XI. kapitola
NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K00–K93)
KÝLY (K40–K46)
Poznámka:Kýla se současnou gangrénou i neprůchodností se zařazuje do položky kýly s gangrénou.
Patří sem:kýla:
. získaná
. vrozená [mimo brániční nebo hiátovou]
. návratná
K40Tříselná kýla [hernia inguinalis]
Patří sem:(měkké tříslo) bubonokéla
tříselná kýla:
. NS
. přímá
. dvojitá
. nepřímá
. šikmá
skrotální kýla
. 0Oboustranná tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény
. 1Oboustranná tříselná kýla s gangrénou
. 2Oboustranná tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
Oboustranná tříselná kýla NS
. 3Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény
Třiselná kýla (jednostranná):
. způsobující neprůchodnost bez gangrény
. uskřinutá – inkarcerovaná
. nereponovatelná – ireponibilní
. zaškrcená – strangulovaná
. 4Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla s gangrénou
Tříselná kýla NS s gangrénou
. 9Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
Tříselná kýla (jednostranná) NS
K41Stehenní kýla [hernia femoralis]
. 0Oboustranná stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény
. 1Oboustranná stehenní kýla s gangrénou
. 2Oboustranná stehenní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
Oboustranná stehenní kýla NS
. 3Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény
Stehenní kýla (jednostranná):
. způsobující neprůchodnost bez gangrény
. uskřinutá – inkarcerovaná
. nereponovatelná – ireponibilní
. zaškrcená – strangulovaná
. 4Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla s gangrénou
. 9Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
Stehenní kýla (jednostranná) NS
K42Pupeční kýla [hernia umbilicalis]
Patří sem:paraumbilikální hernie
Nepatří sem:omfalokéla (Q79.2)
. 0Pupeční kýla s neprůchodností bez gangrény
Pupeční kýla:
. způsobující neprůchodnost bez gangrény
. uskřinutá – inkarcerovaná
. nereponovatelná – ireponibilní
. zaškrcená – strangulovaná
. 1Pupeční kýla s gangrénou
Gangrenózní umbilikální hernie
. 9Pupeční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
Pupeční kýla NS
K43Břišní kýla [hernia ventralis]
. 0Kýla v jizvě s neprůchodností bez gangrény
Kýla v jizvě:
. způsobující neprůchodnost bez gangrény
. uskřinutá – inkarcerovaná
. nereponovatelná – ireponibilní
. zaškrcená – strangulovaná
. 1Kýla v jizvě s gangrénou
Gangrenózní kýla v jizvě
. 2Kýla v jizvě bez neprůchodnosti nebo gangrény
Kýla v jizvě NS
. 3Parastomická kýla s obstrukcí‚ bez gangrény
Parastomická kýla:
. způsobující neprůchodnost bez gangrény
. uskřinutá – inkarcerovaná
. nereponovatelná – ireponibilní
. zaškrcená – strangulovaná
. 4Parastomická kýla s gangrénou
Gangrenózní parastomická kýla
. 5Parastomická kýla bez obstrukce nebo gangrény
Parastomická kýla NS
. 6Jiná a nespecifikovaná břišní kýla s obstrukcí‚ bez gangrény
Kýla:
. epigastrická
. hypogastrická
. laterální břišní kýla
. subxifoidální
. ve střední čáře
Jakýkoliv stav uvedený pod K43.6
. způsobující neprůchodnost bez gangrény
. uskřinutá – inkarcerovaná
. nereponovatelná – ireponibilní
. zaškrcená – strangulovaná
. 7Jiná a nespecifikovaná břišní kýla s gangrénou
Jakýkoliv stav uvedený pod K43.6 určený jako gangronózní
. 9Jiná a nespecifikovaná břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
Břišní kýla NS
K44Brániční kýla [hernia diaphragmatica]
Patří sem:hiátová kýla (ezofageální)(skluzná)
paraezofageální kýla
získaný krátký jícen (Barrettův)
Nepatří sem:vrozená kýla:
. brániční (Q79.0)
. hiátová (Q40.1)
. 0Brániční kýla s neprůchodností bez gangrény
Bránični kýla (paraezofageální):
. způsobující neprůchodnost bez gangrény
. uskřinutá
. nereponovatelná
. zaškrcená
. 1Brániční kýla s gangrénou
Gangrenózní diafragmatická hernie
. 9Brániční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
Diafragmatická hernie NS
K45Jiné břišní kýly
Patří sem:kýla:
. ischiadická
. obturatorní
. pudendální
. retroperitoneální
. lumbální
. břišní‚ určené lokalizace nezařazená jinde
. 0Jiná určená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
Kterákoliv kýla uvedená v K45:
. způsobující neprůchodnost bez gangrény
. uskřinutá – inkarcerovaná
. nereponovatelná – ireponibilní
. zaškrcená – strangulovaná
. 1Jiná určená břišní kýla s gangrénou
Kterýkoliv stav uvedený v K45 určený jako gangrenózní
. 8Jiná určená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K46Neurčená břišní kýla
Patří sem:enterokéla
epiplokéla
kýla:
. NS
. intersticiální
. intraabdominální
. intestinální
Nepatří sem:poševní enterokéla (N81.5)
. 0Neurčená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
Kterákoliv kýla uvedená v K46:
. způsobující neprůchodnost bez gangrény
. uskřinutá – inkarcerovaná
. nereponovatelná – ireponibilní
. zaškrcená – strangulovaná
. 1Neurčená břišní kýla s gangrénou
Kterákoliv uvedená v K46‚ určená jako gangrenózní
. 9Neurčená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
Břišní kýla NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch