IX. kapitola
NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I00–I99)
JINÉ FORMY SRDEČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (I30–I52)
I30Akutní zánět osrdečníku [pericarditis acuta]
Patří sem:akutní perikardiální výpotek
Nepatří sem:(akutní) revmatická perikarditida (I01.0)
. 0Akutní nespecifická idiopatická perikarditida
. 1Infekční perikarditida
Perikarditida:
. pneumokoková
. hnisavá
. stafylokoková
. streptokoková
. virová
Pyoperikarditida
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
. 8Jiné formy akutní perikarditidy
. 9Akutní perikarditida NS
I31Jiné nemoci osrdečníku (perikardu)
Nepatří sem:některé komplikace následující akutní infarkt myokardu (I23.–)
postkardiotomický syndrom (I97.0)
poranění srdce (S26.–)
jsou-li určené jako revmatické (I09.2)
. 0Chronická adhezivní perikarditida
Přirůstání srdce
Adherující perikard
Adhezivní mediastinoperikarditida
. 1Chronická konstriktivní perikarditida
Srůstání srdce
Perikardiální kalcifikace
. 2Hemoperikard nezařazený jinde
. 3Perikardiální výpotek (nezánětlivý)
Chyloperikard
. 8Jiné určené nemoci perikardu
Epikardiální pláty
Ložiskové perikardiální srůsty
. 9Nemoc perikardu NS
Tamponáda srdce
(Chronická) perikarditida NS
I32*Zánět osrdečníku (perikarditida) při nemocech zařazených jinde
. 0*Perikarditida při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Perikarditida:
. gonokoková (A54.8+)
. meningokoková (A39.5+)
. syfilitická (A52.0+)
. tuberkulózní (A18.8+)
. 1*Perikarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
. 8*Perikarditida při jiných nemocech zařazených jinde
Perikarditida (při):
. revmatoidní (M05.3+)
. systémovém lupus erythematodes (M32.1+)
. uremická (N18.5+)
I33Akutní a subakutní endokarditida
Nepatří sem:akutní revmatická endokarditida (I01.1)
endokarditida NS (I38)
. 0Akutní a subakutní infekční endokarditida
Endokarditida (endocarditis)(akutní)(subakutní):
. bakteriální
. infekční NS
. lenta
. maligní
. septická
. ulcerativní
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B98).
. 9Akutní endokarditida NS
Endokarditida akutní nebo subakutní
Myoendokarditida
Periendokarditida
I34Nerevmatická onemocnění dvojcípé chlopně [valvulae mitralis]
Nepatří sem:dvojcípé (chlopně):
. nemoc (I05.9)
. selhání (I05.8)
. stenóza (I05.0)
není-li příčina určena‚ ale je zmínka o:
. nemocech aortální chlopně (I08.0)
. mitrální stenóze nebo obstrukci (I05.0)
jestliže jsou určeny jako revmatické (I05.–)
jestliže jsou určeny jako vrozené (Q23.2Q23.9)
. 0Insuficience dvojcípé chlopně
Dvojcípé chlopně:
. nedomykavost NS nebo z určené příčiny mimo revmatickou
. regurgitace
. 1Prolaps dvojcípé chlopně
Syndrom vlající dvojcípé chlopně
Nepatří sem:Marfanův syndrom (Q87.4)
. 2Nerevmatická stenóza dvojcípé chlopně
. 8Jiné nerevmatické nemoci dvojcípé chlopně
. 9Nerevmatická onemocnění dvojcípé chlopně NS
I35Nerevmatická onemocnění aortální chlopně
Nepatří sem:hypertrofická subaortální stenóza (I42.1)
není-li příčina určena‚ ale je zmínka o onemocněních dvojcípé chlopně (I08.0)
jestliže jsou určeny jako revmatické (I06.–)
jestliže jsou určeny jako vrozené (Q23.0Q23.1Q23.4-Q23.9)
. 0Stenóza aortální chlopně
. 1Insuficience aortální chlopně
Aortální (chlopně):
. nedomykavost NS nebo z určené příčiny mimo revmatickou
. regurgitace
. 2Stenóza aortální chlopně s insuficiencí
. 8Jiná onemocnění aortální chlopně
. 9Onemocnění aortální chlopně NS
I36Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně [valvulae tricuspidalis]
Nepatří sem:jestliže:
. příčina není určena (I07.–)
. jsou určené jako revmatické (I07.–)
. jsou určené jako vrozené (Q22.4Q22.8Q22.9)
. 0Nerevmatická stenóza trojcípé chlopně
. 1Nerevmatická insuficience trojcípé chlopně
Trikuspidální (chlopeň):
. nedomykavost z určené příčiny mimo revmatickou
. regurgitace
. 2Nerevmatická stenóza trojcípé chlopně s insuficiencí
. 8Jiná nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně
. 9Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně NS
I37Onemocnění pulmonální chlopně
Nepatří sem:jestliže jsou určené jako revmatické (I09.8)
jestliže jsou určeny jako vrozené (Q22.1Q22.2Q22.3)
. 0Stenóza pulmonální chlopně
. 1Insuficience pulmonální chlopně
Pulmonální chlopeň:
. nedomykavost NS nebo z určené příčiny mimo revmatickou
. regurgitace
. 2Stenóza pulmonální chlopně s insuficiencí
. 8Jiná onemocnění pulmonální chlopně
. 9Onemocnění pulmonální chlopně NS
I38Endokarditida neurčené chlopně
(Chronická) endokarditida NS
Chlopenní:
. nedomykavost neurčené chlopně NS nebo z určené příčiny
mimo revmatickou nebo
vrozenou
. insuficience
. regurgitace
. stenóza
Valvulitida (chronická)
Nepatří sem:endokardiální fibroelastóza (I42.4)
jestliže je určená jako revmatická (I09.1)
vrozená insuficience srdeční chlopně NS (Q23.1)
vrozená stenóza srdeční chlopně NS (Q23.2)
I39*Endokarditida a onemocnění srdečních chlopní při nemocech zařazených
jinde
Patří sem:postižení endokardu při:
. kandidové infekci (B37.6+)
. gonokokové infekci (A54.8+)
. Libmanově–Sacksově nemoci (M32.1+)
. meningokokové infekci (A39.5+)
. syfilis (A52.0+)
. tuberkulóze (A18.8+)
. břišním tyfu (A01.0+)
. revmatické artritidě (M05.3+)
. 0*Nemoci dvojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde
. 1*Onemocnění aortální chlopně při nemocech zařazených jinde
. 2*Onemocnění trojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde
. 3*Onemocnění pulmonální chlopně při nemocech zařazených jinde
. 4*Mnohočetná onemocnění chlopní při nemocech zařazených jinde
. 8*Endokarditida neurčené chlopně při nemocech zařazených jinde
I40Akutní zánět srdečního svalu [myocarditis acuta]
. 0Infekční myokarditida
Septická myokarditida
K vyznačení infekčního agens Ize použít dodatkový kód (B95–B97).
. 1Izolovaná myokarditida
. 8Jiná akutní myokarditida
. 9Akutní myokarditida NS
I41*Zánět srdečního svalu (myokarditida) při nemocech zařazených jinde
. 0*Myokarditida při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Myokarditida:
. difterická (A36.8+)
. gonokoková (A54.8+)
. meningokoková (A39.5+)
. syfilitická (A52.0+)
. tuberkulózní (A18.8+)
. 1*Myokarditida při virových nemocech zařazených jinde
(Akutní) chřipková myokarditida:
. sezónní virus identifikován (J10.8+)
. virus neidentifikován (J11.8+)
. zoonóza nebo pandemický virus neidentifikován (J09+)
Myokarditida při příušnicích (B26.8+)
. 2*Myokarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Myokarditida (při):
. Chagasově nemoci (chronická) (B57.2+)
. akutní (B57.0+)
. toxoplazmóze (B58.8+)
. 8*Myokarditida při jiných nemocech zařazených jinde
Revmatoidní myokarditida (M05.3+)
Sarkoidózní myokarditida (D86.8+)
I42Kardiomyopatie
Nepatří sem:kardiomyopatie komplikující:
. těhotenství (O99.4)
. šestinedělí (O90.3)
ischemická kardiomyopatie (I25.5)
. 0Dilatovaná kardiomyopatie
Městnavá kardiomyopatie
. 1Obstrukční hypertrofická kardiomyopatie
Hypertrofická subaortální stenóza
. 2Jiná hypertrofická kardiomyopatie
Neobstrukční hypertrofická kardiomyopatie
. 3Endomyokardiální (eozinofilní) nemoc
Endomyokardiální (tropická) fibróza
Löfflerova endokarditida
. 4Endokardiální fibroelastóza
Vrozená kardiomyopatie
. 5Jiná restriktivní kardiomyopatie
Konstriktivní kardiomyopatie NS
. 6Alkoholická kardiomyopatie
. 7Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli
K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 8Jiné kardiomyopatie
. 9Kardiomyopatie NS
Kardiomyopatie (primární)(sekundární) NS
I43*Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde
. 0*Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Kardiomyopatie při difterii (A36.8+)
. 1*Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek
Amyloidóza srdce (E85.–+)
. 2*Kardiomyopatie při nemocech výživy
Nutriční kardiomyopatie NS (E63.9+)
. 8*Kardiomyopatie při jiných nemocech zařazených jinde
Tyreotoxická nemoc srdce (E05.9+)
Dnavé uzly srdce (M10.0+)
I44Blokáda atrioventrikulární a levého raménka
. 0Atrioventrikulární blokáda prvého stupně
. 1Atrioventrikulární blokáda druhého stupně
Atrioventrikulární blokáda‚ I. a II. typu
Möbitzova blokáda‚ I. a II. typu
Blokáda druhého stupně‚ I. a II. typu
Wenckebachova blokáda
. 2Úplná atrioventrikulární blokáda
Úplná srdeční blokáda NS
Blokáda třetího stupně
. 3Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda
Atrioventrikulární blokáda NS
. 4Blokáda předního svazku levého raménka
. 5Blokáda zadního svazku levého raménka
. 6Jiná neurčená fascikulární blokáda levého raménka
Hemiblokáda levého raménka NS
. 7Blokáda levého raménka NS
I45Jiné poruchy vedení srdečních vzruchů
. 0Blokáda pravého raménka
. 1Jiná a neurčená blokáda pravého raménka
Blokáda pravého raménka NS
. 2Bifascikulární blokáda
. 3Trifascikulární blokáda
. 4Neurčená intraventrikulární blokáda
Blokáda raménka NS
. 5Jiná určená srdeční blokáda
Sinoatriální blokáda
Sinoaurikulární blokáda
Nepatří sem:srdeční blokáda NS (I45.9)
. 6Preexcitační syndrom
Anomálie atrioventrikulárního podráždění
Atrioventrikulární vedení:
. akcelerované
. akcesorní
. preexcitační
Wolffův–Parkinsonův–Whiteův syndrom
Lownův–Ganongův–Levineův syndrom
. 8Jiné určené poruchy vedení
Antrioventrikulární [AV] disociace
Interferenční disociace
Nepatří sem:prodloužení QT intervalu (R94.3)
. 9Porucha vedení NS
Srdeční blokáda NS
Adamsův–Stokesův syndrom
I46Srdeční zástava
Nepatří sem:jako komplikace:
. potratu nebo mimoděložního těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07
  O08.8)
. porodnických operací a výkonů (O75.4)
kardiogenní šok (R57.0)
. 0Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací
. 1Náhlá srdeční smrt
Nepatří sem:náhlá smrt:
. NS (R96.–)
  . s poruchou vedení (I44–I45)
  . s infarktem myokardu (I21–I22)
. 9Srdeční zástava NS
I47Paroxyzmální tachykardie
Nepatří sem:jako komplikace:
. potratu nebo mimoděložního těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07
  O08.8)
. porodnických operací a výkonů (O75.4)
tachykardie:
. NS (R00.0)
. sinoaurikulární NS (R00.0)
. sinu (sinusová) NS (R00.0)
. 0Návratná (reciproční) komorová arytmie
. 1Supraventrikulární tachykardie
Tachykardie (paroxyzmální):
. síňová
. atrioventrikulární [AV]
  . NS
  . reentry (nodální) [AVNRT] [AVRT]
. junkční
. nodální
. 2Komorová tachykardie
. 9Paroxyzmální tachykardie NS
Bouveretův(–Hoffmannův) syndrom
I48Fibrilace a flutter síní
. 0Paroxyzmální fibrilace síní
. 1Přetrvávající (perzistující) fibrilace síní
. 2Chronická fibrilace síní
. 3Typický flutter síní
Flutter síní I. typu
. 4Atypický flutter síní
Flutter síní II. typu
. 9Fibrilace a flutter síní‚ NS
I49Jiné srdeční arytmie
Nepatří sem:jako komplikace:
. potratu nebo mimoděložního těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07
  O08.8)
. porodnických operací a výkonů (O75.4)
bradykardie:
. NS (R00.1)
. sinoatriální (R00.1)
. sinu (R00.1)
. vagová (R00.1)
novorozenecká srdeční dysrytmie (P29.1)
. 0Komorové kmitání (flutter) a míhání (fibrilace)
. 1Předčasná depolarizace síní
Předčasné síňové stahy
. 2Předčasná junkční depolarizace
. 3Předčasná depolarizace komor
. 4Jiná a neurčená předčasná depolarizace
Ektopické stahy
Extrasystoly
Extrasystolické arytmie
Předčasné:
. stahy NS
. kontrakce
. 5Syndrom poškození funkce sinusového uzlu
Syndrom tachykardie – bradykardie
„Sick sinus” syndrom
. 8Jiné určené srdeční arytmie
Brugadův syndrom
Syndrom dlouhého QT intervalu
Porucha rytmu:
. koronárního sinusu
. ektopická
. nodální
. 9Srdeční arytmie NS
Arytmie (srdeční) NS
I50Selhání srdce
Nepatří sem:jako komplikace:
. potratu nebo mimoděložního těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07
  O08.8)
. porodnických operací a výkonů (O75.4)
způsobené hypertenzí (I11.0)
. s nemocí ledvin (I13.–)
jiné funkční poruchy následující po operaci srdce (I97.1)
novorozenecké srdeční selhání (P29.0)
. 0Městnavé selhání srdce
Kongestivní nemoc srdce
Selhání pravé komory (sekundární po selhání levého srdce)
. 1Selhání levé komory
Edém plic(-ní) při neurčené nemoci srdce se zmínkou o nemoci srdce NS nebo srdečním
selhání
Srdeční astma
Selhání levého srdce
. 9Selhání srdce NS
Selhání kardiální‚ srdce nebo myokardu NS
I51Komplikace a nepřesně určené a popsané nemoci srdce
Nepatří sem:každý stav uvedený pod I51.4–I51.9 způsobený hypertenzí (I11.–)
. s nemocí ledvin (I13.–)
komplikace následující akutní infarkt myokardu (I23.–)
jestliže jsou určené jako revmatické (I00–I09)
. 0Získaný defekt srdečního septa – přepážky
Získaný (starý) septální defekt:
. atriální
. aurikulární
. ventrikulární
. 1Ruptura chordae tendineae nezařazená jinde
. 2Ruptura papilárního svalu nezařazená jinde
. 3Intrakardiální trombóza nezařazená jinde
Trombóza (stará):
. apikální
. atriální
. aurikulární
. ventrikulární
. 4Myokarditida NS
Myokardiální fibróza
Myokarditida:
. NS
. chronická (intersticiální)
. 5Myokardiální degenerace
Degenerace srdce nebo myokardu:
. tuková
. stařecká
Myokardiální nemoc
. 6Kardiovaskulární nemoc NS
Kardiovaskulární příhoda NS
Nepatří sem:aterosklerotická kardiovaskulární nemoc (I25.0)
. 7Kardiomegalie
Srdeční:
. dilatace – rozšíření
. hypertrofie
Komorová dilatace
. 8Jiné nepřesně určené nemoci srdce
Karditida (akutní)(chronická)
Pankarditida (akutní)(chronická)
. 9Nemoc srdce NS
I52*Jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde
Nepatří sem:kardiovaskulární onemocnění NS při nemocech zařazených jinde (I98.–*)
. 0*Jiná onemocnění srdce při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Meningokoková karditida nezařazená jinde (A39.5+)
. 1*Jiná onemocnění srdce při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Kardiopulmonální nemoc při schistozomóze (B65.–+)
. 8*Jiná onemocnění srdce při jiných nemocech zařazených jinde
Revmatoidní karditida (M05.3+)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch