VI. kapitola
NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00–G99)
POLYNEUROPATIE A JINÉ NEMOCI PERIFERNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
(G60–G64)
Nepatří sem:neuralgie NS (M79.2)
neuritida NS (M79.2)
periferní neuritida v těhotenství (O26.8)
radikulitida NS (M54.1)
G60Dědičná a idiopatická neuropatie
. 0Dědičná motorická a senzorická neuropatie
Nemoc:
. Charcotova–Marieova–Toothova
. Déjerineova–Sottasova
Dědičná motorická a senzorická neuropatie‚ typu I–IV
Dětská hypertrofická neuropatie
Peroneální svalová atrofie (axonální typ)(hypertrofický typ)
Roussyho–Lévyho syndrom
. 1Refsumova nemoc
. 2Neuropatie ve spojení s dědičnou ataxií
. 3Idiopatická progresivní neuropatie
. 8Jiné dědičné a idiopatické neuropatie
Morvanova nemoc
Nélatonův syndrom
Sensorická neuropatie:
. dominantně dědičná
. recesivně dědičná
. 9Dědičná a idiopatická neuropatie NS
G61Zánětlivá polyneuropatie
. 0Guillainův–Barréův syndrom
Akutní (post–) infekční polyneuritida
Millerův-Fisherův syndrom
. 1Sérová neuropatie
K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 8Jiné zánětlivé polyneuropatie
. 9Zánětlivá polyneuropatie NS
G62Jiné polyneuropatie
. 0Polyneuropatie způsobená léčivy
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 1Alkoholická polyneuropatie
. 2Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami
K vyznačení toxické látky lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 8Jiné určené polyneuropatie
Polyneuropatie vyvolané radiací
K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 9Polyneuropatie NS
Neuropatie NS
G63*Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde
. 0*Polyneuropatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Polyneuropatie (při):
. záškrtu (A36.8+)
. infekční mononukleóze (B27.–+)
. lepře (A30.–+)
. Lymeské nemoci (A69.2+)
. spalničkách (B26.8+)
. postherpetická (B02.2+)
. syfilis pozdní (A52.1+)
. syfilis vrozené‚ pozdní (A50.4+)
. tuberkulóze (A17.8+)
. 1*Polyneuropatie při novotvarech (C00–D48+)
. 2*Diabetická polyneuropatie (E10–E14+ se společnou charakteristikou .4 na čtvrtém
místě)
. 3*Polyneuropatie při jiných nemocech endokrinních a přeměny látek (E00–E07+
E15–E16+E20–E34+E70–E89+)
. 4*Polyneuropatie při nutričních karencích (E40–E64+)
. 5*Polyneuropatie při systémových poruchách pojivové tkáně (M30–M35+)
. 6*Polyneuropatie při jiných svalově – kosterních poruchách (M00–M25+M40–M96+)
. 8*Polyneuropatie při jiných nemocech zařazených jinde
Uremická neuropatie (N18.5+)
G64Jiné nemoci periferní nervové soustavy
Poruchy periferních nervů NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch