VI. kapitola
NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00–G99)
NEMOCI MYONEURÁLNÍHO SPOJENÍ A SVALŮ (G70–G73)
G70Myasthenia gravis a jiné myoneurální poruchy
Nepatří sem:botulismus (A05.1)
přechodná novorozenecká myasthenia gravis (P94.0)
. 0Myasthenia gravis
Jestliže je způsobená léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin
(Kapitola XX.).
. 1Toxické myoneurální poruchy
K vyznačení toxické látky lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 2Vrozená nebo vývojová myastenie
. 8Jiné určené myoneurální poruchy
. 9Myoneurální porucha NS
G71Primární poruchy svalů
Nepatří sem:arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)
metabolické poruchy (E70–E90)
myozitida (M60.–)
. 0Svalová dystrofie
Svalová dystrofie:
. autozomálně recesivní‚ dětského typu‚ podobající se Duchennově nebo Beckerově
. benigní [Beckerova]
. benigní skapuloperoneální s časnými kontrakturami [Emeryova–Dreifussova]
. distální
. fascioskapulohumerální
. bederního pletence
. oční
. okulofaryngeální
. skapuloperoneální
. těžká [Duchennova]
Nepatří sem:vrozená svalová dystrofie:
. NS (G71.2)
. s určitými morfologickými abnormalitami svalového vlákna (G71.2)
. 1Myotonické poruchy
Dystrophia myotonica [Steinertova]
Myotonie:
. chondrodystrofická
. způsobená léky
. symptomatická
Vrozená myotonie:
. NS
. dominantní [Thomsenova]
. recesivní [Beckerova]
Neuromyotonie [Isaacsova]
Paramyotonia congenita
Pseudomyotonie
Jestliže je způsobena léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin
(Kapitola XX.).
. 2Vrozené myopatie
Vrozená svalová dystrofie:
. NS
. s určitými morfologickými abnormalitami svalového vlákna
Nemoc:
. central core
. minicore
. multicore
Disproporce typu vláken
Myopatie:
. myotubulární (centronukleární)
. nemalinová
. 3Myopatie mitochondriální nezařazená jinde
. 8Jiné primární poruchy svalů
. 9Primární porucha svalu NS
Dědičná myopatie NS
G72Jiné myopatie
Nepatří sem:arthrogryphosis multiplex congenita (Q74.3)
dermatopolymyozitida (M33.–)
ischemická infarzace svalu (M62.2)
myozitida (M60.–)
polymyozitida (M33.2)
. 0Myopatie způsobená léčivy
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 1Alkoholická myopatie
. 2Myopatie způsobená jinou toxickou látkou
K vyznačení toxické látky lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 3Periodické ochrnutí
Periodická paralýza (familiární):
. hyperkalemická
. hypokalemická
. myotonická
. normokalemická
. 4Zánětlivá myopatie nezařazená jinde
. 8Jiné určené myopatie
. 9Myopatie NS
G73*Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech zařazených jinde
. 0*Myastenické syndromy při endokrinních nemocech
Myastenické syndromy při:
. diabetické amyotrofii (E10–E14+ se společnou charakteristikou .4 na čtvrtém místě)
. tyreotoxikóze (hypertyreóze) (E05.–+)
. 1*Lambertův–Eatonův syndrom (C00–D48+)
. 2*Jiné myastenické syndromy při novotvarech (C00–D48+)
. 3*Myastenické syndromy při jiných nemocech zařazených jinde
. 4*Myopatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
. 5*Myopatie při endokrinních nemocech
Myopatie při:
. hyperparatyreóze (E21.0–E21.3+)
. hypoparatyreóze (E20.–+)
Tyreotoxická myopatie (E05.–+)
. 6*Myopatie při poruchách přeměny látek
Myopatie při:
. poruše ukládání glykogenu (E74.0+)
. poruchách ukládání lipidů (E75.–+)
. 7*Myopatie při jiných nemocech zařazených jinde
Myopatie při:
. revmatické artritidě (M05–M06+)
. sklerodermii (M34.8+)
. Sjögrenově „suchém” syndromu (M35.0+)
. systémovém lupus erythematodes (M32.1+)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch