X. kapitola
NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J00–J99)
JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY POSTIHUJÍCÍ HLAVNĚ INTERSTICIUM
(J80–J84)
J80Syndrom dechové tísně dospělých
Nemoc hyalinních membrán dospělých
J81Plicní edém
Akutní edém plic
Plicní kongesce (pasivní)
Nepatří sem:hypostatická pneumonie (J18.2)
plicní edém:
. chemický (akutní) (J68.1)
. způsobený zevními činiteli (J60–J70)
. se srdeční nemocí NS nebo selháním srdce (I50.1)
J82Plicní eozinofilie nezařazená jinde
Eozinofilní astma
Loefflerova pneumonie
Tropická (plicní) eozinofilie NS
Nepatří sem:způsobená:
. aspergilózou (B44)
. léčivy (J70.2–J70.4)
. určenou parazitární infekcí (B50–B83)
. systémovým onemocněním pojivové tkáně (M30–M36)
J84Jiné intersticiální plicní nemoci
Nepatří sem:intersticiální onemocnění plic způsobené léčivy (J70.2–J70.4)
intersticiální emfyzém (J98.2)
plicní nemoci způsobené zevními činiteli (J60–J70)
lymfoidní intersticiální pneumonie vyvolaná onemocněním virem lidské
imunodeficience [HIV] (B22.1)
. 0Alveolární a parietoalveolární stavy
Alveolární proteinóza
Plicní alveolární mikrolitiáza
. 1Jiné intersticiální plicní nemoci s fibrózou
Difuzní plicní fibróza
Fibrozující alveolitida (kryptogenní)
Syndrom Hammanův–Richův
Idiopatická plicní fibróza
Obvyklá intersticiální pneumonie
Nepatří sem:plicní fibróza (chronická):
. způsobená inhalaci chemikálií‚ plynů‚ dýmů nebo par (J68.4)
. po ozáření (J70.1)
. 8Jiné určené intersticiální plicní nemoci
. 9Intersticiální plicní nemoc NS
Intersticiální pneumonie NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch