VI. kapitola
NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00–G99)
MOZKOVÁ OBRNA A JINÉ SYNDROMY OCHRNUTÍ (G80–G83)
G80Mozková obrna
Nepatří sem:dědičná spastická paraplegie (G11.4)
. 0Spastická kvadruplegická mozková obrna
Spastická tetraplegická mozková obrna
Vrozená spastická obrna (mozková)
. 1Spastická diplegická mozková obrna
Spastická mozková obrna NS
. 2Spastická hemiplegická mozková obrna
. 3Dyskinetická mozková obrna
Dystonická mozková obrna
Atetoidní mozková obrna
. 4Ataktická mozková obrna
. 8Jiná mozková obrna
Smíšené syndromy mozkové obrny
. 9Mozková obrna NS
Mozková obrna NS
G81Hemiplegie
Poznámka:Pro primární kódování se má této položky používat pouze tehdy‚ když hemiplegie
(úplná či neúplná) je hlášena bez další specifikace nebo je udáno‚ že je stará
nebo dlouhotrvající‚ ale příčina není určena. Položka je určena rovněž pro
použití při mnohočetném kódování k vyznačení těchto typů hemiplegie‚ ať jsou
důsledkem jakékoliv příčiny.
Nepatří sem:vrozená mozková obrna (G80.–)
. 0Chabá hemiplegie
. 1Spastická hemiplegie
. 9Hemiplegie NS
G82Paraplegie a tetraplegie
Poznámka:Pro primární kódování se má této položky používat pouze tehdy‚ když uvedené
stavy jsou hlášeny bez další specifikace‚ nebo je udáno‚ že jsou staré nebo
dlouhotrvající‚ ale příčina není určena. Položka je určena rovněž pro použití při
mnohočetném kódování k vyznačení těchto stavů‚ ať jsou důsledkem jakékoliv
příčiny.
Nepatří sem:vrozená mozková obrna (G80.–)
. 0Chabá paraplegie
. 1Spastická paraplegie
. 2Paraplegie NS
Obrna obou dolních končetin NS
Paraplegie (dolní) NS
. 3Chabá tetraplegie
. 4Spastická tetraplegie
. 5Tetraplegie NS
Kvadruplegie NS
G83Jiné paralytické syndromy
Poznámka:Pro primární kódování se má této položky používat pouze tehdy‚ když uvedené
stavy jsou hlášeny bez další specifikace‚ nebo je udáno‚ že jsou staré nebo
dlouhotrvající‚ ale příčina není určena. Položka je určena rovněž pro použití při
mnohočetném kódování k vyznačení těchto stavů‚ ať jsou důsledkem jakékoliv
příčiny.
Patří sem:obrna (úplná či neúplná) mimo případů patřících do G80–G82
. 0Diplegie horních končetin
Diplegie (horní)
Ochrnutí obou horních končetin
. 1Monoplegie dolní končetiny
Ochrnutí dolní končetiny
. 2Monoplegie horní končetiny
Ochrnutí horní končetiny
. 3Monoplegie NS
. 4Syndrom kaudy (syndroma caudae equinae)
Neurogenní močový měchýř způsobený syndromem kaudy
Nepatří sem:automatický měchýř NS (G95.8)
. 5Syndrom uzamčení (locked-in syndrom)
Poznámka:Pozor, pro vykazování hospitalizační péče byste tento kód v roce 2018 neměli
použít, viz Technická poznámka.
. 8Jiné určené paralytické syndromy
Toddova (postepileptická) paralýza
. 9Paralytický syndrom NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch