VI. kapitola
NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00–G99)
JINÉ PORUCHY NERVOVÉ SOUSTAVY (G90–G99)
G90Poruchy autonomní nervové soustavy
Nepatří sem:dysfunkce sympatiku a parasympatiku způsobená alkoholem (G31.2)
. 0Idiopatická periferní autonomní neuropatie
Synkopa karotického sinu
. 1Familiární dysautonomie [Rileyova–Dayova]
. 2Hornerův syndrom
Bernardův (Hornerův) syndrom
. 4Autonomní dysreflexie
. 8Jiné poruchy autonomní nervové soustavy
. 9Porucha autonomní nervové soustavy NS
G91Hydrocefalus
Patří sem:získaný hydrocefalus
Nepatří sem:hydrocefalus:
. získaný‚ u novorozenců (P91.7)
. vrozený (Q03.–)
. při vrozené toxoplazmóze (P37.1)
. 0Komunikující hydrocefalus
. 1Obstrukční hydrocefalus
. 2Hydrocefalus s normálním tlakem
. 3Poúrazový hydrocefalus NS
. 8Jiný hydrocefalus
. 9Hydrocefalus NS
G92Toxická encefalopatie
K vyznačení toxické látky lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
G93Jiné poruchy mozku
. 0Mozkové cysty
Arachnoidální cysta
Porencefalická cysta‚ získaná
Nepatří sem:získané periventrikulárni cysty u novorozence (P91.1)
vrozené cerebrální cysty (Q04.6)
. 1Anoxické poškození mozku nezařazené jinde
Nepatří sem:komplikuje-li:
. potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07O08.8)
. těhotenství nebo porod (O29.2O74.3O89.2)
komplikace operační nebo léčebné péče (T80–T88)
novorozenecká anoxie (P21.9)
. 2Nezhoubná nitrolební hypertenze
Nepatří sem:encefalopatie při hypertenzi (I67.4)
. 3Postvirový syndrom únavy
Myalgická encefalomyelitida
. 4Encefalopatie NS
Nepatří sem:encefalopatie:
. alkoholická (G31.2)
. toxická (G92)
. 5Komprese mozku
Stlačení mozku (kmene)
Herniace
Nepatří sem:úrazová komprese (stlačení) mozku (difuzní) (S06.2)
. ložisková (S06.3)
. 6Edém mozku
Nepatří sem:edém mozku:
. způsobený poraněním za porodu (P11.0)
. úrazový (S06.1)
. 7Reyeův syndrom
K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 8Jiné určené poruchy mozku
Poradiační encefalopatie
K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 9Porucha mozku NS
G94*Jiné poruchy mozku při nemocech zařazených jinde
. 0*Hydrocefalus při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde (A00–B99+)
. 1*Hydrocefalus při novotvarech (C00–D48+)
. 2*Hydrocefalus při jiných nemocech zařazených jinde
. 8*Jiné určené poruchy mozku při nemocech zařazených jinde
G95Jiné nemoci míchy
Nepatří sem:myelitida (G04.–)
. 0Syringomyelie a syringobulbie
. 1Cévní myelopatie
Akutní infarzace míchy (embolická či neembolická)
Arteriální trombóza míchy
Hematomyelie
Nehnisavá páteřní flebitida a tromboflebitida
Edém míchy
Subakutní nekrotická myelopatie
Nepatří sem:páteřní flebitida a tromboflebitida s výjimkou nehnisavé (G08)
. 2Komprese míchy NS
. 8Jiné určené nemoci míchy
Automatický měchýř NS
Myelopatie:
. vyvolané léčivy (drogami)
. vyvolané radiací (zářením)
K vyznačení zevního činitele lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
Nepatří sem:neurogenní měchýř:
. NS (N31.9)
. při syndromu kaudy (G83.4)
neuromuskulární dysfunkce měchýře bez zmínky o poškození míchy (N31.–)
. 9Nemoci míchy NS
G96Jiné poruchy centrální nervové soustavy
. 0Prosakování mozkomíšního moku
Nepatří sem:po lumbální punkci (G97.0)
. 1Nemoci mozkových a míšních plen nezařazené jinde
Srůsty plen (mozkových či míšních)
. 8Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy
. 9Porucha centrální nervové soustavy NS
G97Stavy po výkonech na nervové soustavě nezařazené jinde
. 0Prosakování mozkomíšního moku po punkci
. 1Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální
. 2Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu
. 8Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech
. 9Poruchy nervové soustavy po výkonech NS
G98Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinde
Poruchy nervové soustavy NS
G99*Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
. 0*Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a přeměny látek
Amyloidní autonomní neuropatie (E85.–+)
Diabetická autonomní neuropatie (se společnou charakteristikou .4 na čtvrtém místě)
(E10–E14+)
. 1*Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech zařazených jinde
. 2*Myelopatie při nemocech zařazených jinde
Syndromy komprese přední spinální a vertebrální art. (M47.0+)
Myelopatie při:
. onemocnění krční meziobratlové ploténky (M50.0+)
. onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének (M51.0+)
. nádorových onemocněních (C00–D48+)
. spondylóze (M47.–+)
. 8*Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
Uremická paralýza (N18.5+)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch