X. kapitola
NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J00–J99)
HNISAVÉ A NEKROTICKÉ STAVY DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ (J85–J86)
J85Absces plic a mezihrudí (mediastina)
. 0Gangréna a nekróza plic
. 1Absces plic s pneumonií
Nepatří sem:s pneumonií způsobenou určeným organismem (J09–J16)
. 2Absces plic bez pneumonie
Absces plic NS
. 3Absces mediastina
J86Pyotorax
Patří sem:absces:
. pohrudnice
. hrudníku
empyém
pyopneumotorax
K vyznačení infekčního agens Ize použít dodatkový kód (B95–B97).
Nepatří sem:způsobený tuberkulózou (A15–A16)
. 0Pyotorax s píštělí
. 9Pyotorax bez píštěle
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch