IX. kapitola
NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I00–I99)
HYPERTENZNÍ NEMOCI (I10–I15)
Nepatří sem:komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí (O10–O11O13–O16)
postihující koronární cévy (I20–I25)
novorozenecká hypertenze (P29.2)
plicní hypertenze:
. primární (I27.0)
. sekundární (I27.2)
I10Esenciální (primární) hypertenze
Vysoký krevní tlak
Hypertenze (arteriální)(benigní)(esenciální)(maligní)(primární) a (celková – systémová)
Nepatří sem:postihující cévy:
. mozku (I60–I69)
. oka (H35.0)
I11Postižení srdce při hypertenzi
Patří sem:kterýkoliv stav uvedený pod I50.–I51.4–I51.9 způsobený hypertenzí
. 0Hypertenzní nemoc srdce s (městnavým) srdečním selháním
Hypertenzní selhání srdce
. 9Hypertenzní nemoc srdce bez (městnavého) srdečního selhání
Hypertenzní nemoc srdce NS
I12Postižení ledvin při hypertenzi
Patří sem:kterýkoliv stav pod N00–N07N18.–N19 nebo N26 v důsledku hypertenze
arterioskleróza ledvin
arteriosklerotická nefritida (chronická)(intersticiální)
hypertenzní nefropatie
nefroskleróza
Nepatří sem:sekundární hypertenze (I15.–)
. 0Hypertenzní nemoc ledvin se selháním ledvin
Hypertenzní selhání ledvin
. 9Hypertenzní nemoc ledvin bez selhání ledvin
Hypertenzní nemoci ledvin NS
I13Hypertenzní nemoc srdce a ledvin
Patří sem:nemoc:
. kardiorenální
. kardiovaskulární ledvin
kterýkoliv stav pod I11.– (sdružený) s kterýmkoliv stavem pod I12.–
. 0Hypertenzní nemoc srdce a ledvin s (městnavým) selháním srdce
. 1Hypertenzní nemoc srdce a ledvin se selháním ledvin
. 2Hypertenzní nemoc srdce a ledvin s (městnavým) srdečním selháním i selháním ledvin
. 9Hypertenzní nemoc srdce a ledvin NS
I15Sekundární hypertenze
Nepatří sem:postihující cévy:
. mozku (I60–I69)
. oka (H35.0)
. 0Renovaskulární hypertenze
. 1Sekundární hypertenze při jiných onemocněních ledvin
. 2Sekundární hypertenze při endokrinních poruchách
. 8Jiná sekundární hypertenze
. 9Sekundární hypertenze NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch