VIII. kapitola
NEMOCI UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU
(H60–H95)
NEMOCI STŘEDNÍHO UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU (H65–H75)
H65Nehnisavý zánět středního ucha [otitis media nonsuppurativa]
Patří sem:se zánětem bubínku
Použijte dodatkový kód k identifikaci perforovaného bubínku (H72.–).
. 0Akutní serózní zánět středního ucha
Akutní a subakutní sekretorická otitis media
. 1Jiný akutní nehnisavý zánět středního ucha
Otitis media‚ akutní a subakutní:
. alergická (hlenovitá)(krvavá)(serózní)
. mukoidní – hlenovitá
. nehnisavá NS
. krvavá – sangvinolentní
. seromucinózní
Nepatří sem:ušní barotrauma (T70.0)
zánět středního ucha (akutní) NS (H66.9)
. 2Chronický serózní zánět středního ucha
Chronický tubotympanální katar
. 3Chronický hlenovitý zánět středního ucha
Klihové ucho
Otitis media‚ chronická:
. mucinózní
. sekretorická
. transudativní
Nepatří sem:adhezivní proces středního ucha (H74.1)
. 4Jiný chronický nehnisavý zánět středního ucha
Otitis media‚ chronická:
. alergická
. exsudativní
. nehnisavá NS
. seromucinózní
. s výtokem (nehnisavým)
. 9Nehnisavý zánět středního ucha NS
Otitis media:
. alergická
. katarální
. exsudativní
. mukoidní
. sekretorická
. seromucinózní
. serózní
. transudativní
. s výtokem (nehnisavým)
H66Hnisavý a neurčený zánět středního ucha [otitis media suppurativa et otitis
media NS]
Patří sem:se zánětem bubínku
Použijte dodatkového kódu k identifikaci perforovaného bubínku (H72.–).
. 0Akutní hnisavý zánět středního ucha
. 1Chronický hnisavý tubotympanický zánět středního ucha
Benigní chronický hnisavý zánět středního ucha
Chronická tubotympanická onemocnění
. 2Chronický hnisavý atikoantrální zánět středního ucha
Chronické atikoantrální onemocnění
. 3Jiný chronický hnisavý zánět středního ucha
Chronická zánětlivá otitis media NS
. 4Hnisavý zánět středního ucha NS
Hnisavá otitis media NS
. 9Zánět středního ucha NS
Otitis media:
. NS
. akutní NS
. chronická NS
H67*Zánět středního ucha [otitis media] při nemocech zařazených jinde
. 0*Zánět středního ucha při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Zánět středního ucha při:
. spále (A38+)
. tuberkulóze (A18.6+)
. 1*Zánět středního ucha při virových nemocech zařazených jinde
Zánět středního ucha při:
. chřipce
  . sezónní virus identifikován (J10.8+)
  . virus neidentifikován (J11.8+)
  . zoonozní nebo pandemický virus chřipky identifikován (J09+)
. spalničkách (B05.3+)
. 8*Zánět středního ucha při jiných nemocech zařazených jinde
H68Zánět a obstrukce Eustachovy trubice
. 0Zánět Eustachovy trubice
. 1Obstrukce Eustachovy trubice
Komprese Eustachovy trubice
Stenóza
Striktura
H69Jiná onemocnění Eustachovy trubice
. 0Zející Eustachova trubice [tuba patens]
. 8Jiná určená onemocnění Eustachovy trubice
. 9Onemocnění Eustachovy trubice NS
H70Zánět bradavkového výběžku (mastoiditida) a příbuzná onemocnění
. 0Akutní mastoiditida
Absces bradavkového výběžku – mastoideu
Empyém
. 1Chronická mastoiditida
Karies bradavkového výběžku – mastoideu
Fistula
. 2Zánět skalní kosti – petrositida
Zánět skalní kosti (akutní)(chronický)
. 8Jiné mastoiditidy a příbuzné stavy
. 9Mastoiditida NS
H71Cholesteatom středního ucha
Cholesteatom bubínku
Nepatří sem:cholesteatom zevního ucha (H60.4)
recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii (H95.0)
H72Perforace bubínku
Patří sem:perforace bubínku:
. pozánětlivá
. trvalá poúrazová
Nepatří sem:úrazová ruptura ušního bubínku (S09.2)
. 0Centrální perforace bubínku
. 1Atická perforace bubínku
Perforace pars flaccida
. 2Jiné okrajové perforace bubínku
. 8Jiné perforace bubínku
Perforace:
. mnohočetná(-é) bubínku
. úplná
. 9Perforace bubínku NS
H73Jiné nemoci bubínku
. 0Akutní zánět bubínku – myringitis acuta
Akutní tympanitida
Bulózní myringitida
Nepatří sem:se zánětem středního ucha (H65–H66)
. 1Chronický zánět bubínku – myringitis chronica
Chronická tympanitida
Nepatří sem:se zánětem středního ucha (H65–H66)
. 8Jiné určené nemoci bubínku
. 9Nemoci bubínku NS
H74Jiná onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
. 0Tympanoskleróza
. 1Adhezivní proces středního ucha
Otitis adhesiva
Nepatří sem:klihové ucho (H65.3)
. 2Rozpojení řetězu kůstek a dislokace ušních kůstek
. 3Jiné získané abnormality ušních kůstek
Ankylóza ušních kůstek
Částečná ztráta
. 4Polyp středního ucha
. 8Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
. 9Onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku NS
H75*Jiná onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku při nemocech
zařazených jinde
. 0* Zánět bradavkového výběžku (mastoiditida) při infekčních a parazitárních nemocech
zařazených jinde
Tuberkulózní mastoiditida (A18.0+)
. 8* Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku při nemocech
zařazených jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch