IX. kapitola
NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I00–I99)
CHRONICKÉ REVMATICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ (I05–I09)
I05Revmatická vada dvojcípé chlopně [valvulae mitralis]
Patří sem:stavy zařaditelné do I05.0 a I05.2–I05.9‚ at' jsou určeny jako revmatické nebo ne
Nepatří sem:jestliže jsou určeny jako nerevmatické (I34.–)
. 0Mitrální stenóza
Mitrální obstrukce (revmatická)
. 1Revmatická mitrální insuficience
Revmatická mitrální:
. nedomykavost
. regurgitace
. 2Mitrální stenóza s insuficiencí
Mitrální stenóza s nedomykavostí nebo regurgitací
. 8Jiné nemoci dvojcípé chlopně
Selhání dvojcípé chlopně
. 9Nemoc dvojcípé chlopně NS
(Chronická) porucha dvojcípé chlopně NS
I06Revmatická vada aortální chlopně
Nepatří sem:nejsou-li určeny jako revmatické (I35.–)
. 0Revmatická aortální stenóza
Revmatické zúžení aortální (chlopně)
. 1Revmatická aortální insuficience
Revmatická aortální:
. nedomykavost
. regurgitace
. 2Revmatická aortální stenóza s insuficiencí
Revmatická aortální stenóza s nedomykavostí nebo regurgitací
. 8Jiné revmatické nemoci aortální chlopně
. 9Revmatická nemoc aortální chlopně NS
Revmatická vada aortální (chlopně) NS
I07Revmatické nemoci trojcípé chlopně [valvulae tricuspidalis]
Patří sem:at' jsou určeny jako revmatické nebo neurčeného původu
Nepatří sem:jestliže jsou určeny jako nerevmatické (I36.–)
. 0Stenóza trojcípé chlopně
Zúžení trojcípé chlopně (revmatické)
. 1Insuficience trojcípé chlopně
Insuficience trojcípé chlopně (revmatická)
. 2Stenóza s insuficiencí trojcípé chlopně
. 8Jiné nemoci trojcípé chlopně
. 9Nemoc trojcípé chlopně NS
Porucha (vada) trojcípé chlopně NS
I08Mnohočetná onemocnění chlopní
Patří sem:ať je určeno jako revmatické nebo neurčeného původu
Nepatří sem:endokarditida‚ neurčené chlopně (I38)
revmatické nemoci endokardu‚ neurčené chlopně (I09.1)
mnohočetné onemocnění chlopní určeného původu‚ jiného než revmatická
nemoc srdce (užití příslušného kódu u I34–I38Q22–Q23 a Q24.8)
. 0Postižení obou chlopní dvojcípé a aortální
Postižení obou chlopní dvojcípé i aortální‚ ať je určeno jako revmatické nebo neurčeného původu
. 1Postižení obou chlopní dvojcípé a trojcípé
. 2Postižení obou chlopní aortální a trojcípé
. 3Kombinovaná postižení chlopní dvojcípé‚ aortální a trojcípé
. 8Jiná mnohočetná onemocnění chlopní
. 9Mnohočetné onemocnění chlopní NS
I09Jiné revmatické nemoci srdce
. 0Revmatický zánět srdečního svalu (revmatická myokarditida)
Nepatří sem:myokarditida neurčená jako revmatická NS (I51.4)
. 1Revmatické nemoci endokardu‚ neurčené chlopně
Revmatická:
. endokarditida (chronická)
. valvulitida (chronická)
Nepatří sem:endokarditida‚ neurčené chlopně (I38)
. 2Chronický revmatický zánět osrdečníku (chronická revmatická perikarditida)
Revmatické srůsty osrdečníku
Chronická revmatická:
. mediastinoperikarditida
. myoperikarditida
Nepatří sem:nemoci srdce nerevmatické (I31.–)
. 8Jiné určené revmatické nemoci srdce
Revmatické onemocnění pulmonální chlopně
. 9Revmatická onemocnění srdce NS
Revmatická(-é):
. karditida akutní
. selhání srdce
Nepatří sem:revmatická karditida (M05.3)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch