IX. kapitola
NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I00–I99)
NEMOCI TEPEN‚ TEPÉNEK A VLÁSEČNIC (I70–I79)
I70Ateroskleróza
Patří sem:arterioloskleróza
arterioskleróza
arteriosklerotická cévní nemoc
aterom
degenerace:
. arteriální
. arteriovaskulární
. cévní
endarteritis deformans nebo obliterans
stařecká:
. arteritida
. endarteritida
Poznámka:Následující doplňková klasifikace přítomnosti či nepřítomnosti gangrény je
určena k doplňkovému užití s příslušnou podpoložkou I70.– :
. 0 bez gangrény
. 1 s gangrénou
Nepatří sem:mozková (I67.2)
koronární (I25.1)
mezenterická (K55.1)
plicní (I27.0)
. 0Ateroskleróza aorty
. 1Ateroskleróza ledvinné (renální) tepny
Goldblattova ledvina
Nepatří sem:ateroskleróza renálních tepének (I12.–)
. 2Ateroskleróza končetinových tepen
Aterosklerotická gangréna
Mönckebergova (mediální) skleróza
. 8Ateroskleróza jiných tepen
. 9Generalizovaná a neurčená ateroskleróza
I71Výduť aorty [aneurysma aortae] a disekce
. 0Natržení (disekce) aorty (kterákoliv část)
Disekující aneuryzma aorty (roztržené) (kterákoliv část)
. 1Aneuryzma hrudní aorty‚ roztržené
. 2Aneuryzma hrudní aorty‚ bez zmínky o ruptuře
. 3Aneuryzma břišní aorty‚ roztržené
. 4Aneuryzma břišní aorty‚ bez zmínky o ruptuře
. 5Aneuryzma torakoabdominální aorty‚ roztržené
. 6Aneuryzma torakoabdominální aorty‚ bez zmínky o ruptuře
. 8Aneuryzma aorty neurčené lokalizace‚ roztržené
Ruptura aorty NS
. 9Aneuryzma aorty neurčené lokalizace‚ bez zmínky o ruptuře
Aneuryzma aorty
Dilatace
Hyalinní nekróza
I72Jiné výdutě (aneuryzmata) a disekce
Patří sem:aneuryzma (roztržené)(cirkoidní)(nepravé)
Nepatří sem:aneuryzma:
. aorty (I71.–)
. arteriovenózní NS (Q27.3)
  . získané (I77.0)
. mozkové (bez roztržení) (I67.1)
  . roztržené (I60.–)
. koronární (I25.4)
. srdce (I25.3)
. plicní tepny (I28.1)
. sítnice (H35.0)
. varikózní (I77.0)
disekce:
koronární tepny (I25.4)
přívodné mozkové tepny‚ vrozená (bez roztržení) (Q28.1)
. 0Aneuryzma a disekce krční tepny (karotidy)
. 1Aneuryzma a disekce tepny horní končetiny
. 2Aneuryzma a disekce ledvinné (renální) tepny
. 3Aneuryzma a disekce pánevní tepny
. 4Aneuryzma a disekce tepny dolní končetiny
. 5Aneuryzma a disekce jiných přívodných mozkových tepen
Aneuryzma a disekce bazilární tepny (kmene)
Nepatří sem:Aneuryzma a disekce:
. krční tepny (karotidy) (I72.0)
. vertebrální tepny (I72.6)
. 6Aneuryzma a disekce vertebrální tepny
. 8Aneuryzma a disekce jiných určených tepen
. 9Aneuryzma a disekce neurčené lokalizace
I73Jiné nemoci periferních cév
Nepatří sem:omrzliny (T33–T35)
oznobenina (T69.1)
imerze ruky nebo nohy (T69.0)
spazmus mozkové tepny (G45.9)
. 0Raynaudův syndrom
Raynaudova (-ův):
. nemoc
. gangréna
. fenomen (sekundární)
. 1Trombangiitis obliterans [Buergerova]
. 8Jiné určené nemoci periferních cév
Akrocyanóza
Akroparestezie:
. prostá [Schultzeova typu]
. vazomotorická [Nothnagelova typu]
Erytrocyanóza
Erytromegalie
. 9Nemoc periferních cév NS
Claudicatio intermittens
Tepenný spazmus
I74Tepenný vmetek (arteriální embolie) a trombóza
Patří sem:infarkt:
. embolický
. trombotický
okluze:
. embolická
. trombotická
Nepatří sem:embolie a trombóza:
. bazilární (I63.0–I63.2I65.1)
. karotidy (I63.0–I63.2I65.2)
. mozková (I63.3–I63.5I66.9)
. komplikující:
  . potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07O08.2)
  . těhotenství‚ porod a šestinedělí (O88.–)
. koronární (I21–I25)
. mezenterická (K55.0)
. precerebrální (I63.0–I63.2I65.9)
. plicní (I26.–)
. ledvinná (N28.0)
. sítnice (H34.–)
. vertebrální (I63.0–I63.2I65.0)
. 0Embolie a trombóza břišní aorty
Syndrom:
. bifurkace aorty
. Lericheův
. 1Embolie a trombóza jiných a neurčených části aorty
. 2Embolie a trombóza tepen horních končetin
. 3Embolie a trombóza tepen dolních končetin
. 4Embolie a trombóza tepen končetin NS
Periferní tepenná embolie
. 5Embolie a trombóza pánevní tepny
. 8Embolie a trombóza jiných tepen
. 9Embolie a trombóza neurčené tepny
I77Jiná onemocnění tepen a tepének
Nepatří sem:kolagenní (cévní) nemoci (M30–M36)
hypersenzitivní angiitida (M31.0)
plicní tepna (I28.–)
. 0Arteriovenózní píštěl‚ získaná
Varikózní aneuryzma
Získané arteriovenózní aneuryzma
Nepatří sem:mozková (I67.1)
koronární (I25.4)
arteriovenózní aneuryzma NS (Q27.3)
úrazová – viz poranění krevních cév podle krajin těla
. 1Zúžení (striktura) tepny
. 2Roztržení (ruptura) tepny
Píštěl tepny
Nepatří sem:úrazová ruptura tepny – viz poranění cév podle krajin těla
. 3Tepenná fibromuskulární dysplázie
. 4Syndrom komprese tepny břišní
. 5Nekróza tepny
. 6Arteritida NS
Aortitida NS
Endarteritida NS
Nepatří sem:arteritida nebo endarteritida:
. aortálního oblouku (M31.4)
. mozková nezařazená jinde (I67.7)
. koronární (I25.8)
. deformující (I70.–)
. obliterující (I70.–)
. stařecká (I70.–)
. velkobuněčná (M31.5–M31.6)
. 8Jiná určená onemocnění tepen a tepének
Eroze tepny
Vřed
. 9Onemocnění tepen a tepének NS
I78Nemoci vlásečnic
. 0Dědičná hemoragická teleangiektázie
Renduova–Oslerova–Weberova nemoc
. 1Névus‚ nenádorový
Névus:
. araneus
. pavoučkový
. stelární
Nepatří sem:névus:
. NS (D22.–)
. modrý (D22.–)
. flammeus (Q82.5)
. vlasový (D22.–)
. melanocytový (D22.–)
. pigmentový (D22.–)
. portského vína (Q82.5)
. krevní (Q82.5)
. malinový (haemangioma tuberosum) (Q82.5)
. cévní NS (Q82.5)
. verukózní (Q82.5)
. 8Jiné nemoci vlásečnic
. 9Nemoc vlásečnic NS
I79*Onemocnění tepen‚ tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde
. 0*Aneuryzma aorty při nemocech zařazených jinde
Syfilitické aneuryzma aorty (A52.0+)
. 1*Aortitida při nemocech zařazených jinde
Syfilitická aortitida (A52.0+)
. 2*Periferní angiopatie při nemocech zařazených jinde
Diabetická periferní angiopatie se společnou charakteristikou .5 na čtvrtém místě (E10–E14+)
. 8*Jiná onemocnění tepen‚ tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch