XI. kapitola
NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K00–K93)
JINÉ NEMOCI STŘEV (K55–K64)
K55Vaskulární onemocnění střeva
Nepatří sem:nekrotizující enterokolitida u plodu a novorozence (P77)
. 0Akutní vaskulární onemocnění střeva
Akutní:
. fulminantní ischemická kolitida
. infarkt střevní
. ischemie tenkého střeva
Mezenterické (tepny)(žíly):
. embolie
. infarkt
. trombóza
Subakutní ischemická kolitida
. 1Chronická vaskulární onemocnění střeva
Chronická ischemická:
. kolitida
. enteritida
. enterokolitida
Ischemická striktura střeva
Mezenterická:
. vaskulární insuficience
. ateroskleróza
. 2Angiodysplázie tračníku
. 8Jiná vaskulární onemocnění střeva
. 9Vaskulární onemocnění střeva NS
Ischemická:
. kolitida NS
. enteritida
. enterokolitida
K56Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly
Nepatří sem:vrozená striktura nebo stenóza střeva (Q41–Q42)
ischemická striktura střeva (K55.1)
mekoniový ileus (E84.1)
neprůchodnost dvanáctníku (K31.5)
pooperační střevní neprůchodnost (K91.3)
stenóza řiti a konečníku (K62.4)
s kýlou (K40–K46)
. 0Paralytický ileus
Paréza:
. trávicí trubice
. tlustého střeva
. tenkého střeva
Nepatří sem:obstrukční ileus NS (K56.6)
ileus způsobený žlučovým kamenem (K56.3)
ileus NS (K56.7)
. 1Intususcepce
Intususcepce nebo invaginace:
. trávicí trubice
. tenkého střeva
. tlustého střeva
. konečníku
Nepatří sem:intususcepce apendixu (K38.8)
. 2Volvulus
Strangulace trávicí trubice‚ tenkého střeva‚ tlustého střeva
Torze
Zauzlení
. 3Ileus způsobený žlučovým kamenem
Neprůchodnost střeva způsobená žlučovým kamenem
. 4Jiné ucpání střeva
Enterolit
Ucpání:
. tračníku
. fekální
. 5Střevní adheze (pruhy) s neprůchodností
Peritoneální adheze (pruhy) se střevní neprůchodností
. 6Jiná a neurčená střevní neprůchodnost
Nepatří sem:jiná a neurčená střední obstrukce u novorozence klasifikovaná (P76.8P76.9)
Enterostenosis
Obstrukční ileus NS
Okluze tračníku‚ tlustého střeva‚ střeva
Stenóza
Striktura
. 7Ileus NS
K57Divertikulární nemoc střeva
Patří sem:divertikulitida (tenkého) (tlustého) střeva
divertikulóza
divertikl
Nepatří sem:vrozený divertikl střeva (Q43.8)
divertikl apendixu (K38.2)
Meckelův divertikl (Q43.0)
. 0Divertikulární nemoc tenkého střeva s perforací a abscesem
Divertikulární nemoc tenkého střeva s peritonitidou
Nepatří sem:divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva s perforací a abscesem (K57.4)
. 1Divertikulární nemoc tenkého střeva bez perforace nebo abscesu
Divertikulární nemoc tenkého střeva NS
Nepatří sem:divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva bez perforace nebo abscesu
(K57.5)
. 2Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací a abscesem
Divertikulární nemoc tračníku s peritonitidou
Nepatří sem:divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva s perforací a abscesem (K57.4)
. 3Divertikulární nemoc tlustého střeva bez perforace nebo abscesu
Divertikulární nemoc tračníku NS
Nepatří sem:divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva bez perforace nebo abscesu
(K57.5)
. 4Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva s perforací a abscesem
Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva s peritonitidou
. 5Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva bez perforace nebo abscesu
Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva NS
. 8Divertikulární nemoc neurčené části střeva s perforací a abscesem
Divertikulární nemoc střeva NS s peritonitidou
. 9Divertikulární nemoc neurčené části střeva bez perforace nebo abscesu
Divertikulární nemoc střeva NS
K58Syndrom dráždivého střeva
Patří sem:dráždivý tračník
. 0Syndrom dráždivého střeva s průjmem
. 9Syndrom dráždivého střeva bez průjmu
Syndrom dráždivého střeva NS
K59Jiné funkční střevní poruchy
Nepatří sem:změny vlastnosti střev NS (R19.4)
funkční onemocnění žaludku (K31.–)
střevní malabsorpce (K90.–)
psychogenní střevní poruchy (F45.3)
. 0Zácpa
. 1Funkční průjem
. 2Neurogenní střevo nezařazené jinde
. 3Megakolon nezařazené jinde
Dilatace tračníku
Toxické megakolon
K vyznačení toxické látky lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
Nepatří sem:megakolon (pro)(při):
. Chagasově nemoci (B57.3)
. Clostridium difficile (A04.7)
. vrozené (aganglionické) (Q43.1)
. Hirschsprungově nemoci (Q43.1)
. 4Řitní spazmus
Proctalgia fugax
. 8Jiné určené funkční poruchy střev
Atonie tračníku
. 9Funkční střevní poruchy NS
K60Trhlina a píštěl řitní a konečníkové krajiny
Nepatří sem:s abscesem nebo celulitidou (K61.–)
. 0Akutní řitní trhlina
. 1Chronická řitní trhlina
. 2Řitní trhlina NS
. 3Řitní píštěl
. 4Konečníková píštěl
Píštěl z konečníku do kůže
Nepatří sem:rektovaginální píštěl (N82.3)
vezikorektální píštěl (N32.1)
. 5Anorektální píštěl
K61Absces řitní a konečníkové krajiny
Patří sem:absces řitní (anální) a konečníkové (rektální)
krajiny s nebo bez píštěle
celulitida
. 0Absces řiti
Perianální absces
Nepatří sem:absces intrasfinkterický (K61.4)
. 1Absces konečníku
Perirektální absces
Nepatří sem:absces ischiorektální (K61.3)
. 2Anorektální absces
. 3Ischiorektální absces
Absces fossae ischiorectalis
. 4Intrasfinkterický absces
K62Jiné nemoci řiti a konečníku
Patří sem:řitní kanál
Nepatří sem:špatná funkce kolostomie nebo enterostomie (K91.4)
inkontinence stolice (R15)
hemoroidy (K64.–)
ulcerózní (chronická) proktitida (K51.2)
. 0Polyp řiti
. 1Polyp konečníku
Nepatří sem:adenomatózní polyp (D12.8)
. 2Anální prolaps (výhřez)
Výhřez řitního kanálu
. 3Výhřez konečníku [prolapsus recti]
Výhřez sliznice konečníku
. 4Stenóza řiti a konečníku
Striktura (sfinkteru – svěrače) řiti
. 5Krvácení z řiti a konečníku
Nepatří sem:novorozenecké krvácení z konečníku (konečníkové) (P54.2)
. 6Vřed řiti a konečníku
Vřed:
. solitární
. sterkorální
Nepatří sem:trhlina a píštěl řitní a konečníkové krajiny (K60.–)
při ulcerózní kolitidě (K51.–)
. 7Radiační proktitida
. 8Jiné určené nemoci řiti a konečníku
Proktitida NS
. 9Nemoc řiti a konečníku NS
K63Jiné nemoci střev
. 0Absces střeva
Nepatří sem:absces:
. řitní a konečníkové krajiny (K61.–)
. apendixu (K35.3)
s divertikulární nemocí (K57.–)
. 1Perforace střeva (neúrazová)
Nepatří sem:perforace (neúrazová):
. apendixu (K35.2K35.3)
. dvanáctníku (K26.–)
s divertikulární nemocí (K57.–)
. 2Píštěl střeva
Nepatří sem:píštěl:
. řitní a konečníkové krajiny (K60.–)
. apendixu (K38.3)
. dvanáctníku (K31.6)
. mezi střevem a genitálem ženy (N82.2–N82.4)
. vezikointestinální (N32.1)
. 3Vřed střeva
Primární vřed tenkého střeva
Nepatří sem:vřed:
. řiti nebo konečníku (K62.6)
. dvanáctníku (K26.–)
. gastrointestinální (K28.–)
. gastrojejunální (K28.–)
. jejunální (K28.–)
. peptický‚ neurčené lokalizace (K27.–)
ulcerózní kolitida (K51.–)
. 4Enteroptóza
. 5Polyp tlustého střeva
Nepatří sem:adenomatózní polyp tlustého střeva (D12.6)
polypóza tračníku (D12.6)
. 8Jiné určené nemoci střeva
. 9Nemoc střeva NS
K64Hemoroidy a perianální žilní trombóza
Patří sem:hemoroidy (konečníku)
Nepatří sem:komplikující:
. porod nebo šestinedělí (O87.2)
. těhotenství (O22.4)
. 0Hemoroidy prvního stupně
Hemoroidy‚ stadium 1
Hemoroidy (krvácející) bez prolapsu mimo anální kanál
. 1Hemoroidy druhého stupně
Hemoroidy‚ stadium 2
Hemoroidy (krvácející) prolabující při napětí‚ ale spontánně retrahující
. 2Hemoroidy třetího stupně
Hemoroidy‚ stadium 3
Hemoroidy (krvácející) prolabující při napětí a vyžadující manuální repozici do análního kanálu
. 3Hemoroidy čtvrtého stupně
Hemoroidy‚ stadium 4
Hemoroidy (krvácející) s prolabující tkání‚ které nemohou být manuálně reponovány
. 4Reziduální hemoroidální kožní protuberance
Kožní protuberance řiti
. 5Perianální žilní trombóza
Perianální hematom
. 8Jiné určené hemoroidy
. 9Hemoroidy NS
Hemoroidy (krvácející):
. NS
. bez uvedeného stupně
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch