VII. kapitola
NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX (H00–H59)
NEMOCI CÉVNATKY (CHORIOIDEY) A SÍTNICE (RETINY) (H30–H36)
H30Záněty cévnatky a sítnice
. 0Ložiskový chorioretinální zánět
Ložisková:
. chorioretinitida
. chorioiditida
. retinitida
. retinochorioiditida
. 1Roztroušený chorioretinální zánět
Roztroušená:
. chorioretinitida
. chorioiditida
. retinitida
. retinochorioiditida
Nepatří sem:exudativní retinopatie [Coatsova] (H35.0)
. 2Cyclitis posterior
Pars planitis
. 8Jiné chorioretinální záněty
Nemoc Haradova
. 9Chorioretinální zánět NS
Chorioretinitida NS
Chorioiditida
Retinitida
Retinochorioiditida
H31Jiná onemocnění cévnatky
. 0Chorioretinální jizvy
Jizvy makuly zadního pólu (pozánětlivé) (poúrazové)
Sluneční retinopatie
. 1Degenerace cévnatky
Atrofie cévnatky
Skleróza
Nepatří sem:angiózní pruhy (H35.3)
. 2Dědičná dystrofie cévnatky
Chorioideremie
Dystrofie cévnatky (centrální areolární)(generalizovaná)(peripapilární)
Atrofia gyrata
Nepatří sem:ornithinemie (E72.4)
. 3Krvácení a ruptura cévnatky
Krvácení cévnatky:
. expulzivní
. NS
. 4Odchlípení cévnatky
. 8Jiná určená onemocnění cévnatky
Choroidální neovaskularizace
. 9Onemocnění cévnatky NS
H32*Chorioretinální onemocnění při nemocech zařazených jinde
. 0*Chorioretinální záněty při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Chorioretinitida:
. syfilitická pozdní (A52.7+)
. toxoplazmová (B58.0+)
tuberkulózní (A18.5+)
. 8*Jiná chorioretinální onemocnění při nemocech zařazených jinde
Albuminurica retinitis (N18.5+)
Renální retinitida (N18.5+)
H33Odchlípení a trhliny sítnice
Nepatří sem:odchlípnutí pigmentového epitelu sítnice (H35.7)
. 0Odchlípení sítnice s trhlinou
Rhegmatogenní odchlípení sítnice
. 1Rozštěp a cysty sítnice
Cysta v oblasti ora serrata
Parazitární cysta sítnice NS
Pseudocysta sítnice
Nepatří sem:vrozený rozštěp sítnice (Q14.1)
mikrocystická degenerace sítnice (H35.4)
. 2Serózní odchlípení sítnice
Odchlípení sítnice:
. NS
. bez trhliny sítnice
Nepatří sem:centrální serózní chorioretinopatie (H35.7)
. 3Trhliny sítnice bez odchlípení
Podkovitá trhlina sítnice bez odchlípení
Kruhová díra
Operculum
Trhlina sítnice NS
Nepatří sem:chorioretinální jizvy po operaci odchlípení sítnice (H59.8)
periferní degenerace sítnice bez trhliny (H35.4)
. 4Trakční odchlípení sítnice
Proliferativní vitreo-retinopatie s odchlípením sítnice
. 5Jiné odchlípení sítnice
H34Sítnicové cévní uzávěry – okluze
Nepatří sem:prchavá slepota (G45.3)
. 0Přechodný uzávěr sítnicové tepny
. 1Centrální uzávěr sítnicové tepny
. 2Jiné uzávěry sítnicové tepny
Hollenhorstův plak
Uzávěr sítnicové tepny:
. větve
. částečný
Mikroembolizace sítnicová
. 8Jiné sítnicové cévní uzávěry
Uzávěr sítnicové žíly:
. centrální
. počínající
. částečný
. vedlejší (přítokový)
. 9Sítnicový cévní uzávěr NS
H35Jiná onemocnění sítnice
. 0Retinopatie očního pozadí a sítnicové cévní změny
Změny ve vzhledu sítnicových cév
Sítnicová(-é):
. mikroaneuryzmata
. neovaskularizace
. perivaskulitida
. varixy
. opouzdření cév
. vaskulitida
Retinopatie:
. NS
. očního pozadí NS
. Coats
. exudativní
. hypertenzní
. 1Retinopatie nedonošených
Retrolentální fibroplázie
. 2Jiná proliferativní retinopatie
Proliferativní vitreo–retinopatie
Nepatří sem:proliferativní vitreo–retinopatie s odchlípením sítnice (H33.4)
. 3Degenerace makuly a zadního pólu
Angiózní pruhy – angioid streaks
Cysta makuly
Díra
Zřasení
Drusy (degenerativní)
Kuhntova–Juniusova degenerace
Senilní makulární degenerace (atrofická)(exudativní)
Věkem podmíněná makulární degenerace (suchá)(vlhká)
Toxická makulopatie
Jestliže je způsobená léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin
(Kapitola XX.).
. 4Periferní degenerace sítnice
Degenerace sítnice:
. NS
. mřížková
. mikrocystická
. palisádová
. dlaždicovitá
. síťovitá
Nepatří sem:s trhlinou sítnice (H33.3)
. 5Dědičná dystrofie sítnice
Dystrofie:
. retinální (albipunctata)(pigmentární)(žloutkovitá – vitelliformis)
. tapetoretinální
. vitreoretinální
Retinitis pigmentosa
Stargardtova nemoc
. 6Krvácení retinální
. 7Oddělení sítnicových vrstev
Centrální serózní chorioretinopatie
Odchlípnutí pigmentového epitelu sítnice
. 8Jiná určená onemocnění sítnice
. 9Onemocnění sítnice NS
H36*Onemocnění sítnice při nemocech zařazených jinde
. 0*Diabetická retinopatie (E10–E14+ se společnou charakteristikou .3 na čtvrtém místě)
. 8*Jiné postižení sítnice při nemocech zařazených jinde
Aterosklerotická retinopatie (I70.8+)
Proliferativní retinopatie při srpkovité anemii (D57.–+)
Sítnicová dystrofie při poruchách ukládání lipidů (E75.–+)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch