X. kapitola
NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J00–J99)
JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J95–J99)
J95Stavy dýchací soustavy po výkonech nezařazené jinde
Nepatří sem:emfyzém (podkožní) vyplývající z výkonu (T81.8)
plicní projevy způsobené zářením (J70.0–J70.1)
. 0Špatná funkce tracheostomie
Krvácení z tracheostomického ústí
Ucpání tracheostomického průchodu
Sepse tracheostomického ústí
Tracheoezofageální píštěl po tracheostomii
. 1Akutní plicní nedostatečnost po hrudní operaci
. 2Akutní plicní nedostatečnost po mimohrudní operaci
. 3Chronická plicní nedostatečnost po operaci
. 4Mendelsonův syndrom
Chemický zánět plic v důsledku aspirace během anestezie
Nepatří sem:komplikující:
. porod (O74.0)
. těhotenství (O29.0)
. šestinedělí (O89.0)
. 5Subglotická stenóza po výkonu
. 8Jiné poruchy dýchací soustavy po výkonech
. 9Porucha dýchací soustavy po výkonu NS
J96Respirační selhání nezařazené jinde
Následující doplňková subklasifikace je k dispozici pro případné použití s položkou J96.
0 Typ I [hypoxický]
1 Typ II [hyperkapnický]
9 Typ nespecifikován
Nepatří sem:kardiorespirační selhání (R09.2)
respirační selhání po výkonu (J95.–)
respirační zástava (R09.2)
syndrom dechové tísně:
. u dospělého (J80)
. u novorozence (P22.–)
. 0Akutní respirační selhání
. 1Chronické respirační selhání
. 9Respirační selhání NS
J98Jiné poruchy dýchací soustavy
Nepatří sem:apnoe:
. NS (R06.8)
. novorozence (P28.4)
. spánková (G47.3)
  . novorozence (P28.3)
. 0Nemoci bronchu nezařazené jinde
Broncholitiáza
Kalcifikace bronchu
Stenóza
Vřed
Tracheobronchiální:
. kolaps
. dyskinesie
. 1Plicní kolaps
Atelektáza
Kolaps plíce
Nepatří sem:atelektáza:
. novorozence (P28.0–P28.1)
. tuberkulózní (současné onemocnění) (A15–A16)
. 2Intersticiální emfyzém
Mediastinální emfyzém
Nepatří sem:emfyzém:
. NS (J43.9)
. u plodu nebo novorozence (P25.0)
. operační (podkožní) (T81.8)
. úrazový podkožní (T79.7)
. 3Kompenzační emfyzém
. 4Jiná onemocnění plic
Kalcifikace – zvápenatění – plic
Cystická plicní nemoc (získaná)
Plicní nemoc NS
Pulmolitiáza
. 5Nemoci mediastina nezařazené jinde
Fibróza mezihrudí – mediastina
Kýla
Retrakce
Mediastinitida – zánět mezihrudí
Nepatří sem:absces mediastina (J85.3)
. 6Onemocnění bránice (diafragmy)
Zánět bránice
Obrna bránice
Relaxace
Nepatří sem:vrozené vady bránice nezařazené jinde (Q79.1)
brániční kýla (K44.–)
. vrozená (Q79.0)
. 8Jiná určená onemocnění dýchací soustavy
. 9Onemocnění dýchací soustavy NS
(Chronická) respirační nemoc NS
J99*Onemocnění dýchací soustavy při nemocech zařazených jinde
. 0*Revmatická plicní nemoc (M05.1+)
. 1*Onemocnění dýchací soustavy při jiných difuzních onemocněních pojivové tkáně
zařazených jinde
Respirační onemocnění při:
. dermatomyozitidě (M33.0–M33.1+)
. granulomatóze s polyangiitidou (M31.3+)
. polymyozitidě (M33.2+)
. sicca syndromu [Sjögrenově] (M35.0+)
. systémové(-m):
  . lupus erythematodes (M32.1+)
  . skleróze (M34.8+)
. Wegenerově granulomatóze (M31.3+)
. 8*Onemocnění dýchací soustavy při jiných nemocech zařazených jinde
Respirační onemocnění při:
. amébóze (A06.5+)
. ankylozující spondylitidě (M45+)
. kryoglobulinemii (D89.1+)
. sporotrichóze (B42.0+)
. syfilis (A52.7+)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch