VII. kapitola
NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX (H00–H59)
ONEMOCNĚNÍ ČOČKY (H25–H28)
H25Stařecký zákal oční čočky – senilní katarakta
Nepatří sem:kapsulární glaukom s pseudoexfoliací čočky (H40.1)
. 0Senilní počínající katarakta
Senilní katarakta:
. koronární
. kortikální
. bodová
Senilní subkapsulární polární katarakta (přední)(zadní)
Vodní štěrbiny
. 1Senilní katarakta nukleární
Fakosklerom
Cataracta brunescens
. 2Senilní přezrálá katarakta
Katarakta Morgagniana
. 8Jiná senilní katarakta
Kombinované formy senilní katarakty
. 9Senilní katarakta NS
H26Jiná katarakta
Nepatří sem:vrozená katarakta (Q12.0)
. 0Infantilní‚ juvenilní a presenilní katarakta
. 1Traumatická katarakta
K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 2Komplikovaná katarakta
Katarakta při chronické iridocyklitidě
Sekundární katarakta při očních chorobách
Glaukomatózní subkapsulární zákaly čočky
. 3Katarakta způsobená léčivy
K vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 4Následná katarakta
Sekundární katarakta
Sömmerringův prstenec
. 8Jiná určená katarakta
. 9Katarakta NS
H27Jiná onemocnění čočky
Nepatří sem:vrozené vady čočky (Q12)
mechanické komplikace nitrooční čočky (T85.2)
pseudofakie (artefakie) (Z96.1)
. 0Afakie
. 1Dislokace čočky
. 8Jiná určená onemocnění čočky
. 9Onemocnění čočky NS
H28*Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde
. 0*Diabetická katarakta (E10–E14+ se společnou charakteristikou .3 na čtvrtém místě)
. 1*Katarakta při jiných poruchách přeměny látek‚ výživy a endokrinních nemocech
zařazených jinde
Katarakta při hypoparatyreóze (E20.–+)
Katarakta z podvýživy a dehydratace (E40–E46+)
. 2*Katarakta při jiných nemocech zařazených jinde
Myotonická katarakta (G71.1+)
. 8*Jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch