X. kapitola
NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J00–J99)
JINÉ NEMOCI POHRUDNICE (J90–J94)
J90Pohrudniční výpotek nezařazený jinde
Zánět pohrudnice s výpotkem
Nepatří sem:chylózní (pohrudniční) výpotek (J94.0)
zánět pohrudnice (pleuritida) NS (R09.1)
tuberkulózní (A15–A16)
J91*Pohrudniční výpotek při stavech zařazených jinde
J92Pohrudniční povlaky (pláty)
Patří sem:ztluštění pohrudnice
. 0Pohrudníční povlak (plát) s obsahem azbestu
. 9Pohrudníční povlak (plát) bez azbestu
Pohrudniční povlak (plát) NS
J93Pneumotorax
Nepatří sem:pneumotorax:
. vrozený nebo perinatální (P25.1)
. úrazový (S27.0)
. tuberkulózní (současné onemocnění) (A15–A16)
pyopneumotorax (J86.–)
. 0Spontánní tenzní pneumotorax
. 1Jiný spontánní pneumotorax
. 8Jiný pneumotorax
. 9Pneumotorax NS
J94Jiné pohrudniční stavy
Nepatří sem:zánět pohrudnice (pleuritida) NS (R09.1)
úrazový:
. hemopneumotorax (S27.2)
. hemotorax (S27.1)
tuberkulózní pleurální stavy (současné onemocnění) (A15–A16)
. 0Chylózní výpotek
Chyliformní výpotek
. 1Fibrotorax
. 2Hemotorax
Hemopneumotorax
. 8Jiné určené pohrudniční stavy
Hydrotorax
. 9Pohrudniční stav NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch