XI. kapitola
NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K00–K93)
NEMOCI JÍCNU‚ ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU (K20–K31)
Nepatří sem:hiátová hernie (K44.–)
K20Zánět jícnu (ezofagitida)
Absces jícnu
Ezofagitida:
. NS
. chemická
. peptická
K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
Nepatří sem:eroze jícnu (K22.1)
jícnový reflux (K21.0)
s gastroezofageálním refluxním onemocněním (K21.0)
K21Gastroezofageální refluxní onemocnění
. 0Gastroezofageální refluxní onemocnění s ezofagitidou
Refluxní zánět jícnu
. 9Gastroezofageální refluxní onemocnění bez ezofagitidy
Jícnový reflux NS
K22Jiné nemoci jícnu
Nepatří sem:jícnové varixy (I85.–)
. 0Achalázie kardie
Achalázie NS
Kardiospazmus
Nepatří sem:vrozený kardiospazmus (Q39.5)
. 1Vřed jícnu
Eroze jícnu
Vřed jícnu:
. NS
. způsobený požitím:
  . chemikálií
  . drog a léků
. fungózní
. peptický
Ulcerující ezofagitida
K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
. 2Neprůchodnost (obstrukce) jícnu
Diafragma jícnu (získaná)
Komprese jícnu
Zúžení
Stenóza
Striktura
Nepatří sem:Vrozené vady jícnu:
. stenóza a striktura (Q39.3)
. diafragma (W39.4)
. 3Perforace jícnu
Ruptura ezofagu
Nepatří sem:úrazová perforace (hrudního) jícnu (S27.8)
. 4Dyskineze jícnu
Jícnový spazmus
Vývrtkový jícen
Difuzní ezofageální spazmus
Nepatří sem:kardiospazmus (K22.0)
. 5Divertikl jícnu‚ získaný
Získaná výchlipka jícnu
Nepatří sem:(vrozený) divertikl jícnu (Q39.6)
. 6Gastroezofageální laceračně hemoragický syndrom
Malloryho–Weissův syndrom
. 7Barrettův jícen
Barrettova nemoc
Barretův syndrom
Nepatří sem:Barrettův vřed (K22.1)
. 8Jiné určené nemoci jícnu
Krvácení z jícnu NS
. 9Nemoc jícnu NS
K23*Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde
. 0*Tuberkulózní ezofagitida (A18.8+)
. 1*Megaoezofagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
. 8*Onemocnění jícnu při jiných nemocech zařazených jinde
Následující členění na čtvrtém místě je určeno pro použití u položek K25–K28:
. 0Akutní s krvácením
. 1Akutní s perforací
. 2Akutní s krvácením i s perforací
. 3Akutní bez krvácení nebo perforace
. 4Chronický nebo neurčený s krvácením
. 5Chronický nebo neurčený s perforací
. 6Chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
. 7Chronický bez krvácení nebo perforace
. 9Neurčený jako akutní nebo chronický bez krvácení nebo perforace
K25Žaludeční vřed [ulcus ventriculi]
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou K25]
Patří sem:eroze (akutní) žaludku
vřed peptický
. pyloru – vrátníku
. žaludku
Jestliže je způsobený léčivy‚ k vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin
(Kapitola XX.).
Nepatří sem:akutní hemoragická erozivní gastritida (K29.0)
peptický vřed NS (K27.–)
K26Dvanáctníkový vřed [ulcus duodeni]
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou K25]
Patří sem:(akutní) eroze dvanáctníku
vřed (peptický):
. dvanáctníku
. postpylorický
Jestliže je způsobený léčivy‚ k vyznačení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin
(Kapitola XX.).
Nepatří sem:peptický vřed NS (K27.–)
K27Peptický vřed neurčené lokalizace
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou K25]
Patří sem:gastroduodenální vřed NS
peptický vřed NS
Nepatří sem:peptický vřed u novorozence (P78.8)
K28Gastrojejunální vřed
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkou K25]
Patří sem:vřed (peptický) nebo eroze:
. anastomotický(-á)
. gastrokolický(-á)
. gastrointestinální
. gastrojejunální
. jejunální
. marginální
. stromální
Nepatří sem:primární vřed tenkého střeva (K63.3)
K29Zánět žaludku [gastritis] a dvanáctníku [duodenitis]
Nepatří sem:eozinofilní gastritida nebo gastroenteritida (K52.8)
Zollingerův–Ellisonův syndrom (E16.4)
. 0Akutní hemoragická gastritida
Akutní (erozivní) zánět žaludku s krvácením
Nepatří sem:eroze (akutní) žaludku (K25.–)
. 1Jiná akutní gastritida
. 2Alkoholická gastritida
. 3Chronická superficiální gastritida
. 4Chronická atrofická gastritida
Atrofie žaludku
. 5Chronická gastritida NS
Chronická gastritida:
. antrální
. fundická
. 6Jiná gastritida
Obrovská hypertrofická gastritida
Granulomatózní gastritida
Ménétrierova nemoc
Nepatří sem:s gastroezofageálním refluxním onemocněním (K21.0)
s chronickou gastritidou spojenou s Helicobacter pylori (K29.5)
. 7Gastritida NS
. 8Zánět dvanáctníku (duodenitida)
. 9Gastroduodenitida NS
K30Funkční dyspepsie
Trávicí potíže
Nepatří sem:dyspepsie:
. NS (R10.1)
. nervová (F45.3)
. neurotická (F45.3)
. psychogenní (F45.3)
pálení žáhy (R12)
K31Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku
Patří sem:funkční onemocnění žaludku
Nepatří sem:divertikl dvanáctníku (K57.0–K57.1)
gastrointestinální krvácení (K92.0–K92.2)
. 0Akutní dilatace (rozšíření) žaludku
Akutní roztažení žaludku
. 1Hypertrofická stenóza pyloru dospělých
Stenóza pyloru NS
Nepatří sem:vrozená nebo dětská stenóza pyloru (Q40.0)
. 2Sutkovitá striktura a stenóza žaludku
Žaludek tvaru přesýpacích hodin
Nepatří sem:vrozený sutkovitý žaludek‚ tvaru přesýpacích hodin (Q40.2)
sutkovitá kontrakce žaludku (K31.8)
. 3Pylorospazmus nezařazený jinde
Nepatří sem:pylorospazmus:
. vrozený nebo dětský (Q40.0)
. neurotický (F45.3)
. psychogenní (F45.3)
. 4Divertikl žaludku
Nepatří sem:vrozený divertikl žaludku (Q40.2)
. 5Neprůchodnost dvanáctníku
Zaškrcení dvanáctníku
Stenóza
Striktura
Duodenální ileus (chronický)
Nepatří sem:vrozená stenóza dvanáctníku (Q41.0)
. 6Píštěl žaludku a dvanáctníku
Gastrokolická píštěl
Gastrojejunokolická píštěl
. 7Polyp žaludku a dvanáctníku
Nepatří sem:adenomatózní polyp žaludku (D13.1)
. 8Jiné určené nemoci žaludku a dvanáctníku
Gastroptóza – snížení žaludku
Sutkovitá kontrakce žaludku
Achlorhydrie
. 9Nemoc žaludku a dvanáctníku NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch