XII. kapitola
NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00–L99)
INFEKCE KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00–L08)
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
Nepatří sem:hordeolum (H00.0)
infekční dermatitida (L30.3)
místní infekce kůže zařazené v kapitole I.:
. růže – erysipel (A46)
. červenka – erysipeloid (A26.–)
. herpetická infekce [Herpes simplex] (B00.–)
  . anogenitální (A60.–)
. molluscum contagiosum (B08.1)
. mykózy (B35–B49)
. pedikulóza‚ akarióza a jiná napadení (B85–B89)
. virové bradavice (B07)
panikulitida:
. NS (M79.3)
. lupoidní (L93.2)
. krku a zad (M54.0)
. recidivující [Weberova–Christianova] (M35.6)
perl?che (způsobená):
. NS (K13.0)
. kandidózou (B37.–)
. karencí riboflavinu (E53.0)
pyogenní granulom (L98.0)
Herpes zoster (B02.–)
L00Stafylokokový puchýřnatý kožní syndrom
Pemfigus novorozenců
Ritterova nemoc
Nepatří sem:toxická epidermální nekrolýza [Lyellova] (L51.2)
L01Impetigo
Nepatří sem:impetigo herpetiformis (L40.1)
pemfigus novorozenců (L00)
. 0Impetigo (kterékoliv lokalizace) (kterýmkoliv organismem)
Bockhartovo impetigo
. 1Impetiginizace jiných dermatóz
L02Kožní absces‚ furunkl a karbunkl
Patří sem:nežit
furunkulóza
Nepatří sem:řitní a konečníková krajina (K61.–)
(zevní) pohlavní orgány:
. ženské (N76.4)
. mužské (N48.2N49.–)
. 0Kožní absces‚ furunkl a karbunkl obličeje
Nepatří sem:zevní ucho (H60.0)
oční víčko (H00.0)
hlava (kterákoliv část mimo obličeje) (L02.8)
slzná(-é):
. žláza (H04.0)
. cesty (H04.3)
nos (J34.0)
očnice (H05.0)
submandibulární (K12.2)
ústa (K12.2)
. 1Kožní absces‚ furunkl a karbunkl krku
. 2Kožní absces‚ furunkl a karbunkl trupu
Stěna břišní
Záda (kterákoliv část mimo hýždě)
Stěna hrudní
Tříslo
Hráz
Pupek
Nepatří sem:prs (N61)
bok (L02.4)
zánět pupečního pahýlu (omfalitida) novorozence (P38)
. 3Kožní absces‚ furunkl a karbunkl hýždě
Hýžd'ová krajina
Nepatří sem:pilonidální cysta s abscesem (L05.0)
. 4Kožní absces‚ furunkl a karbunkl končetiny
Axila – podpaží
Bok
Rameno
. 8Kožní absces‚ furunkl a karbunkl jiných lokalizací
Hlava (kterákoliv část mimo obličeje)
Vlasová část
. 9Kožní absces‚ furunkl a karbunkl NS
Furunkulóza NS
L03Flegmóna – celulitida [cellulitis]
Patří sem:akutní lymfangitida – zánět mízních cév
Nepatří sem:flegmóna – celulitida:
. řitní a konečníkové krajiny (K61.–)
. zevního zvukovodu (H60.1)
. zevních pohlavních orgánů:
  . ženských (N76.4)
  . mužských (N48.2N49.–)
. očního víčka (H00.0)
. slzného ústrojí (H04.3)
. úst (K12.2)
. nosu (J34.0)
eozinofilní celulitida [Wellsova] (L98.3)
febrilní neutrofilní dermatóza [Sweetova] (L98.2)
lymfangitida (chronická)(subakutní) (I89.1)
. 0Flegmóna (celulitida) prstů ruky a nohy
Infekce nehtu
Onychie
Paronychie
Perionychie
. 1Flegmóna (celulitida) jiných částí končetin
Axila – podpaží
Bok
Rameno
. 2Flegmóna (celulitida) obličeje
. 3Flegmóna (celulitida) trupu
Stěna břišní
Záda (kterákoliv část)
Stěna hrudní
Tříslo
Hráz
Pupek
Nepatří sem:zánět pupečního pahýlu (omfalitida) novorozence (P38)
. 8Flegmóna (celulitida) jiných lokalizací
Hlava (kterákoliv část mimo obličeje)
Vlasová část
. 9Flegmóna (celulitida) NS
L04Akutní zánět mízních uzlin – akutní lymfadenitida [lymphadenitis acuta]
Patří sem:absces (akutní) kterékoliv mízní uzliny‚ mimo
mezenterickou
lymfadenitida‚ akutní
Nepatří sem:zvětšené mízní uzliny (R59.–)
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]‚ které má za následek
generalizovanou lymfadenopatii (B23.1)
lymfadenitida:
. NS (I88.9)
. chronická nebo subakutní mimo mezenterickou (I88.1)
. mezenterická‚ nespecifická (I88.0)
. 0Akutní lymfadenitida obličeje‚ hlavy a krku
. 1Akutní lymfadenitida trupu
. 2Akutní lymfadenitida horní končetiny
Axila – podpaží
Rameno
. 3Akutní lymfadenitida dolní končetiny
Bok
. 8Akutní lymfadenitida jiných lokalizací
. 9Akutní lymfadenitida NS
L05Pilonidální cysta
Patří sem:dutina kostrční nebo pilonidální
píštěl
. 0Pilonidální cysta s abscesem
. 9Pilonidální cysta bez abscesu
Pilonidální cysta NS
L08Jiné místní infekce kůže a podkožního vaziva
. 0Pyodermie
Dermatitida:
. gangrenózní
. purulentní
. septická
. mokvavá
Nepatří sem:pyoderma gangrenosum (L88)
. 1Erythrasma
. 8Jiné určené místní infekce kůže a podkožního vaziva
. 9Místní infekce kůže a podkožního vaziva NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch