XI. kapitola
NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K00–K93)
NEMOCI ŽLUČNÍKU‚ ŽLUČOVÝCH CEST A SLINIVKY BŘIŠNÍ (K80–K87)
K80Žlučové kameny [cholelithiasis]
. 0Kámen žlučníku s akutním zánětem žlučníku (cholecystitidou)
Kterýkoliv stav uvedený pod K80.2 s akutní cholecystitidou
. 1Kámen žlučníku s jinou cholecystitidou
Kterýkoliv stav uvedený pod K80.2 s (chronickou) cholecystitidou
Cholecystitida s cholelitiázou NS
. 2Kámen žlučníku bez cholecystitidy
Cholecystolitiáza neurčená(-ý) nebo bez cholecystitidy
Cholelitiáza
Kolika žlučníku (recidivující)
Žlučový kámen (zaklíněný):
. cystiku
. žlučníku
. 3Kámen žlučových cest s cholangitidou
Kterýkoliv stav uvedený pod K80.5 s cholangitidou
. 4Kámen žlučových cest s cholecystitidou
Kterýkoliv stav uvedený pod K80.5 s cholecystitidou (s cholangitidou)
. 5Kámen žlučových cest bez cholangitidy nebo cholecystitidy
Choledocholitiáza neurčená(-ý) nebo bez cholangitidy nebo
cholecystitidy
Žlučový kámen (zaklíněný):
. žlučovodu NS
. společného žlučovodu
. jaterního vývodu
Jaterní:
. cholelitiáza
. kolika (recidivující)
. 8Jiná cholelitiáza
K81Zánět žlučníku (cholecystitida)
Nepatří sem:s cholelitiázou (K80.–)
. 0Akutní cholecystitida
Absces žlučníku bez kamene
Angiocholecystitida
Cholecystitida:
. emfyzematózní (akutní)
. gangrenózní
. hnisavá
Empyém žlučníku
Gangréna žlučníku
. 1Chronická cholecystitida
. 8Jiná cholecystitida
. 9Cholecystitida NS
K82Jiné nemoci žlučníku
Nepatří sem:nezobrazení žlučníku (R93.2)
postcholecystektomický syndrom (K91.5)
. 0Neprůchodnost žlučníku
Okluze vývodu žlučníku nebo žlučníku bez kamene
Stenóza
Striktura
Nepatří sem:s cholelitiázou (K80.–)
. 1Hydrops žlučníku
Mukokéla žlučníku
. 2Perforace žlučníku
Ruptura vývodu žlučníku nebo žlučníku
. 3Píštěl žlučníku
Cholecystoduodenální píštěl
Cholecystokolická
. 4Cholesterolóza žlučníku
Jahodový žlučník
. 8Jiné určené nemoci žlučníku
Srůsty vývodu žlučníku nebo žlučníku
Atrofie
Cysta
Dyskineze
Hypertrofie
Afunkce‚ nefunkčnost
Vřed
. 9Nemoc žlučníku NS
K83Jiné nemoci žlučových cest (žlučového stromu)
Nepatří sem:uvedené stavy postihující:
. cystikus (K81–K82)
. žlučník (K81–K82)
postcholecystektomický syndrom (K91.5)
. 0Zánět žlučových cest (cholangitida)
Cholangitida:
. NS
. vzestupná
. primární
. recidivující
. sklerozující
. sekundární
. stenozující
. hnisavá
Nepatří sem:cholangitický jaterní absces (K75.0)
cholangitida s choledocholitiázou (K80.3–K80.4)
chronická nehnisavá destruktivní cholangitida (K74.3)
. 1Neprůchodnost žlučovodu
Okluze žlučovodu bez kamene
Stenóza
Striktura
Nepatří sem:s cholelitiázou (K80.–)
. 2Perforace žlučovodu
Ruptura žlučovodu
. 3Píštěl žlučovodu
Choledochoduodenální píštěl
. 4Spazmus Oddiho svěrače
. 5Žlučová cysta
. 8Jiné určené nemoci žlučového stromu
Adheze žlučovodu
Atrofie
Hypertrofie
Vřed
. 9Nemoc žlučového stromu NS
K85Akutní zánět slinivky břišní [pancreatitis acuta]
Absces slinivky břišní
Nekróza pankreatu:
. akutní
. infekční
Pankreatitida:
. NS
. akutní (recidivující)
. hemoragická
. subakutní
. hnisavá
. 0Idiopatická akutní pankreatitida
. 1Biliární akutní pankreatitida
Pankreatitida se žlučovým kamenem
. 2Akutní pankreatitida vyvolaná alkoholem
. 3Akutní pankreatitida vyvolaná drogami‚ léky
Ke stanovení použité látky lze použít dodatkový kód (kapitola XX.).
. 8Jiná akutní pankreatitida
. 9Akutní pankreatitida NS
K86Jiné nemoci slinivky břišní
Nepatří sem:fibrocystická nemoc slinivky břišní (E84.–)
novotvar z ostrůvkových buněk (pankreatu) (D13.7)
pankreatická steatorea (K90.3)
. 0Alkoholická chronická pankreatitida
. 1Jiná chronická pankreatitida
Chronická pankreatitida:
. NS
. infekční
. recidivující
. s relapsy
. 2Cysta slinivky břišní
. 3Pseudocysta slinivky břišní
. 8Jiné určené nemoci slinivky břišní
Atrofie pankreatu
Kámen
Cirhóza
Fibróza
Pankreatický(-á):
. infantilismus
. nekróza:
  . NS
  . aseptická
  . tuková
. 9Nemoc slinivky břišní NS
K87*Onemocnění žlučníku‚ žlučových cest a slinivky břišní při nemocech
zařazených jinde
. 0*Onemocnění žlučníku a žlučových cest při nemocech zařazených jinde
. 1*Onemocnění slinivky břišní při nemocech zařazených jinde
Cytomegalovirová pankreatitida (B25.2+)
Pankreatitida při příušnicích (B26.3+)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch