X. kapitola
NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J00–J99)
NEMOCI PLIC ZPŮSOBENÉ ZEVNÍMI ČINITELI (J60–J70)
Nepatří sem:astma zařazené pod J45.–
J60Pneumokonióza uhlokopů
Antrakosilikóza
Antrakóza
Plíce uhlokopů
Nepatří sem:s tuberkulózou v A15–A16 (J65)
J61Pneumokonióza způsobená azbestem a jinými minerálními vlákny
Azbestóza
Nepatří sem:pleurální plát (povlak) s azbestózou (J92.0)
s tuberkulózou v A15–A16 (J65)
J62Pneumokonióza způsobená prachem obsahujícím křemík
Patří sem:(masivní) silikózní fibróza plic
Nepatří sem:pneumokonióza s tuberkulózou v A15–A16 (J65)
. 0Pneumokonióza způsobená prachem mastku (talku)
. 8Pneumokonióza způsobená jiným prachem obsahujícím křemík
Silikóza NS
J63Pneumokonióza způsobená jinými anorganickými prachy
Nepatří sem:s tuberkulózou v A15–A16 (J65)
. 0Aluminóza (plic)
. 1Bauxitová fibróza (plic)
. 2Berylióza
. 3Grafitová fibróza (plic)
. 4Sideróza
. 5Stanóza
. 8Pneumokonióza způsobená jinými určenými anorganickými prachy
J64Neurčená pneumokonióza
Nepatří sem:s tuberkulózou v A15–A16 (J65)
J65Pneumokonióza spojená s tuberkulózou
Každý stav pod J60–J64 s tuberkulózou kteréhokoliv typu v A15–A16.
J66Onemocnění dýchacích cest způsobené určenými organickými prachy
Nepatří sem:bagasóza (J67.1)
farmářské plíce (J67.0)
hypersenzitivní pneumonitida způsobená organickým prachem (J67.–)
syndrom reaktivní dysfunkce dýchacích cest (J68.3)
. 0Bysinóza
Nemoc dýchacích cest způsobená prachem bavlny
. 1Onemocnění zpracovatelů lnu
. 2Kanabinóza
Nemoc zpracovatelů konopí
. 8Onemocnění dýchacích cest způsobené jinými určenými organickými prachy
J67Hypersenzitivní pneumonitida způsobená organickými prachy
Patří sem:alergická alveolitida a pneumonitida způsobená inhalovanými organickými
prachy a částečkami z hub‚ aktinomycet nebo jiného původu
Nepatří sem:pneumonitida způsobená inhalací chemikálií‚ plynů‚ dýmů a par (J68.0)
. 0Farmářské plíce
Plíce ženců
Plíce pracovníků se senem
Nemoc z tlejícího sena
. 1Bagasóza
Pracovníků s cukrovou třtinou:
. nemoc
. pneumonitida
. 2Plíce chovatelů ptáků
Nemoc nebo plíce chovatelů holubů
Nemoc nebo plíce chovatelů papoušků
. 3Suberóza
Nemoc nebo plíce obchodníků s korkem
Nemoc nebo plíce pracovníků s korkem
. 4Sladovnické plíce
Alveolitida způsobená organismem Aspergillus clavatus
. 5Plíce pracovníků s houbami
. 6Plíce loupačů javorové kůry
Alveolitida způsobená organismem Cryptostroma corticale
Cryptostromosis
. 7Plíce pracovníků úpraven vzduchu‚ zvlhčovacích (klimatizačních) zařízení
Alergická alveolitida způsobená houbami‚ termofilními aktinomycetami a jinými organismy
rostoucími v klimatizačních‚ ventilačních (vzduch upravujících) zařízeních
. 8Hypersenzitivní pneumonitida způsobená jinými organickými prachy
Plíce:
. promývačů sýrů
. pracovníků s:
  . kávou
  . rybí moučkou
. kožešníků
Sekvojóza
. 9Hypersenzitivní pneumonitida způsobená neurčeným organickým prachem
Alergická alveolitida (extrinsická) NS
Hypersenzitivní pneumonitida NS
J68Stavy dýchací soustavy způsobené inhalací chemikálií‚ plynů‚ dýmů a par
K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 0Bronchitida a pneumonitida způsobená chemikáliemi‚ plyny‚ dýmy a parami
Chemická bronchitida (akutní)
. 1Edém plic způsobený chemikáliemi‚ plyny‚ dýmy a parami
Chemický plicní edém (akutní)
. 2Zánět horních cest dýchacích způsobený chemikáliemi‚ plyny‚ dýmy a parami‚ nezařazený
jinde
. 3Jiné akutní a subakutní stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi‚ plyny‚ dýmy
a parami
Syndrom reaktivní dysfunkce dýchacích cest
. 4Chronické stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi‚ plyny dýmy a parami
Emfyzém (difuzní)(chronický) způsobená(-ý) inhalací chemikálií‚ plynů‚ dýmů
a par
Obliterativní bronchiolitida (chronická)(subakutní)
(Chronická) plicní fibróza
. 8Jiné stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi‚ plyny dýmy a parami
. 9Neurčené stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi‚ plyny‚ dýmy a parami
J69Pneumonie způsobená pevnými a tekutými látkami
K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
Nepatří sem:novorozenecké aspirační syndromy (P24.–)
. 0Pneumonie způsobená potravou a zvratky
Aspirační pneumonie (způsobená):
. NS
. potravou (regurgitovanou)
. žaludečními šťávami
. mlékem
. zvratky
Nepatří sem:Mendelsonův syndrom (J95.4)
. 1Pneumonie způsobená oleji a esencemi
Lipoidní pneumonie
. 8Pneumonie způsobená jinými pevnými a tekutými látkami
Pneumonie způsobená aspirací krve
J70Stavy dýchací soustavy způsobené jinými zevními činiteli
K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 0Akutní plicní projevy způsobené zářením
Radiační pneumonie
. 1Chronické a jiné plicní projevy způsobené zářením
Fibróza plic po ozáření
. 2Akutní plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
. 3Chronická plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
. 4Plicní intersticiální onemocnění způsobené léčivy NS
. 8Stavy dýchací soustavy způsobené jinými určenými zevními činiteli
. 9Stavy dýchací soustavy způsobené neurčeným zevním činitelem
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch