VIII. kapitola
NEMOCI UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU
(H60–H95)
JINÁ ONEMOCNĚNÍ UCHA (H90–H95)
H90Převodní a percepční ztráta sluchu
Patří sem:vrozená hluchota
Nepatří sem:hluchoněmost NJ (H91.3)
hluchota NS (H91.9)
ztráta sluchu:
. NS (H91.9)
. vyvolaná hlukem (H83.3)
. ototoxická (H91.0)
. náhlá (idiopatická) (H91.2)
. 0Převodní ztráta sluchu‚ oboustranná
. 1Převodní ztráta sluchu‚ jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně
. 2Převodní ztráta sluchu NS
. 3Percepční ztráta sluchu oboustranná
. 4Percepční ztráta sluchu jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně
. 5Percepční ztráta sluchu NS
Vrozená hluchota NS
Nedoslýchavost‚ ztráta sluchu:
. centrální NS
. neurální
. percepční
. senzorická
Senzorineurální hluchota NS
. 6Smíšená převodní a percepční ztráta sluchu‚ oboustranná
. 7Smíšená převodní a percepční ztráta sluchu‚ jednostranná s neporušeným sluchem na
druhé straně
. 8Smíšená převodní a percepční ztráta sluchu NS
H91Jiná ztráta sluchu
Nepatří sem:jiné abnormální sluchové vjemy (H93.2)
ztráta sluchu zařazená pod H90.–
ztvrdlé cerumen (H61.2)
ztráta sluchu způsobená hlukem (H83.3)
psychogenní hluchota (F44.6)
přechodná ischemická hluchota (H93.0)
. 0Ototoxická ztráta sluchu
K vyznačení toxické látky lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 1Presbyakuze – stařecká nedoslýchavost
Presbyacusia
. 2Náhlá idiopatická ztráta sluchu
Náhlá ztráta sluchu NS
. 3Hluchoněmost nezařazená jinde
. 8Jiná určená ztráta sluchu
. 9Ztráta sluchu NS
Hluchota:
. NS
. vysokofrekvenční
. nízkofrekvenční
H92Otalgie a výtok z ucha
. 0Bolest v uchu (otalgie)
. 1Výtok z ucha (otorea)
Nepatří sem:prosakování mozkomíšního moku uchem (G96.0)
. 2Krvácení z ucha (otoragie)
Nepatří sem:úrazové krvácení z ucha – zařadit dle typu poranění
H93Jiná onemocnění ucha nezařazená jinde
. 0Degenerativní a cévní onemocnění ucha
Přechodná ischemická hluchota
Nepatří sem:presbyakuze (H91.1)
. 1Ušní šelesty [tinnitus]
. 2Jiné abnormální sluchové vjemy
Vyrovnání hlasitosti
Displacusis
Hyperacusis
Změna prahu kostního slyšení
Nepatří sem:sluchové halucinace (R44.0)
. 3Onemocnění sluchového nervu
Onemocnění (8.) osmého mozkového nervu – nervi acustici
. 8Jiná určená onemocnění ucha
. 9Onemocnění ucha NS
H94*Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde
. 0* Zánět sluchového nervu [neuritis acustica] při infekčních a parazitárních nemocech
Neuritis acustica syphylitica (A52.1+)
. 8*Jiná určená onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde
H95Stavy ucha a bradavkového výběžku po výkonech nezařazené jinde
. 0Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii
. 1Jiná onemocnění po mastoidektomii
Chronický zánět v dutině po mastoidektomii
Granulace
Mukózní cysta
. 8Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech
. 9Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch