XI. kapitola
NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K00–K93)
NEMOCI JATER (K70–K77)
Nepatří sem:hemochromatóza (E83.1)
žloutenka NS (R17)
Reyeův syndrom (G93.7)
virová hepatitida (B15–B19)
Wilsonova nemoc (E83.0)
K70Alkoholické onemocnění jater
. 0Alkoholické ztučnění jater
. 1Alkoholický zánět jater (akutní hepatitida)
. 2Alkoholická fibróza a skleróza jater
. 3Alkoholická cirhóza jater
Alkoholická cirhóza NS
. 4Alkoholické jaterní selhání
Alkoholické jaterní selhání:
. NS
. akutní
. chronické
. subakutní
. s nebo bez hepatálního kómatu
. 9Alkoholické onemocnění jater NS
K71Toxická onemocnění jater
Patří sem:léky způsobené:
. jaterní onemocnění z přecitlivělosti (nepředvídatelné)
. jaterní onemocnění toxické (předvídatelné)
K vyznačení toxického agens lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
Nepatří sem:alkoholické onemocnění jater (K70.–)
Buddův–Chiariho syndrom (I82.0)
. 0Toxická nemoc jater s cholestázou
Cholestáza s poškozením jaterních buněk
Čistá cholestáza
. 1Toxická nemoc jater s nekrózou jater
Jaterní selhání (akutní)(chronické) způsobené léčivy
. 2Toxická nemoc jater s akutní hepatitidou
. 3Toxická nemoc jater s chronickou perzistující hepatitidou
. 4Toxická nemoc jater s chronickou lobulární hepatitidou
. 5Toxická nemoc jater s chronickou aktivní hepatitidou
Toxická nemoc jater s lupoidní hepatitidou
. 6Toxická nemoc jater s hepatitidou nezařazená jinde
. 7Toxická nemoc jater s fibrózou a cirhózou jater
. 8Toxická nemoc jater s jinými onemocněními jater
Toxická nemoc jater s:
. ložiskovou nodulární hyperplazií
. jaterními granulómy
. peliózou jater
. venookluzivním onemocněním jater
. 9Toxická nemoc jater NS
K72Selhání jater nezařazené jinde
Patří sem:jaterní:
. kóma NS
. encefalopatie NS
hepatitida:
. fulminantní nezařazená jinde‚ se selháním jater
. maligní
jaterní (buněčná) nekróza se selháním jater
žlutá jaterní atrofie nebo dystrofie
Nepatří sem:alkoholické selhání jater (K70.4)
selhání jater komplikující:
. potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07O08.8)
. těhotenství‚ porod a šestinedělí (O26.6)
žloutenka plodu a novorozence (P55–P59)
virová hepatitida (B15–B19)
s toxickou nemocí jater s mitrozou (K71.1)
. 0Akutní nebo subakutní selhání jater
Akutní nevirová hepatitida NS
Selhání jater s pozdním nástupem
. 1Chronické selhání jater
. 9Selhání jater NS
K73Chronický zánět jater [hepatitis chronica] nezařazený jinde
Nepatří sem:hepatitida (chronická):
. alkoholická (K70.1)
. způsobená léčivy (K71.–)
. granulomatózní nezařazená jinde (K75.3)
. nespecifická‚ reaktivní (K75.2)
. virová (B15–B19)
. 0Chronická perzistující hepatitida nezařazená jinde
. 1Chronická lobulární hepatitida nezařazená jinde
. 2Chronická aktivní hepatitida nezařazená jinde
. 8Jiná chronická hepatitida nezařazená jinde
. 9Chronická hepatitida NS
K74Fibróza a cirhóza jater
Nepatří sem:alkoholická fibróza jater (K70.2)
skleróza jater u kardiaků (K76.1)
cirhóza (jater):
. alkoholická (K70.3)
. vrozená (P78.8)
s toxickým onemocněním jater (K71.7)
. 0Jaterní fibróza
. 1Jaterní skleróza
. 2Jaterní fibróza s jaterní sklerózou
. 3Primární biliární cirhóza
Chronická nehnisavá destruktivní cholangitida
. 4Sekundární biliární cirhóza
. 5Biliární cirhóza NS
. 6Jiná a neurčená cirhóza jater
Cirhóza (jater):
. NS
. kryptogenní
. makronodulární
. mikronodulární
. smíšeného typu
. portální
. postnekrotická
K75Jiné zánětlivé nemoci jater
Nepatří sem:chronická hepatitida nezařazená jinde (K73.–)
hepatitida:
. akutní nebo subakutní:
  . NS (B17.9)
  . nevirová (K72.0)
. virová (B15–B19)
toxická nemoc jater (K71.–)
. 0Absces jater
Jaterní absces:
. NS
. cholangitický
. hematogenní
. lymfogenní
. pyleflebitický
Nepatří sem:amébový jaterní absces (A06.4+K77.0*)
cholangitida bez jaterního abscesu (K83.0)
pyleflebitida bez jaterního abscesu (K75.1)
. 1Flebitida portální žíly
Pyleflebitida
Nepatří sem:pyleflebitický jaterní absces (K75.0)
. 2Nespecifická reaktivní hepatitida
. 3Granulomatózní hepatitida nezařazená jinde
. 4Autoimunitní hepatitida
Lupoidní hepatitida nezařazená jinde
. 8Jiné určené zánětlivé nemoci jater
Nealkoholická steatohepatitida (NASH)
. 9Zánětlivá nemoc jater NS
Hepatitida NS
K76Jiné nemoci jater
Nepatří sem:alkoholické jaterní onemocnění (K70.–)
amyloidóza jater (E85.–)
cystické onemocnění jater (vrozené) (Q44.6)
trombóza jaterní žíly (I82.0)
hepatomegalie NS (R16.0)
trombóza portální žíly (I81)
toxická jaterní nemoc (K71.–)
. 0Ztučnění (steatóza) jater nezařazené jinde
Nealkoholické ztučnění jater (NAFLD)
Nepatří sem:nealkoholická steatohepatitida (K75.8)
. 1Chronické pasivní městnání v játrech
Srdeční:
. cirhóza (tzv.) jater
. skleróza
. 2Centrální hemoragická nekróza jater
Nepatří sem:jaterní nekróza s jaterním selháním (K72.–)
. 3Infarkt jater
. 4Pelióza jater
Jaterní angiomatóza
. 5Venookluzivní onemocnění jater
Nepatří sem:Buddův–Chiariho syndrom (I82.0)
. 6Portální hypertenze
. 7Hepatorenální syndrom
Nepatří sem:následující po porodu (O90.4)
. 8Jiné určené nemoci jater
Získaný intrahepatální cévní zkrat (shunt)
Ložisková nodulární hyperplázie jater
Hepatoptóza
Jednoduchá cysta jater
. 9Nemoc jater NS
K77*Onemocnění jater při nemocech zařazených jinde
. 0*Onemocnění jater při infekčních a parazitárních nemocech
Amébový jaterní absces (A06.4+)
Hepatitida
. cytomegalovirová (B25.1+)
. herpetická [Herpes simplex] (B00.8+)
. toxoplazmová (B58.1+)
Hepatosplenická schistozomóza (B65.–+)
Syfilitické jaterní onemocnění (A52.7+)
Portální hypertenze při schistozomóze (B65.–+)
. 8*Onemocnění jater při jiných nemocech zařazených jinde
Jaterní granulomy při:
. berylióze (J63.2+)
. sarkoidóze (D86.8+)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch