IX. kapitola
NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I00–I99)
KARDIOPULMONÁLNÍ NEMOC A NEMOCI PLICNÍHO OBĚHU (I26–I28)
I26Plicní embolie
Patří sem:plicní (arteriární)(venózní):
. infarkt
. tromboembolie
. trombóza
Nepatří sem:komplikující:
. potrat‚ mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚O08.2)
. těhotenství‚ porod a šestinedělí (O88.–)
. 0Plicní embolie s akutním cor pulmonale
Akutní cor pulmonale NS
. 9Plicní embolie bez akutního cor pulmonale
Plicní embolie NS
I27Jiné kardiopulmonální nemoci
. 0Primární plicní hypertenze
. 1Onemocnění srdce vyvolané kyfoskoliózou
. 2Jiné sekundární plicní hypertenze
K vyznačení základní nemoci lze použít dodatkový kód.
. 8Jiné určené kardiopulmonální nemoci
Nepatří sem:Eisenmengerův defekt (Q21.8)
. 9Kardiopulmonální nemoc NS
Chronická kardiopulmonální nemoc
Cor pulmonale (chronické) NS
I28Jiné nemoci plicních cév
. 0Arteriovenózní píštěl plicních cév
. 1Aneuryzma plicní tepny
. 8Jiné určené nemoci plicních cév
Ruptura plicní cévy
Stenóza
Striktura
. 9Nemoc plicních cév NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch