X. kapitola
NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J00–J99)
Poznámka:Jestliže je popsán stav dýchací soustavy jako vyskytující se na více než jednom místě
a v seznamu není přímo zvlášť uveden‚ musí se zařadit do lokalizace anatomicky níže
položené (např. tracheobronchitida do položky bronchitida‚ J40).
Nepatří sem:některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96)
některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)
komplikace těhotenství‚ porodu a šestinedělí (O00–O99)
vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)
nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny látek (E00–E90)
poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)
novotvary (C00–D48)
příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
J00–J06Akutní infekce horních dýchacích cest
J09–J18Chřipka a zánět plic (pneumonie)
J20–J22Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí
J30–J39Jiné nemoci horních dýchacích cest
J40–J47Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí
J60–J70Nemoci plic způsobené zevními činiteli
J80–J84Jiné nemoci dýchací soustavy postihující hlavně intersticium
J85–J86Hnisavé a nekrotické stavy dolní části dýchacího ústrojí
J90–J94Jiné nemoci pohrudnice
J95–J99Jiné nemoci dýchací soustavy
Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:
J17*Zánět plic (pneumonie) při nemocech zařazených jinde
J91*Pohrudniční výpotek při stavech zařazených jinde
J99*Onemocnění dýchací soustavy při nemocech zařazených jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7