X. kapitola
NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J00–J99)
CHŘIPKA A ZÁNĚT PLIC (PNEUMONIE) (J09–J18)
J09Chřipka způsobená identifikovanými zoonózami nebo pandemickým
chřipkovým virem
Chřipka vyvolaná vyjmenovanými chřipkovými virovými kmeny zvláštní epidemiologické
důležitosti s přenosem ze zvířete na člověka nebo z člověka na člověka.
Poznámka:Pro použití této položky je potřeba se odkázat na instrukce WHO
k celosvětovému programu chřipky (GIP‚ http://www.who.int/influenza).
K vyznačení pneumonie nebo jiných projevů použijte dodatkový kód.
Nepatří sem:Haemophilem influenzae vyvolaná:
. infekce NS (A49.2)
. meningitida (G00.0)
. pneumonie (J14)
chřipka způsobená identifikovaným sezónním chřipkovým virem (J10.–)
J10Chřipka způsobená identifikovaným sezónním chřipkovým virem
Patří sem:chřipka způsobená identifikovaným virem chřipky typu B nebo C
Nepatří sem:Haemophilem influenzae vyvolaná:
. infekce NS (A49.2)
. meningitida (G00.0)
. pneumonie (J14)
chřipka způsobená identifikovanými zoonózami nebo pandemickým chřipkovým
virem (J09)
. 0Chřipka se zánětem plic‚ jiný sezónní chřipkový virus identifikován
Chřipková (broncho)pneumonie‚ sezónní chřipkový virus identifikován
. 1Chřipka s jinými projevy na dýchacím ústrojí‚ sezónní chřipkový virus identifikován
Chřipka – influenza
Chřipková(-ý):
. akutní infekce horních dýchacích cest sezónní chřipkový virus identifikován
. laryngitida
. faryngitida
. pohrudniční výpotek
. 8Chřipka s jinými projevy‚ sezónní chřipkový virus identifikován
Encefalopatie způsobená chřipkou sezónní chřipkový virus identifikován
Chřipková:
. gastroenteritida
. myokarditida (akutní)
J11Chřipka‚ virus neidentifikován
Patří sem:chřipka není uvedeno‚ zda byl specifický virus
identifikován
virová chřipka
Nepatří sem:Haemophilem influenzae vyvolaná:
. infekce NS (A49.2)
. meningitida (G00.0)
. pneumonie (J14)
. 0Chřipka se zánětem plic‚ virus neidentifikován
Chřipková (broncho)pneumonie neurčená nebo specifický virus neidentifikován
. 1Chřipka s jinými projevy na dýchacím ústrojí‚ virus neidentifikován
Chřipka – influenza NS
Chřipková(-ý):
. akutní infekce horních dýchacích cest NS nebo specifický virus neidentifikován
. laryngitida
. faryngitida
. pohrudniční výpotek
. 8Chřipka s jinými projevy‚ virus neidentifikován
Encefalopatie způsobená chřipkou NS nebo specifický virus neidentifikován
Chřipková:
. gastroenteritida
. myokarditida (akutní)
J12Virový zánět plic (pneumonie) nezařazený jinde
Patří sem:bronchopneumonie způsobená jinými viry než chřipkovými
Nepatří sem:vrozená zarděnková pneumonie (P35.0)
pneumonie:
. aspirační (způsobená):
  . NS (J69.0)
  . anestezií během:
    . porodu (O74.0)
    . těhotenství (O29.0)
    . šestinedělí (O89.0)
  . novorozence (P24.9)
  . pevnými látkami a tekutinami (J69.–)
. virová‚ vrozená (P23.0)
. při chřipce (J09J10.0J11.0)
. intersticiální NS (J84.9)
. lipoidní (J69.1)
těžký akutní respirační syndrom [SARS] (U04.9)
. 0Adenovirová pneumonie
. 1Pneumonie způsobená respiračním syncytiálním virem
. 2Pneumonie způsobená virem parainfluenzy
. 3Pneumonie způsobená lidským metapneumovirem
. 8Jiná virová pneumonie
. 9Virová pneumonie NS
J13Zánět plic‚ původce: Streptococcus pneumoniae
Bronchopneumonie‚ původce: S. pneumoniae
Nepatří sem:vrozená pneumonie‚ původce: Streptococcus pneumoniae (P23.6)
pneumonie způsobená jinými streptokoky (J15.3–J15.4)
J14Zánět plic‚ původce: Haemophilus influenzae
Bronchopneumonie‚ původce: H. influenzae
Nepatří sem:vrozená pneumonie‚ původce: H. influenzae (P23.6)
J15Bakteriální zánět plic (pneumonie) nezařazený jinde
Patří sem:bronchopneumonie způsobená jinou bakterií než S. pneumoniae a H. influenzae
Nepatří sem:chlamydiová pneumonie (J16.0)
vrozená pneumonie (P23.–)
Legionářská nemoc (A48.1)
. 0Pneumonie způsobená Klebsiellou pneumoniae
. 1Pneumonie způsobená Pseudomonádami
. 2Pneumonie způsobená Stafylokokem
. 3Pneumonie způsobená Streptokokem skupiny B
. 4Pneumonie způsobená jinými streptokoky
Nepatří sem:pneumonie‚ původce:
. Streptococcus‚ skupina B (J15.3)
. Streptococcus pneumoniae (J13)
. 5Pneumonie způsobená Escherichia coli
. 6Pneumonie způsobená jinou gramnegativní bakterií
Pneumonie způsobená:
. gramnegativní (aerobní) bakterií NS
. Serratia marcescens
. 7Pneumonie způsobená Mycoplasma pneumoniae
. 8Jiný bakteriální zánět plic
. 9Bakteriální zánět plic NS
J16Zánět plic (pneumonie) způsobený jinými infekčními organismy nezařazený
jinde
Nepatří sem:ornitóza (A70)
pneumocystóza (B59)
pneumonie:
. NS (J18.9)
. vrozená (P23.–)
. 0Chlamydiová pneumonie
. 8Pneumonie způsobená jiným infekčním organismem
J17*Zánět plic (pneumonie) při nemocech zařazených jinde
. 0*Pneumonie při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Pneumonie (při):
. aktinomykóze(A42.0+)
. antraxu (A22.1+)
. gonoree (A54.8+)
. nokardióze (A43.0+)
. infekci salmonelou (A02.2+)
. tularemii (A21.2+)
. tyfu (A01.0+)
. dávivém kašli (A37.–+)
. 1*Pneumonie při virových nemocech zařazených jinde
Pneumonie při:
. cytomegalovirové nemoci (B25.0+)
. spalničkách (B05.2+)
. zarděnkách (B06.8+)
. planých neštovicích (B01.2+)
. 2*Pneumonie při mykózách zařazených jinde
Pneumonie při:
. aspergilóze (B44.0–B44.1+)
. kandidóze (B37.1+)
. kokcidioidomykóze (B38.0–B38.2+)
. histoplazmóze (B39.–+)
. 3*Pneumonie při parazitárních nemocech zařazených jinde
Pneumonie při:
. askarióze (B77.8+)
. schistozomóze (B65.–+)
. toxoplazmóze (B58.3+)
. 8*Pneumonie při jiných nemocech zařazených jinde
Pneumonie (při):
. ornitóze (A70+)
. Q horečce (A78+)
. revmatické horečce (I00+)
. spirochetová nezařazená jinde (A69.8+)
J18Pneumonie‚ původce NS
Nepatří sem:absces plic s pneumonií (J85.1)
intersticiální nemoc plic způsobená léčivy (J70.2–J70.4)
pneumonie:
. aspirační (způsobená):
  . NS (J69.0)
  . anestezií během:
    . porodu (O74.0)
    . těhotenství (O29.0)
    . šestinedělí (O89.0)
  . novorozence (P24.9)
  . pevnými látkami a tekutinami (J69.–)
. vrozená (P23.9)
. intersticiální NS (J84.9)
. lipoidní (J69.1)
. obvykle intersticialní (J84.1)
pneumonitida způsobená zevními činiteli (J67–J70)
. 0Bronchopneumonie NS
Nepatří sem:bronchiolitida (J21.–)
. 1Laloková pneumonie NS
. 2Hypostatická pneumonie NS
. 8Jiná pneumonie‚ původce NS
. 9Pneumonie NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch