IX. kapitola
NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I00–I99)
Nepatří sem:některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)
některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)
komplikace těhotenství‚ porodu a šestinedělí (O00–O99)
vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)
nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny látek (E00–E90)
poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)
novotvary (C00–D48)
příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)
systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36)
přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45.–)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
I00–I02Akutní revmatická horečka
I05–I09Chronické revmatické choroby srdeční
I10–I15Hypertenzní nemoci
I20–I25Ischemické nemoci srdeční
I26–I28Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu
I30–I52Jiné formy srdečního onemocnění
I60–I69Cévní nemoci mozku
I70–I79Nemoci tepen‚ tepének a vlásečnic
I80–I89Nemoci žil‚ mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde
I95–I99Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy
Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:
I32*Zánět osrdečníku (perikarditida) při nemocech zařazených jinde
I39*Endokarditida a onemocnění srdečních chlopní při nemocech zařazených jinde
I41*Zánět srdečního svalu (myokarditida) při nemocech zařazených jinde
I43*Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde
I52*Jiná onemocnění srdce při nemocech zařazených jinde
I68*Cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde
I79*Onemocnění tepen‚ tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde
I98*Jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7