B99+)
. 2*Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze zařazené jinde (D86.8+)
. 3*Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00–D48+)
. 8*Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech zařazených jinde
G54Nemoci nervových kořenů a pletení
Nepatří sem:běžná poranění (úrazové poruchy) nervových kořenů a pletení – viz poranění
nervů podle oblastí těla
poruchy meziobratlových plotének (M50–M51)
neuralgie nebo neuritida NS (M79.2)
neuritida nebo radikulitida:
. brachiální NS (M54.1)
. lumbální NS
. lumbosakrální NS
. hrudní NS
radikulitida NS
radikulopatie NS
spondylóza (M47.–)
. 0Poruchy pažní pleteně (brachiálního plexu)
Syndrom hrudního výhřezu
. 1Poruchy bederní a křížové pleteně (lumbosakrálního plexu)
. 2Poruchy krčních kořenů nezařazené jinde
. 3Poruchy hrudních kořenů nezařazené jinde
. 4Poruchy bederních a sakrálních kořenů nezařazené jinde
. 5Neuralgická amyotrofie
Parsonageův–Aldrenův–Turnerův syndrom
Neuritida ramenního pletence
. 6Fantomový končetinový bolestivý syndrom
. 7Fantomový končetinový syndrom bez bolestí
Fantomový končetinový syndrom NS
. 8Jiné poruchy nervových kořenů a pletení
. 9Porucha nervových kořenů a pletení NS
G55*Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde
. 0*Komprese nervových kořenů a pletení při novotvarech (C00–D48+)
. 1*Komprese nervových kořenů a pletení při poruchách meziobratlových plotének
(M50–M51+)
. 2*Komprese nervových kořenů a pletení při spondylóze (M47.–+)
. 3*Komprese nervových kořenů a pletení při jiných dorzopatiích (M45–M46+M48.–+
M53–M54+)
. 8*Komprese nervových kořenů a pletení při jiných nemocech zařazených jinde
G56Mononeuropatie horní končetiny
Nepatří sem:běžná úrazová porucha nervu – viz poranění nervu podle oblasti těla
. 0Syndrom karpálního tunelu
. 1Jiná poškození nervi mediani
. 2Poškození loketního nervu [nervi ulnaris]
Pomalá obrna loketního nervu
. 3Poškození vřetenního nervu [nervi radialis]
. 4Kauzalgie
. 8Jiné mononeuropatie horní končetiny
Interdigitální neuróm horní končetiny
. 9Mononeuropatie horní končetiny NS
G57Mononeuropatie dolní končetiny
Nepatří sem:běžné úrazové poruchy nervu – viz poranění nervu podle oblasti těla
. 0Poškození sedacího nervu [nervi ischiadici]
Nepatří sem:ischias:
. NS (M54.3)
. spojený s poruchou meziobratlové ploténky (M51.1)
. 1Meralgie parestetická
Syndrom kožního nervu stehna – nervi cutanei femoris lateralis
. 2Poškození stehenního nervu [nervi femoralis]
. 3Poškození postranního podkolenního nervu [nervi poplitei lateralis]
Obrna lýtkového nervu – nervi peronei
. 4Poškození středního podkolenního nervu [nervi poplitei medialis]
. 5Syndrom tarzálního tunelu
. 6Poškození chodidlového nervu [nervi plantaris]
Mortonova metatarsalgie
. 8Jiné mononeuropatie dolní končetiny
Interdigitální neuróm dolní končetiny
. 9Mononeuropatie dolní končetiny NS
G58Jiné mononeuropatie
. 0Neuropatie mezižeberní (interkostální)
. 7Mononeuritis multiplex
. 8Jiné přesně určené mononeuropatie
. 9Mononeuropatie NS
G59*Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde
. 0*Diabetická mononeuropatie (E10–E14+ s charakteristikou .4 na čtvrtém místě)
. 8*Jiné mononeuropatie při nemocech zařazených jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch